Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Projectmanagement fase programma van eisen brede school Vroonermeer Noord Alkmaar

Comments Off on Projectmanagement fase programma van eisen brede school Vroonermeer Noord Alkmaar
09/04/2017 · by Planadvies · Uncategorized

Eind 2016 zijn in Vroonermeer Noord te Alkmaar de eerste woningen opgeleverd. Tot deze bouwfase behoort ook de realisatie van een voorziening voor onder andere primair onderwijs. De gemeente Alkmaar heeft Planadvies gevraagd om de gemeentelijke organisatie te ondersteunen bij het projectmanagement in de fase tot en met het vaststellen van het programma van eisen voor deze toekomstgerichte en flexibel te benutten onderwijsvoorziening.

Planadvies begeleidt herontwikkeling bedrijventerrein Het Galgeriet en haven Hemmeland Monnickendam

Comments Off on Planadvies begeleidt herontwikkeling bedrijventerrein Het Galgeriet en haven Hemmeland Monnickendam
20/02/2017 · by Planadvies · Uncategorized

In opdracht van de gemeente Monnickendam begeleidt Planadvies de herontwikkeling van bedrijventerrein Het Galgeriet en de haven Hemmeland in Monnickendam. Hemmeland wordt gevormd door een jachthaven en recreatiegebied direct buiten de Waterlandse Zeedijk, de dijk van Monnickendam naar Marken en grenst direct aan het open water. Het Galgeriet is een verouderd bedrijventerrein dat getransformeerd, moet worden in een aantrekkelijk woon- en voorzieningengebied.

Woonzorgopgave gemeente Alkmaar

Comments Off on Woonzorgopgave gemeente Alkmaar
18/12/2016 · by Planadvies · Uncategorized

De gemeente Alkmaar zet in het WMO Beleidskader 2015-2018 in op het faciliteren van de beweging van veld 3 naar veld 2 (van ondersteuning en verblijf naar ondersteuning thuis). Om de hiermee verband houdende opgave te kunnen bepalen is door Planadvies een kwalitatieve en een kwantitatieve verkenning uitgevoerd. Deze verkenning is gemaakt met de betrokken partners.

De verkenning heeft input geleverd voor de toekomstvisie Beschermd Wonen.

Herontwikkeling Trefpuntkerk Alkmaar

Comments Off on Herontwikkeling Trefpuntkerk Alkmaar
10/11/2016 · by Planadvies · Uncategorized

In opdracht van House of RTS voert Planadvies het gehele proces- en projectmanagement voor de herontwikkeling van de locatie van de voormalige Trefpuntkerk in Alkmaar aan de Louise Colignystraat. Dit proces is in oktober 2016 gestart met een bieding en de aankoop van de locatie. In overleg met gemeente en de omwonenden wordt een voorlopig ontwerp gemaakt voor een begane grond met overdekte parkeerplaatsen en een zorgvoorziening. Daarboven komen 3-, 4- en 5-kamerapparrtementen die in eerste instantie zijn bedoeld voor doorstromers uit de omliggende buurten. Alle appartementen worden verhuurd. Daarvan is 30% sociaal.

Uitwerking eigendom, bouwheerschap en beheer brede school Avenhorn / De Goorn

Comments Off on Uitwerking eigendom, bouwheerschap en beheer brede school Avenhorn / De Goorn
17/10/2016 · by Planadvies · Uncategorized

Planadvies heeft in opdracht van de gemeente Koggenland de juridische en financiële implicaties voor de voorbereiding, realisatie en het beheer van de nieuwe brede school in Avenhorn/De Goorn in beeld gebracht.

Projectmanagement aanpassing verpleeghuis De Nieuwpoort

Comments Off on Projectmanagement aanpassing verpleeghuis De Nieuwpoort
04/07/2016 · by Planadvies · Uncategorized

In 2015 heeft Planadvies voor de Stichting Huisvesting voor Ouderen De Nieuwpoort en haar huurder Stichting NiKo een voorlopig en definitief ontwerp gemaakt voor de aanpassing van de intramurale woonvoorziening De Nieuwpoort. Na een aanvraag omgevingsvergunning is via een uitgebreide selectieprocedure aannemersbedrijf Ooijevaar uit Alkmaar gecontracteerd om in bouwteam uitwerking te geven aan de plannen. Eind 2016 wordt een aannemingsovereenkomst gesloten en wordt een start gemaakt met de aanpassing waarbij het verpleeghuis continu in gebruik blijft. De werkzaamheden dienen begin 2018 te worden afgerond.

Haalbaarheidsonderzoek bibliotheek Hoorn naar Noorderkerk

Comments Off on Haalbaarheidsonderzoek bibliotheek Hoorn naar Noorderkerk
09/05/2016 · by Planadvies · Uncategorized

Bibliotheek Hoorn wil een zichtbaar, toegankelijk en laagdrempelig knooppunt voor kennis, contact en cultuur zijn. Dit wil de bibliotheek doen door zich te transformeren tot een moderne sociaal-culturele marktplaats, het kloppend hart van de gemeenschap. Dit vraagt een zichtbare, centrale, goed bereikbare en zo mogelijk karakteristieke locatie in Hoorn. De huidige locatie aan de Wisselstraat voldoet hier niet aan. Daarbij komt dat de afgelopen jaren veel onderhoud is uitgesteld en de indeling aangepast zou moeten worden waardoor een voorgezet gebruik dwingt tot forse investeringen in de komende jaren.

Begin 2016 werd bekend dat de in 1519 afgebouwde Noorderkerk aan Kleine Noord 3, een rijksmonument in eigendom van de Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker, beschikbaar komt. De kerk beschikt over prachtige ruimtes, een mooie tuin en kent door zijn centrale ligging en diverse entrees op het eerste gezicht veel mogelijkheden voor een transitie naar de bibliotheekvoorziening die het bestuur voor ogen heeft.

Namens de bibliotheek heeft Planadvies heeft een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een bibliotheekvoorziening in de Noorderkerk.

Brede school De Pauw in De Rijp opstarten en inrichten exploitatie en beheer

Comments Off on Brede school De Pauw in De Rijp opstarten en inrichten exploitatie en beheer
16/04/2016 · by Planadvies · Uncategorized

Planadvies heeft de gebruikers na de ingebruikname van de nieuwe brede school ondersteund bij het inregelen van het gebruik en het beheer door onder andere het opstellen van formats voor de huurcontracten, een verhuurreglement, huisregels, een takenpakket voor de conciërge, etc.

Uitwerking exploitatie en beheer Gezondheidscentrum Anna Paulowna

Comments Off on Uitwerking exploitatie en beheer Gezondheidscentrum Anna Paulowna
18/03/2016 · by Planadvies · Uncategorized

Apotheek Hollands Kroon, Fysiotherapie Dollardlaan, een aantal huisartsen, Stichting Omring en de GGD Hollands Noorden hebben besloten samen een gezondheidscentrum op te zetten in de voormalige bibliotheek in Anna Paulowna. In verband met de concretisering van het gebruik, het beheer en de verdeling van de diverse kosten is Planadvies gevraagd om de participanten hierin te ondersteunen en adviseren.

Herontwikkeling gronden uitbreidingswijk Zandzoom in Heiloo en Limmen

Comments Off on Herontwikkeling gronden uitbreidingswijk Zandzoom in Heiloo en Limmen
14/02/2016 · by Planadvies · Uncategorized

Planadvies begeleidt meerdere particulieren en bedrijven bij de ruimtelijke en financiële verkenning van de ontwikkelingsmogelijkheden op de in eigendom zijnde gronden gelegen in de grote nieuwbouwlocatie Zandzoom gelegen tussen Heiloo en Limmen. Bij een kansrijke ontwikkeling worden deze mogelijkheden planologisch en financieel veilig gesteld in contracten met gemeenten, ontwikkelaars en beleggers. Bedrijven worden vervolgens ondersteund met het projectmanagement voor een bedrijfsverplaatsing.

« Older Entries
Newer Entries »