Woningen in Oostknollendam: analyse en stedenbouwkundig ontwerp

Comments Off on Woningen in Oostknollendam: analyse en stedenbouwkundig ontwerp
11/02/2016 · by Planadvies · Uncategorized

Ten behoeve van de realisatie van 17 woningen op een voormalige schoollocatie aan de Sluisstraat in Oostknollendam begeleidt Planadvies Stichting WormerWonen en gemeente Wormerland bij het opstellen van de stedenbouwkundig plan en de realisatie van 8 rijenwoningen en 6 appartementen, alle met een sociale huurprijs. In het plan zijn ook 3 verkoopkavels opgenomen.

Bibliotheek Overdie Alkmaar: kanshebber ‘Beste bibliotheek Nederland’

Comments Off on Bibliotheek Overdie Alkmaar: kanshebber ‘Beste bibliotheek Nederland’
25/11/2015 · by Planadvies · Uncategorized

Planadvies wil Bibliotheek Alkmaar Overdie, een van de vestigingen van Bibliotheek Kennemerwaard, feliciteren met haar nominatie voor Beste Bibliotheek 2015. De bibliotheek in Alkmaar Overdie is samen met vijf andere bibliotheken genomineerd voor Beste Bibliotheek van Nederland 2015. Vanuit de nieuw ingerichte jeugdbibliotheek in het Wijkcentrum Overdie worden er ook veel activiteiten ondernomen in de wijk. Er zijn verschillenden taalprojecten en er is een intensieve samenwerking met scholen. Wilt u op Bibliotheek Alkmaar Overdie stemmen, dan kan dat tot en met 26 november op www.bibliotheekblad.nl.

Nieuwbouw WCO 2015 2

Planadvies heeft wijkcentrum Overdie en haar gebruikers, waaronder Bibliotheek Kennemerwaard, begeleid bij de aanpassing van Wijkcentrum Overdie.

Afronding Brede School de Pauw in Graft-De Rijp nabij

Comments Off on Afronding Brede School de Pauw in Graft-De Rijp nabij
25/11/2015 · by Planadvies · Uncategorized

Pauw - bibliotheek

 

 

 

 

 

 

De bouwketen zijn al weg, de bouwhekken ook bijna en er arriveren dagelijks steeds minder busjes en werklieden op de locatie. Dit betekent dat de afronding van de Brede School de Pauw in Graf-De Rijp nabij is.

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de schoolpleinen, toegangsweg en parkeerplekken. Daarnaast zijn het Centrum voor Jeugd en Gezin, Forte Kinderopvang en Bibliotheek Kennemerwaard hun deel van het gebouw aan het inrichten. Tijdens de kerstvakantie verhuizen basisscholen De Balein en De Tweemaster naar de Pauw, dus de kinderen krijgen vanaf januari les in een spiksplinternieuw klaslokalen.

Pauw - aanleg straat

 

 

 

 

 

 

De eerste gebruikers van De Pauw zijn kinderdagverblijf De Pauw en peuterspeelzaal De Pauw. Zij zijn op 16 november al begonnen met de opvang van kinderen. Op 21 december start ook buitenschoolse opvang De Pauw in het nieuwe gebouw.

Bibliotheek Kennemerwaard zal op 1 december haar servicepunt openen. De nieuwe vestiging richt zich kinderen van 0-12 jaar met hun ouders en oudere volwassenen die minder makkelijk naar een grotere bibliotheek kunnen. In het servicepunt is een ruime leestafel met een grote collectie kranten en tijdschriften. Hier is ook een digitale werkplek gecreëerd. Ook is een goede gratis WIFI-verbinding beschikbaar.

Vanuit de behoefte om zo duurzaam mogelijk gebruik te maken van Brede School De Pauw is het gebouw voorzien van een zeer hoogwaardige en comfortabele klimaatinstallatie. De keten van duurzaamheid is gebaseerd op de Trias Energetica. Dat betekent als eerste een beperking van de energievraag. Daarnaast dient er zoveel mogelijk duurzaam opgewekte energie gebruikt te worden. En als er fossiele brandstoffen worden gebruikt voor de opwekking van energie, dan moet dit zo schoon mogelijk gebeuren.

Pauw - kunstwerk

 

 

 

 

 

Tenslotte, De Pauw zal ook herkenbaar zijn aan een prachtig kunstwerk. Kunstenares Marjet Wessels-Boer ontwierp een pauwenpaar voor de twee dakpunten van de voorgevels. De pauwen zijn gemaakt van gecoat aluminium, een zeer licht materiaal. Vanuit budget van de gemeente Alkmaar en met een extra financiële ondersteuning van de architect en de aannemer kon het ontwerp vervaardigd en geplaatst worden.

Wijkcentrum Thuis in Overdie heropend

Comments Off on Wijkcentrum Thuis in Overdie heropend
05/10/2015 · by Planadvies · Uncategorized

Glimmend van trots lopen ze rond in hun geheel gerenoveerde gebouw: de bestuursleden, de medewerkers en de vele vrijwilligers van wijkcentrum Thuis in Overdie. En terecht: niets herinnert meer aan het gedateerde, wat armoedige pand van voorheen. Daarvoor in de plaats is een uitnodigend wijkcentrum gekomen, schoon, licht en gezellig.

Brasserie Wijkcentrum Overdie Alkmaar

Het wijkcentrum moet een huiskamer zijn voor de hele wijk.

‘We zijn op de kop af een jaar aan het verbouwen geweest. In die tijd was het voor onze vaste huurders en medewerkers af en toe best afzien. Toch bleven ze hun werk doen met een lach op hun gezicht. Dat verdient echt een groot compliment’, prijst bestuursvoorzitter Paul van Meel het team en de huurders van het wijkcentrum. Het past bij het wijkcentrum nieuwe stijl dat ook de banden met de partners in de buurt worden aangehaald. Het afgelopen jaar is een prettige samenwerking ontstaan met het WijkLeerbedrijf. Diverse cliënten van NiKo maken gebruik van activiteiten in het wijkcentrum, en omgekeerd kunnen bezoekers van het wijkcentrum terecht bij NiKo.

Veelzijdigheid aan activiteiten
Verschillende gebruikers hebben in het nieuwe wijkcentrum een vaste plek gekregen. De kinderbibliotheek, (genomineerd voor de titel ‘beste bibliotheek van Nederland’) en de logopedist hebben gezelschap gekregen van het wijkteam van thuiszorgaanbieder Evean en vrijwilligersorganisatie Humanitas. Daarnaast maken vele verenigingen, clubs en docenten gebruik van de ruimtes in het gebouw. Zoals Resto van Harte, dat elke dinsdag een inloopmaaltijd biedt, diverse koren, een theaterclub en een biljartvereniging. Maar er worden ook naai-, taal-, muziek-, en computerlessen gegeven. Bij de Speel-o-Theek kunnen wijkbewoners terecht voor het lenen van alle mogelijke binnen- en buiten- speelgoed: van stelten tot skeelers, en van gezelschapsspelletjes tot verkleedkleren. Er is zelfs een collectie speelgoed speciaal voor kinderen met een visuele of verstandelijke beperking.

Daarmee biedt Wijkcentrum Overdie werkelijk voor alle leeftijden en alle doelgroepen iets wils: jong oud, hier geboren of hierheen gekomen, met of zonder beperking. ‘Een huiskamer voor de hele wijk’, volgens Paul van Meel.

Glas-in-lood
Met de onthulling van een glas-in-loodraam in de grote zaal door wethouder Anjo van de Ven is de officiële opening een feit. Het raam is afkomstig uit de Don Boscokerk, die inmiddels is gesloopt. Aanvankelijk was het de bedoeling dat op de plek van de kerk een nieuw wijkcentrum zou komen. Vanwege de economische crisis werd het nieuwbouwplan echter geschrapt en is in plaats daarvan het bestaande pand gerenoveerd. De wethouder is er achteraf niet rouwig om. ‘Ik denk dat het resultaat nu misschien nog wel beter is. Niet in de laatste plaats, omdat de bewoners dit samen voor elkaar hebben gekregen. En zij zijn het, die uiteindelijk dit wijkcentrum maken.’

Bestuur van de toekomst
Bij de onthulling van het raam krijgt de wethouder hulp van de jonge winnares van de kleurwedstrijd die ter gelegenheid van de heropening is uitgeschreven. Het meisje is met haar hele schoolklas naar de prijsuitreiking gekomen. ‘Misschien zitten hier wel de bestuursleden van de toekomst tussen’, hoopt voorzitter Paul van Meel. En dan is het tijd voor bubbels, sap of thee in de Marokkaanse theetent. Met hapjes, gemaakt door de dames van VROUWenKRACHT

Op de website van het wijkcentrum (www.thuisinoverdie.nl) is het volledige activiteitenprogramma te vinden. U kunt het natuurlijk ook komen afhalen en dan meteen een kijkje nemen in het nieuwe pand. Wijkcentrum Thuis in Overdie is dagelijks geopend van 9.00-17.00 uur. Adres: Van Maerlantstraat 8-10.

Bron: Goede Buur, het Wijkblad van Stichting Niko

Voorbereidingen verbouwing Nieuwpoort in volle gang

Comments Off on Voorbereidingen verbouwing Nieuwpoort in volle gang
05/10/2015 · by Planadvies · Uncategorized

‘Kijk, zo iets moet het worden.’ Enthousiast
 toont Sidon Groen een illustratie van de benedenverdieping van De Nieuwpoort zoals
 die er na de verbouwing uit zou kunnen zien.
 Een grote, open ruimte die qua sfeer doet
 denken aan de La Place restaurants, met een
mooie counter waar dranken en etenswaren
 te krijgen zijn en comfortabele zitjes die uitnodigen om een lekkere kop koffie aan te drinken. Een grote leestafel met tijdschriften en
kranten en aparte ruimtes voor bijvoorbeeld 
een bibliotheek, een kapper,
een schoonheidsspecialiste en kleine groepsactiviteiten.

Ook de prachtige tuin bij De Nieuwpoort zal veel toegankelijker worden gemaakt voor de wijk. Weinig mensen weten die nu te vinden. ‘Je kunt er alleen komen via de parkeerplaats van De Nieuwpoort of binnendoor, dat nodigt natuurlijk niet echt uit’, erkent Sidon Groen. ‘We willen er bijvoorbeeld een soort kas neerzetten, waar mensen ook bij minder weer lekker kunnen tuinieren en elkaar kunnen ontmoeten. Het moet veel meer dan het nu is een plek voor de wijk worden.’

Tuin Nieuwpoort Alkmaar - 1

Inspiratie
Tot nu toe hebben en bewoners en medewerkers weinig van de activiteiten gemerkt. ‘We
 zijn nog in een voorbereidende fase’, vertelt
 Sidon. Hij begeleidt
 het bouwproces namens NiKo, ondersteund door een bouwadviesbureau, dat het bouwtechnische deel van het project voor zijn rekening neemt. ‘We zijn bezig met het afstemmen van de programma’s van eisen met verschillende belanghebbenden. Op basis daarvan kunnen straks de diverse aannemers hun offerte opstellen.’

Kapper
Hoewel de eerste bouwbusjes pas na de feestdagen de Prins Alexanderstraat in zullen rijden, houdt de aanstaande verbouwing medewerkers en bewoners al wel bezig. Vooral bij de kapper is het een geliefd gespreksonderwerp. ‘Mensen maken zich volgens mij niet echt zorgen, maar zijn wel benieuwd wat er staat te gebeuren. We proberen iedereen zo goed mogelijk te informeren, via de kabelkrant, nieuwsbrieven en bijeenkomsten. Maar ik denk dat het pas echt gaat leven op het moment dat de verbouwing van start gaat’, aldus Sidon Groen.

Duurzaamheid
In de nieuwe Nieuwpoort zal veel aandacht zijn voor duurzaamheid. ‘Voordat iemand zich zorgen maakt: we gaan geen windmolens plaatsen’, lacht Sidon. ‘Maar we kijken naar een installatie waarbij we voor de verwarming en koeling gebruik maken van bijvoorbeeld grondwarmte en zonnecollectoren.’

Bron: Goede Buur, het Wijkblad van Stichting Niko

Toekomstbestendig wonen bij woonzorgcentrum De Nieuwpoort

Comments Off on Toekomstbestendig wonen bij woonzorgcentrum De Nieuwpoort
05/10/2015 · by Planadvies · Uncategorized

Stichting zorgorganisatie NiKo en woningstichting Van Alckmaer voor Wonen hebben de handen ineen geslagen om het huisvestingsaanbod voor alle ouderen in de wijk Alkmaar Zuid kwalitatief toekomstbestendig te maken. Op 27 augustus is door de besturen van beide organisaties de intentieovereenkomst aangaande deze samenwerking en ambitie ondertekend.

Ondertekening door Lia Lantink-Prins van Stichting NiKo en Fons Köster van Van Alckmaer voor Wonen

Ondertekening door Lia Lantink-Prins van Stichting NiKo en Fons Köster van Van Alckmaer voor Wonen.

De aanleiding is de hervorming van de Wet Langdurige Zorg (voorheen AWBZ), waarbij ouderen met een minder intensieve zorgvraag worden geacht langer thuis te wonen. Daarnaast wil Van Alckmaer voor Wonen dat de kwaliteit van de seniorenwoningen beter aansluit bij de huidige woonwensen van haar huurders. Comfort, veiligheid, duurzaamheid en zelfstandigheid spelen daarbij een grote rol.

Verbouwing Nieuwpoort
In dit kader start NiKo in het najaar van 2015
 met de verbouwing van woonzorgcentrum
 De Nieuwpoort, welke 
gerealiseerd gaat worden door Stichting Huisvesting De Nieuwpoort. 
Er komen appartementen bij en bestaande appartementen worden gemoderniseerd. De
verwachting is dat de werkzaamheden eind 
2018 gereed zijn. De huidige bewoners en hun 
familieleden zijn door NiKo geïnformeerd.

Nieuwe zorgwoningen
Naast De Nieuwpoort realiseert Van Alckmaer voor Wonen 104 nieuwe zorgwoningen. Van de bestaande 66 aanleunwoningen worden er 37 gerenoveerd en 29 gesloopt. Na de sloop volgt er nieuwbouw van 67 zelfstandige zorgwoningen. Van Alckmaer voor Wonen start medio 2016 met de renovatie. In de loop van 2017 is de sloop van de overige aanleunwoningen met aansluitend de nieuwbouw van de zelfstandige zorgwoningen. De gehele transitie zal in 2019 zijn afgerond. De nieuwe woningen blijven binnen het sociale huursegment. De huidige huurders zijn inmiddels door Van Alckmaer geïnformeerd.

Toekomstbestendig wonen in Alkmaar Zuid
De herhuisvesting van de bewoners zal de komende jaren met de noodzakelijke aandacht en zorg worden georganiseerd. Stichting NiKo en woningstichting Van AIckmaer voor Wonen gaan vol vertrouwen bouwen aan toekomstbestendig wonen in Alkmaar Zuid voor de ouderen in De Kooimeer, Overdie en het Stadhouderskwartier.

Bron: Goede Buur, het Wijkblad van Stichting Niko

Heerlijk wonen op het mooiste plekje van Heiloo

Comments Off on Heerlijk wonen op het mooiste plekje van Heiloo
20/09/2015 · by Planadvies · Uncategorized

Het is zover. U hebt nu de kans om op een van de mooiste plekjes van Heiloo te gaan wonen. Op de nieuwbouwlocatie Varne Buiten, plandeel Klein Varnebroek zijn zes bouwkavels beschikbaar om uw droomhuis te realiseren. Interesse? Bekijk de informatie op de website voor alle verkoopinformatie.

Zonder twijfel liggen de bouwkavels van plandeel Klein Varnebroek op de mooiste plek in de woonwijk Varne Buiten. Niet alleen Varne Buiten zelf is rijk aan natuur, ook de omgeving is heerlijk groen. Plandeel Klein Varnebroek grenst direct aan de Noorderneg, een natuurgebied dat reikt tot aan de noordzijde van Heiloo .

Wie ervoor kiest om in Heiloo te gaan wonen, kiest voor kwaliteit. U woont in een dorp met de natuur altijd dichtbij. Voor liefhebbers van rust is het een heerlijke plek. Maar wie meer wil, kan meer zien, doen, bewonderen én beleven. Winkelen, sporten, naar film en theater, muziek luisteren, lekker eten en uitwaaien aan zee.

Wilt u weten hoe het voor u is om in Klein Varnebroek te wonen? Bekijk onderstaande video. U krijgt daarmee een voorproefje van een aantal bijzondere voordelen van wonen op dit prachtige plekje in het Noordhollandse Heiloo.

[tube]https://www.youtube.com/watch?v=gDIpCSqLGt8, 480, 270[/tube]

De nieuwbouwlocatie Varne Buiten, plandeel Klein Varnebroek, is een ontwikkeling van Planadvies BV.

Wijkcentrum Overdie telt af naar heropening

Comments Off on Wijkcentrum Overdie telt af naar heropening
25/08/2015 · by Planadvies · Uncategorized

Ruim 3 jaar is er door bestuur, staf en talloze anderen keihard gewerkt om Wijkcentrum Overdie om te toveren tot een moderne ontmoetingsplek voor alle inwoners van de Alkmaarse wijk Overdie. Op vrijdag 28 is de opening van het gemoderniseerde wijkgebouw. In de ochtend is er een officiële opening voor genodigden, ‘s middags gaan de deuren van Wijkcentrum Overdie open voor de bewoners uit de wijk. Het Noordhollands Dagblad had de primeur en mocht enkele dagen voor de opening al een kijkje nemen.

WCO telt af naar heropening

Hof van Wognum: Comfortabel, met luxe en voor altijd wonen

Comments Off on Hof van Wognum: Comfortabel, met luxe en voor altijd wonen
04/08/2015 · by Planadvies · Uncategorized

Hof van Wognum is aantrekkelijk gelegen aan de noordzijde van de oude dorpskern van Wognum in de gemeente Medemblik. De nieuwe woningen staan op een historische locatie waar ooit de majestueuze katholieke kerk van Wognum stond, en later de Hieronymusschool. Op een bijzonder mooi plekje in Wognum met alles dichtbij.

Vanaf het Hof van Wognum wandelt en fietst u binnen enkele minuten een groene wereld binnen. Landerijen met boerderijen, duizenden fruitbomen en groene velden zo ver als het oog reikt. Als u hier gaat wonen dan ligt de rijke geschiedenis van dit deel van Westfriesland onder uw handbereik.

Comfortabel
De woningen in het Hof van Wognum zijn comfortabel, voorzien van extra services en waar gewenst uitgerust met extra luxe en gemaksdiensten. De woningen zijn nabij een winkelcentrum gelegen. Uiteraard zijn de woningen levensloopbestendig én zorggeschikt waardoor u eventueel 24 uurs zorg kunt ontvangen en er geen noodzaak meer is om te verhuizen naar een zorgaccommodatie.

Alles gelijkvloers
Elke woning biedt een volledig gelijkvloers woonprogramma: keuken, woonkamer, hoofdslaapkamer, badkamer en gastentoilet. Ook de omgeving van de woningen wordt integraal toegankelijk, wat betekent dat u vanaf openbare weg zonder hindernissen bij uw woning kunt komen. Het bijzondere ontwerp is erop gericht om u een sociaal veilige woonomgeving te bieden zodat u er ontspannen kunt wonen. Als u een auto heeft, is er uiteraard een parkeergelegenheid en als u deze niet wilt gebruiken, dan kunt u gebruik maken van het opstappunt van Connexion dat vlakbij is gelegen.

Zeer energiezuinig
De woningen zijn zeer zuinig in het verbruik van energie door de toepassing van innovatieve duurzame technieken.

Geïnteresseerd in een van de huurwoningen in nieuwbouwproject Hof van Wognum? U kunt met uw vragen of verzoek voor meer informatie contact met ons opnemen. Telefonisch op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur op telefoonnummer 072-5321493. Of bezoek de website http://www.hofvanwognum.nl.

Minster Blok bezoekt Wijkcentrum Overdie

Comments Off on Minster Blok bezoekt Wijkcentrum Overdie
31/03/2015 · by Planadvies · Uncategorized

Minster Stef Blok (Wonen en Rijksdienst) heeft op 30 maart het in renovatie zijnde Wijkcentrum Overdie in Alkmaar bezocht. Naast het bezoek aan het wijkcentrum, maakte de minster een fietstocht door de wijk waarbij hij ook andere projecten bezocht. Tijdens zijn bezoek ging Blok in gesprek met bewoners, wethouders en coöperaties over de ontwikkelingen in de wijk.

« Older Entries
Newer Entries »