Posts Tagged ‘de nieuwpoort’

Projectmanagement aanpassing verpleeghuis De Nieuwpoort

Comments Off on Projectmanagement aanpassing verpleeghuis De Nieuwpoort
04/07/2016 · by Planadvies · Uncategorized

In 2015 heeft Planadvies voor de Stichting Huisvesting voor Ouderen De Nieuwpoort en haar huurder Stichting NiKo een voorlopig en definitief ontwerp gemaakt voor de aanpassing van de intramurale woonvoorziening De Nieuwpoort. Na een aanvraag omgevingsvergunning is via een uitgebreide selectieprocedure aannemersbedrijf Ooijevaar uit Alkmaar gecontracteerd om in bouwteam uitwerking te geven aan de plannen. Eind 2016 wordt een aannemingsovereenkomst gesloten en wordt een start gemaakt met de aanpassing waarbij het verpleeghuis continu in gebruik blijft. De werkzaamheden dienen begin 2018 te worden afgerond.

Voorbereidingen verbouwing Nieuwpoort in volle gang

Comments Off on Voorbereidingen verbouwing Nieuwpoort in volle gang
05/10/2015 · by Planadvies · Uncategorized

‘Kijk, zo iets moet het worden.’ Enthousiast
 toont Sidon Groen een illustratie van de benedenverdieping van De Nieuwpoort zoals
 die er na de verbouwing uit zou kunnen zien.
 Een grote, open ruimte die qua sfeer doet
 denken aan de La Place restaurants, met een
mooie counter waar dranken en etenswaren
 te krijgen zijn en comfortabele zitjes die uitnodigen om een lekkere kop koffie aan te drinken. Een grote leestafel met tijdschriften en
kranten en aparte ruimtes voor bijvoorbeeld 
een bibliotheek, een kapper,
een schoonheidsspecialiste en kleine groepsactiviteiten.

Ook de prachtige tuin bij De Nieuwpoort zal veel toegankelijker worden gemaakt voor de wijk. Weinig mensen weten die nu te vinden. ‘Je kunt er alleen komen via de parkeerplaats van De Nieuwpoort of binnendoor, dat nodigt natuurlijk niet echt uit’, erkent Sidon Groen. ‘We willen er bijvoorbeeld een soort kas neerzetten, waar mensen ook bij minder weer lekker kunnen tuinieren en elkaar kunnen ontmoeten. Het moet veel meer dan het nu is een plek voor de wijk worden.’

Tuin Nieuwpoort Alkmaar - 1

Inspiratie
Tot nu toe hebben en bewoners en medewerkers weinig van de activiteiten gemerkt. ‘We
 zijn nog in een voorbereidende fase’, vertelt
 Sidon. Hij begeleidt
 het bouwproces namens NiKo, ondersteund door een bouwadviesbureau, dat het bouwtechnische deel van het project voor zijn rekening neemt. ‘We zijn bezig met het afstemmen van de programma’s van eisen met verschillende belanghebbenden. Op basis daarvan kunnen straks de diverse aannemers hun offerte opstellen.’

Kapper
Hoewel de eerste bouwbusjes pas na de feestdagen de Prins Alexanderstraat in zullen rijden, houdt de aanstaande verbouwing medewerkers en bewoners al wel bezig. Vooral bij de kapper is het een geliefd gespreksonderwerp. ‘Mensen maken zich volgens mij niet echt zorgen, maar zijn wel benieuwd wat er staat te gebeuren. We proberen iedereen zo goed mogelijk te informeren, via de kabelkrant, nieuwsbrieven en bijeenkomsten. Maar ik denk dat het pas echt gaat leven op het moment dat de verbouwing van start gaat’, aldus Sidon Groen.

Duurzaamheid
In de nieuwe Nieuwpoort zal veel aandacht zijn voor duurzaamheid. ‘Voordat iemand zich zorgen maakt: we gaan geen windmolens plaatsen’, lacht Sidon. ‘Maar we kijken naar een installatie waarbij we voor de verwarming en koeling gebruik maken van bijvoorbeeld grondwarmte en zonnecollectoren.’

Bron: Goede Buur, het Wijkblad van Stichting Niko

Planadvies voert financiële verkenning uit voor Stichting NiKo

Comments Off on Planadvies voert financiële verkenning uit voor Stichting NiKo
30/08/2013 · by Planadvies · Uncategorized

Zorginstellingen krijgen als gevolg van het scheiden van wonen en zorg te maken met een enorme extramuraliseringsopgave waardoor leegstand of zelfs sloop van bestaande verzorgingshuizen zal optreden. Samen met Stichting NiKo en Bosscher &  De Witte voert Planadvies op dit moment een financiële verkenning uit naar de toekomst van het vastgoed van de verzorgingshuizen Nieuwpoort en Kooimeer in Alkmaar. Dit moet leiden tot een indicatief ‘Programma van Eisen’ voor de toekomstige vastgoedopgave.

Zorgcentrum Kooimeer logo nieuwpoort alkmaar