Posts Tagged ‘financiering’

Conferentie: Hoe houden we de transitie van zorgvastgoed betaalbaar?

Comments Off on Conferentie: Hoe houden we de transitie van zorgvastgoed betaalbaar?
16/07/2013 · by Planadvies · Uncategorized

Hoe houden we de transitie van zorgvastgoed betaalbaar? Dat is één van de centrale vragen van de conferentie ‘Bezuinigingen AWBZ vragen om creativiteit en duurzame oplossingen’ op 18 september 2013 in Mare Nostrum te Alkmaar. Door de dubbele vergrijzing en het massale gebruik van AWBZ-gelden zijn de zorgkosten fors gestegen. De overheid heeft ingrijpende maatregelen genomen om de uitgaven te beheersen. De belangrijkste daarvan zijn de scheiding van wonen en zorg en de verregaande extramuralisering.

beatrix opent verpleeghuis

Archieffoto: Prinses Beatrix aanwezig bij de opening van een nieuw verpleeghuis.

Vakkundige sprekers
Deskundigen uit de zorg, vastgoed en zorgfinanciering belichten vanuit verschillende invalshoeken de problematiek waar u mee te maken gaat krijgen, of wellicht al hebt gekregen. Ook dragen zij concrete oplossingen aan hoe deze ingewikkelde opdracht aan te pakken.

 

Wat levert het u op?
Als deelnemer van deze conferentie krijgt u zicht op de onontkoombare opgave waarvoor we staan, de afwegingen die daarbij gemaakt dienen te worden en direct inzetbare handreikingen voor mogelijke oplossingen. De conferentie helpt u verder om uw positie en de grote uitdaging, samen met organisaties in uw eigen werkgebied, helder te krijgen en een stap verder te brengen.

Voor wie?
De conferentie is in het bijzonder bedoeld voor vertegenwoordigers van zorginstellingen, woningbouwcorporaties en gemeenten uit Noord-Holland. Maar ook vertegenwoordigers van organisaties die vanuit hun maatschappelijke of beleidsmatige taak- en of doelstelling met dit onderwerp te maken krijgen, zijn van harte welkom.

De kosten voor deelname aan de conferentie zijn € 75 per persoon.
De organisatoren van de conferentie hopen u op de 18 september te ontmoeten.

Peter Twisk (Planadvies BV)
Arend de Geus (VeelHooi)
Wim van Veen (Adviesbureau Wim van Veen)

De inschrijving voor de conferentie is gesloten.

 

 

Uitgaven zorg blijven stijgen: zoeken naar oplossingen

Comments Off on Uitgaven zorg blijven stijgen: zoeken naar oplossingen
07/12/2011 · by Planadvies · Uncategorized

De uitgaven voor de gezondheidszorg in Nederland nemen de komende decennia sterk toe. De verwachting is dat in 2040 de uitgaven met 6% tot 18% van het bruto binnenlands product zullen stijgen. Dit is de conclusie uit een rapport van het Centraal Planbureau waarin onderzoek is gedaan naar ‘Trends in gezondheid en zorg’.

Dat de uitgaven stijgen heeft een positief effect op de kwaliteit van de zorg en op de algemene gezondheid van Nederlanders. Het zal echter ook een grotere druk leggen op vooral de werkenden en jongeren in het bijzonder. Op dit moment worden de zorgkosten voor het grootste deel collectief georganiseerd en gefinancierd. Hierdoor draagt een modaal gezin op dit moment bijna een kwart van zijn inkomen af aan zorgpremies. Dit kan in 2040 oplopen tot tussen 30% en 45% van het inkomen. Deze stijgende uitgaven kunnen de solidariteit in de zorg, tussen jong en oud en arm en rijk, op termijn onder druk zetten.

Beleidsmakers komen daarom voor belangrijke keuzes te staan, vooral als de zorgconsumptie hard groeit. Zo moet worden bepaald hoeveel de zorg mag groeien ten koste van andere collectieve of private uitgaven. Ook moet er gekeken worden naar de manier waarop de groei van de zorg eventueel kan worden afgeremd: door het pakket van collectieve zorg te beperken, of door patiënten hogere eigen bijdragen te laten betalen? Het is ook mogelijk om premies en belastingen te verhogen, maar dat maakt werken minder aantrekkelijk en doet een groot beroep op de solidariteit.

Planadvies erkent dat de financiering van de zorg een ingewikkeld vraagstuk is. Niettemin kunnen zowel overheid als de partijen die zorg leveren, organiseren en financieren samen proberen tot duurzame oplossingen komen. Onder andere door bij de huisvesting voor zorgbehoevenden de kosten van overhead – vaak aanwezig bij grote zorglocaties met bewoners met een relatief lichte zorgvraag – terug te dringen, in te zetten op gebiedsgerichte kleinschalige woonlocaties voor personen met een verblijfsindicatie die echt niet langer thuis kunnen wonen en door inzet van mantelzorgers uit het eigen netwerk van zorgbehoevenden. Door daarnaast bij het bouwen van nieuwe woningen direct te investeren in zaken die de woning levensloopbestendig maken wordt voorkomen dat mensen met een ontwikkelende zorgvraag noodgedwongen moeten verhuizen of dat dure aanpassingen nodig zijn. Door deze investering wordt de woning ook op langere termijn geschikt voor andere doelgroepen en daarmee stijgt het rendement op de investering.