Posts Tagged ‘Hillegom’

Planadvies begeleidt realisering brede school Hillegom

Comments Off on Planadvies begeleidt realisering brede school Hillegom
04/09/2013 · by Planadvies · Uncategorized

In Hillegom hebben de Stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek en de Aloysius Stichting besloten om met Stichting de Theepot voor de buitenschoolse opvang gezamenlijk een nieuwe accommodatie volgens het brede schoolconcept te realiseren. In opdracht van de twee schoolbesturen heeft Planadvies samen met partner BK Certijn en in samenspraak met de toekomstige gebruikers de samenwerkingscontracten, de gebruiksexploitatie, het beheermodel en het hieruit voortvloeiende programma van eisen voor de ontwikkeling van een brede school in Hillegom uitgewerkt.

panorama BSH 2

Planadvies werkt aan nieuwe brede school in Hillegom

Comments Off on Planadvies werkt aan nieuwe brede school in Hillegom
10/08/2012 · by Planadvies · Uncategorized

Samen met partner BK Certijn werkt Planadvies aan de ontwikkeling van een brede school in Hillegom. In de brede school worden diverse onderwijspartners en een kinderopvangorganisatie gehuisvest. Het gaat hier om een school voor speciaal basisonderwijs van de Aloysiusstichting, Openbaar Onderwijs Duin en Bollenstreek en kinderopvangorganisatie de Theepot. Bijzonder aan deze ontwikkeling is de samenwerking tussen basisscholen voor speciaal en regulier onderwijs onder een dak.