Posts Tagged ‘hoorn’

Haalbaarheidsonderzoek bibliotheek Hoorn naar Noorderkerk

Comments Off on Haalbaarheidsonderzoek bibliotheek Hoorn naar Noorderkerk
09/05/2016 · by Planadvies · Uncategorized

Bibliotheek Hoorn wil een zichtbaar, toegankelijk en laagdrempelig knooppunt voor kennis, contact en cultuur zijn. Dit wil de bibliotheek doen door zich te transformeren tot een moderne sociaal-culturele marktplaats, het kloppend hart van de gemeenschap. Dit vraagt een zichtbare, centrale, goed bereikbare en zo mogelijk karakteristieke locatie in Hoorn. De huidige locatie aan de Wisselstraat voldoet hier niet aan. Daarbij komt dat de afgelopen jaren veel onderhoud is uitgesteld en de indeling aangepast zou moeten worden waardoor een voorgezet gebruik dwingt tot forse investeringen in de komende jaren.

Begin 2016 werd bekend dat de in 1519 afgebouwde Noorderkerk aan Kleine Noord 3, een rijksmonument in eigendom van de Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker, beschikbaar komt. De kerk beschikt over prachtige ruimtes, een mooie tuin en kent door zijn centrale ligging en diverse entrees op het eerste gezicht veel mogelijkheden voor een transitie naar de bibliotheekvoorziening die het bestuur voor ogen heeft.

Namens de bibliotheek heeft Planadvies heeft een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een bibliotheekvoorziening in de Noorderkerk.

Planadvies begeleidt Hoorn bij realisatie gebruiksconcept MFA De Kreek

Comments Off on Planadvies begeleidt Hoorn bij realisatie gebruiksconcept MFA De Kreek
19/01/2012 · by Planadvies · Uncategorized

In opdracht van de gemeente Hoorn gaat Planadvies toekomstige participanten ondersteunen bij de uitwerking van het gebruik, de exploitatie en het beheer van multifunctionele accommodatie De Kreek. Daarnaast zal Planadvies de gehele aanbestedingsprocedure voor de selectie van een exploitant voor de accommodatie coördineren. De accommodatie wordt na de zomervakantie van 2012 in gebruik genomen.

In de Kreek zal naast een sporthal ook twee basisscholen (Roald Dahl, en later ook Socrates), een peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, een buurthuis, een bibliotheek voor en door kinderen komen.

Na ingebruikname van de accommodatie gaat Planadvies de gebruikers begeleiden bij het inregelen van de gebruiksorganisatie op basis van de gemaakte afspraken. In de ogen van Planadvies een belangrijke voorwaarde voor het slagen van het beoogde multifunctioneel gebruik.