Posts Tagged ‘maatschappelijk vastgoed’

Vacatures

Reacties uitgeschakeld voor Vacatures
29/05/2019 · by Erik Rijsdijk · Uncategorized

Planadvies zoekt nieuwe collega’s

Planadvies is, als onderdeel van de BCN Groep, een toonaangevend adviesbureau dat elke dag werkt aan de ontwikkeling en realisatie van maatschappelijk vastgoed. Onze missie is het wegnemen van obstakels en het starten van initiatieven die leiden tot betaalbare en comfortabele huisvesting welke in dienst staat van de samenleving.

Planadvies is aan het groeien en wij zijn ons werkgebied aan het uitbreiden.

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je onderzoeken of Planadvies de plek is om je carrière voort te zetten, neem dan contact op met Inko Tien.

Voor vragen kun je contact opnemen met Inko Tien, telefoonnummer 0512-542111.

Planadvies en BCN Groep bundelen krachten in daadkrachtig advies publiek vastgoed

Reacties uitgeschakeld voor Planadvies en BCN Groep bundelen krachten in daadkrachtig advies publiek vastgoed
16/03/2019 · by Erik Rijsdijk · Uncategorized

Heiloo, 15 maart 2019  – Planadvies uit Heiloo en BCN Groep uit Drachten hebben besloten hun krachten te bundelen. Beide partijen werken al sinds 2015 succesvol samen aan projecten in de publieke sector: deze samenwerking wordt nu formeel bekrachtigd. ‘Onze beider kracht zit hem in onze manier van werken: nuchter, persoonlijk en daadkrachtig’, aldus Aeijolt Keuning van BCN.

Als onderdeel van de BCN Groep zal Planadvies blijven opereren in Noord-Holland. Peter Twisk van Planadvies: ‘Instanties en gemeenten in de regio kennen ons en weten wat ze van ons kunnen en mogen verwachten. Het mooie is nu dat we dit als een nog bredere en complementaire organisatie kunnen doen. We brengen onze kennis, ervaring en netwerken samen, ten bate van bijzondere projecten in het publieke segment.’

Klik hier om de website van BCN Groep te bezoeken.

Conferentie: Hoe houden we de transitie van zorgvastgoed betaalbaar?

Reacties uitgeschakeld voor Conferentie: Hoe houden we de transitie van zorgvastgoed betaalbaar?
16/07/2013 · by Planadvies · Uncategorized

Hoe houden we de transitie van zorgvastgoed betaalbaar? Dat is één van de centrale vragen van de conferentie ‘Bezuinigingen AWBZ vragen om creativiteit en duurzame oplossingen’ op 18 september 2013 in Mare Nostrum te Alkmaar. Door de dubbele vergrijzing en het massale gebruik van AWBZ-gelden zijn de zorgkosten fors gestegen. De overheid heeft ingrijpende maatregelen genomen om de uitgaven te beheersen. De belangrijkste daarvan zijn de scheiding van wonen en zorg en de verregaande extramuralisering.

beatrix opent verpleeghuis

Archieffoto: Prinses Beatrix aanwezig bij de opening van een nieuw verpleeghuis.

Vakkundige sprekers
Deskundigen uit de zorg, vastgoed en zorgfinanciering belichten vanuit verschillende invalshoeken de problematiek waar u mee te maken gaat krijgen, of wellicht al hebt gekregen. Ook dragen zij concrete oplossingen aan hoe deze ingewikkelde opdracht aan te pakken.

 

Wat levert het u op?
Als deelnemer van deze conferentie krijgt u zicht op de onontkoombare opgave waarvoor we staan, de afwegingen die daarbij gemaakt dienen te worden en direct inzetbare handreikingen voor mogelijke oplossingen. De conferentie helpt u verder om uw positie en de grote uitdaging, samen met organisaties in uw eigen werkgebied, helder te krijgen en een stap verder te brengen.

Voor wie?
De conferentie is in het bijzonder bedoeld voor vertegenwoordigers van zorginstellingen, woningbouwcorporaties en gemeenten uit Noord-Holland. Maar ook vertegenwoordigers van organisaties die vanuit hun maatschappelijke of beleidsmatige taak- en of doelstelling met dit onderwerp te maken krijgen, zijn van harte welkom.

De kosten voor deelname aan de conferentie zijn € 75 per persoon.
De organisatoren van de conferentie hopen u op de 18 september te ontmoeten.

Peter Twisk (Planadvies BV)
Arend de Geus (VeelHooi)
Wim van Veen (Adviesbureau Wim van Veen)

De inschrijving voor de conferentie is gesloten.

 

 

Serviceorganisatie De Kreek succesvol aanbesteed aan Infacilities

Reacties uitgeschakeld voor Serviceorganisatie De Kreek succesvol aanbesteed aan Infacilities
16/08/2012 · by Planadvies · Uncategorized

De serviceorganisatie van multifunctionele accommodatie De Kreek in Hoorn is succesvol aanbesteed. Infacilities uit Zwolle heeft aanbesteding gewonnen en gaat vanaf half augustus zowel het facilitair beheer als het volledig onderhoud van de accommodatie verzorgen. In De Kreek worden naast een sporthal, een peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, een buurthuis, een bibliotheek voor en door kinderen ook twee basisscholen (Roald Dahl, en later ook Socrates) gevestigd.

Planadvies heeft samen met de  toekomstige gebruikers de gebruiksorganisatie ingericht en de begeleiding van de totstandkoming van het bestek en alle contracten begeleid. Daarnaast ook Planadvies ook zorg gedragen voor het proces van de aanbesteding van het facilitair beheer en onderhoud.

Planadvies begeleidt participanten De Alkenhorst bij gebruiksstructuur

Reacties uitgeschakeld voor Planadvies begeleidt participanten De Alkenhorst bij gebruiksstructuur
08/08/2012 · by Planadvies · Uncategorized

Planadvies begeleidt momenteel de nieuwe gebruikers van wijksteunpunt De Alkenhorst bij het opzetten van de gebruiksstructuur. Primair doel is om De Alkenhorst te laten uitgroeien tot een belangrijk wijksteunpunt voor Alkmaar west met een breed aanbod van maatschappelijke functies.

Op de begane grond van de Alkenhorst is het wijksteunpunt gevestigd. Daarboven gelegen zijn woningen die geschikt zijn voor mensen met een zorgbehoefte. De locatie vormt samen met woon- en zorgcentrum De Vleugels een voorziening waar Zorgcirkel samen met de partijen in het steunpunt aan bewoners in de hele wijk formele en informele zorgondersteuning biedt.

De gemeente Alkmaar richt in woonzorgcentrum De Alkenhorst een ‘Appartement van de Toekomst‘ in. Dit appartement zal tonen hoe technologie en dienstverlening steeds meer zullen gaan bijdragen aan de zelfstandigheid van ouderen en mensen met een handicap. De officiële opening van De Alkenhorst staat in oktober gepland.

Raad Koggenland akkoord met ontwikkeling BSU

Reacties uitgeschakeld voor Raad Koggenland akkoord met ontwikkeling BSU
09/05/2012 · by Planadvies · Uncategorized

Niets staat de ontwikkeling van de brede school in Ursem meer in de weg, nu de gemeenteraad van Koggenland vanavond heeft besloten hiervoor een kleine zes miljoen euro uit te trekken.

Bron: Noordhollands Dagblad.

 

Video: krachtig en illustratief voorbeeld opzet brede school

Reacties uitgeschakeld voor Video: krachtig en illustratief voorbeeld opzet brede school
07/05/2012 · by Planadvies · Uncategorized

Landelijk Steunpunt Brede Scholen, dat zich inzet voor de ontwikkeling van brede scholen in primair en voortgezet onderwijs, heeft een filmpje laten maken over een brede school in de jaren 70-wijk Baggelhuizen (gemeente Assen). Naast een tweetal basisscholen zijn er talloze andere maatschappelijke organisaties, een peuterspeelzaal en een instelling voor speciaal onderwijs in multifunctionele accommodatie Het Schakelveld gevestigd.

De video geeft een krachtig en illustratief beeld van de opzet van de brede scholen, de relatie en versterkende waarde die het heeft voor de andere organisaties.

Video: Maatschappelijk vastgoed, de cijfers

Reacties uitgeschakeld voor Video: Maatschappelijk vastgoed, de cijfers
18/11/2011 · by Planadvies · Uncategorized

Onderstaande video geeft een zeer krachtig beeld van ‘maatschappelijk vastgoed’ in Nederland. Naast de cijfers -die zeer tot de verbeelding spreken- gaat het filmpje ook in op de kansen en uitdagingen die er voor de komende jaren op de agenda staan voor iedereen die betrokken is bij de realisatie van ‘maatschappelijk vastgoed’.

Corporaties investeren meer in maatschappelijk vastgoed

Reacties uitgeschakeld voor Corporaties investeren meer in maatschappelijk vastgoed
17/11/2011 · by Planadvies · Uncategorized

In 2010 hebben corporaties fors meer geïnvesteerd in de nieuwbouw en aankoop van maatschappelijk vastgoed. Het grootste deel is besteed aan vastgoed voor zorg en gezondheid. Dat blijkt uit het rapport Volkshuisvestelijke trends 2006-2010 van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). Daarnaast is de woningvoorraad voor bijzondere doelgroepen uitgebreid en de fysieke toegankelijkheid van het woningbezit verbeterd.

In 2010 is in totaal bijna 396 miljoen euro geïnvesteerd in de nieuwbouw en aankoop van maatschappelijk vastgoed. Dat is fors meer dan vorig jaar (292 miljoen), waarmee de jaarlijkse groei van deze investeringen verder doorzet. Ongeveer 44 procent is in 2010 besteed aan vastgoed voor zorg en gezondheid. De investeringen in wijk- en buurtcentra maakten in 2010 13 procent uit van het totale investeringsbedrag aan maatschappelijk vastgoed.
Woningvoorraad voor bijzondere doelgroepen

Corporaties hebben de afgelopen vijf jaar meer woonruimte beschikbaar gemaakt voor bijzondere doelgroepen. Inmiddels bestaat 15,5 procent van de woningvoorraad uit woningen die de corporatie bij vrijkomen met voorrang toewijst aan een 55-plus huishouden of aan een gehandicapte. Het aantal eenheden voor overige bijzondere doelgroepen zoals (ex-)psychiatrische patiënten, ex-dak-en thuislozen omvat in 2010 2,3 procent van de corporatievoorraad.
Toegankelijke woningen

De fysieke toegankelijkheid van het woningbezit is de afgelopen jaren aanmerkelijk verbeterd. Inmiddels is 29% van de totale corporatievoorraad geschikt voor minder valide huurders tegenover 25,6 procent in 2006. De groei is des te opmerkelijk omdat de gehanteerde definitie voor toegankelijkheid in 2007 aangescherpt is.

Bron: Stedebouw & Architectuur

Meer maatschappelijk vastgoed dan kantoren en winkels in Nederland

Reacties uitgeschakeld voor Meer maatschappelijk vastgoed dan kantoren en winkels in Nederland
17/10/2011 · by Planadvies · Uncategorized

Er is meer maatschappelijk vastgoed in Nederland dan kantoren en winkels bij elkaar. Dat is de uitkomst van een verkenning die op initiatief van Bouwstenen door bbn adviseurs is uitgevoerd.

Het is voor het eerst dat de totale omvang van het maatschappelijk vastgoed in beeld is gebracht. Met de verkenning willen Bouwstenen en bbn adviseurs laten zien dat de huisvesting van scholen, kinderopvang, cultuur, sport, zorg en andere maatschappelijke diensten niet alleen maatschappelijk, maar ook economisch relevant is.

Er gaat jaarlijks een bedrag van € 14,3 miljard in het maatschappelijk vastgoed om. Dat is bijna € 2.000 per huishouden. Het totale oppervlak maatschappelijk vastgoed beslaat circa 83,5 miljoen vierkante meter. Ongeveer 70% heeft een onderwijs- of zorgfunctie.

Het onderzoek
De verkenning is uitgevoerd aan de hand van een nieuwe benadering. Eerdere verkenningen hadden betrekking op deelgebieden, waaronder het gemeentelijke vastgoed en het maatschappelijk vastgoed van woningcorporaties. In deze verkenning is uitgegaan van de omzet van maatschappelijke dienstverleners. Aan de hand van beschikbare kengetallen zijn de huisvestingslasten per jaar bepaald en vervolgens zijn deze op basis van kostenkengetallen omgezet in het vermoedelijke vloeroppervlak. De cijfers zijn indicatief.

Maatschappelijk vastgoed verdient meer aandacht. Uit eerder onderzoek blijkt dat de bezetting en de kwaliteit van maatschappelijk vastgoed verre van optimaal is. Op 8 november 2011 stelt het werkveld een Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2012 op.

De cijfers
Maatschappelijk vastgoed wordt in de verkenning gedefinieerd als huisvesting voor alle dienstverlening die geheel of grotendeels publiek wordt gefinancierd. Het gaat om vastgoed voor scholen, kinderopvang, cultuur, sport, zorg, welzijn en overige maatschappelijke dienstverlening. Vastgoed dat door privaat gefinancierde partijen wordt gebruikt, denk aan kerken, particuliere scholen en gemeenschapshuizen, is buiten beschouwing gelaten, evenals de kantoren die gebruikt worden door de Rijksoverheid.

Bekijk hier het volledige cijferoverzicht Maatschappelijk Vastgoed 2011.

Bron: Bouwstenen voor sociaal