Posts Tagged ‘magentazorg’

Groepswoningen mogelijk in Aloysiusvleugel GGZ NHN

Reacties uitgeschakeld voor Groepswoningen mogelijk in Aloysiusvleugel GGZ NHN
19/09/2011 · by Planadvies · Uncategorized

De GGZ NHN heeft het afgelopen half jaar gezamenlijk de mogelijkheden tot het inpassen van enkele groepswoningen in de Aloysiusvleugel (rechter vleugel) van het hoofdgebouw verkend. Dit is gedaan door het programma van eisen van MagentaZorg voor kleinschalig groepswoningen te spiegelen aan onder andere de beschikbare ruimte, de bouwkundige aanpassingsmogelijkheden, de constructie en de monumentale status. Uit dit onderzoek is gebleken dat het programma onder voorwaarden van handhaving van het monumentale karakter inpasbaar is. In augustus hebben MagentaZorg en GGZ Noord-Holland Noord daarom een samenwerkingsovereenkomst getekend. Op dit moment wordt gewerkt aan het voorlopig ontwerp. Als dit haalbaar is wordt aansluitend de aanvraag van de omgevingsvergunning voorbereid. Het streven is dat deze vergunning in het tweede kwartaal van 2012 wordt aangevraagd. Na de daaropvolgende aanbesteding en de verhuizing van de huidige gebruikers kan de renovatie starten. Het inhuizen van de bewoners zal naar verwachting half 2013, circa 3 jaar na de toewijzing, plaatsvinden.

Planadvies verzorgt onder andere de haalbaarheidsstudie en de verkenningen naar nieuwe gebruiksmogelijkheden van de Aloysiusvleugel.

Van camping naar toekomstbestendige woonbuurt

Reacties uitgeschakeld voor Van camping naar toekomstbestendige woonbuurt
17/09/2011 · by Planadvies · Uncategorized

Door Bouwfonds Ontwikkeling en restaurant Klein Varnebroek worden op dit moment plannen gemaakt voor de herontwikkeling van de campings Heiloo en Klein Varnebroek tot een groene toekomstbestendige woonbuurt aan de noordwestrand van Heiloo. MagentaZorg gaat hier samen met woningcorporatie Kennemer Wonen enkele groepswoningen met steunpuntfuncties voor 30 vooral somatische cliënten realiseren. De locatie wordt samen met Bouwfonds en gemeente Heiloo zodanig gekozen dat, naast de bewoners van de nieuwe woonbuurt, ook de bewoners van de omliggende buurten van het steunpunt gebruik kunnen maken. Op dit moment wordt daartoe samen met de gemeente het stedenbouwkundige plan opgesteld. Vanaf oktober wordt gewerkt aan het bestemmingsplan en het ontwerp voor de woningen. In de tweede helft van 2012, na vaststelling van het bestemmingsplan, wordt de omgevingsvergunning aangevraagd met het streven om eind 2013 / begin 2014 de eerste bewoners te kunnen huisvesten.

Planadvies heeft voor de Gemeente Heiloo, Bouwfonds Woningbouw, Woningcorporatie Kennemer Wonen en MagentaZorg het projectplan opgesteld voor de herontwikkeling van twee campings aan de noordwestrand van Heiloo.

‘Volwaardig burgerschap’ uitgangspunt bij Magentazorg

Reacties uitgeschakeld voor ‘Volwaardig burgerschap’ uitgangspunt bij Magentazorg
15/09/2011 · by Planadvies · Uncategorized

Zorgorganisatie MagentaZorg heeft in haar strategische visie het uitgangspunt ‘de klant centraal’ gekozen en wenst daarbij uit te gaan van volwaardig burgerschap voor kwetsbare groepen met de aandacht gericht op de (nog) aanwezige mogelijkheden waarbij de kwaliteit van leven centraal staat. Door de inzet van kleinschalige groepswoningen en mantelzorg in de eigen natuurlijke (groene) omgeving wordt het bestaande sociale netwerk zoveel mogelijk gehandhaafd. Deze kleinschalige groepswoningen aangevuld met een vraaggericht zorg- en welzijnsaanbod zijn bij voorkeur zodanig gesitueerd dat ook bewoners van de omliggende wijk gebruik kunnen maken van de aanwezige voorzieningen.

Planadvies is betrokken bij diverse projecten van Magentazorg. Zo begeleidt Planadvies onder andere de ontwikkeling van een woonzorgcomplex in Oudkarspel, een zorglocatie in Oudorp en heeft het een projectplan opgesteld voor de ontwikkeling van een kleinschalig steunpunt met zorg- en welzijnsfuncties en groepswoningen in Heiloo.

Verpleeghuis in oud hoofdgebouw GGZ Heiloo

Reacties uitgeschakeld voor Verpleeghuis in oud hoofdgebouw GGZ Heiloo
02/08/2011 · by Planadvies · Uncategorized

Magenta Zorg gaat een deel van het voormalige hoofdgebouw op het terrein van GGZ Noord-Holland Noord huren. De zorginstelling hoopt hier in 2013 de deuren te openen van een verpleeghuis met dertig plaatsen. Tevens komt er een zogenoemde woonservicezone.

De dertig plaatsen, voor dementerenden en mensen met een langdurige lichamelijke beperking, worden verdeeld over groepen van zes tot acht bewoners. ‘Met elk een eigen woonslaapkamer en een gezamenlijke huiskamer’, vertelt bestuurder Jos Boom van Magentazorg.

 

Bron: Artikel Alkmaarsche Courant

Belangen opzij voor de wijk

Reacties uitgeschakeld voor Belangen opzij voor de wijk
24/05/2011 · by Planadvies · Uncategorized

De Alkmaarsche Courant publiceerde op 24 mei onderstaande artikel over de totstandkoming van wijkknooppunt de Daalder.