Posts Tagged ‘wijkcentrum’

Bibliotheek Overdie Alkmaar: kanshebber ‘Beste bibliotheek Nederland’

Comments Off on Bibliotheek Overdie Alkmaar: kanshebber ‘Beste bibliotheek Nederland’
25/11/2015 · by Planadvies · Uncategorized

Planadvies wil Bibliotheek Alkmaar Overdie, een van de vestigingen van Bibliotheek Kennemerwaard, feliciteren met haar nominatie voor Beste Bibliotheek 2015. De bibliotheek in Alkmaar Overdie is samen met vijf andere bibliotheken genomineerd voor Beste Bibliotheek van Nederland 2015. Vanuit de nieuw ingerichte jeugdbibliotheek in het Wijkcentrum Overdie worden er ook veel activiteiten ondernomen in de wijk. Er zijn verschillenden taalprojecten en er is een intensieve samenwerking met scholen. Wilt u op Bibliotheek Alkmaar Overdie stemmen, dan kan dat tot en met 26 november op www.bibliotheekblad.nl.

Nieuwbouw WCO 2015 2

Planadvies heeft wijkcentrum Overdie en haar gebruikers, waaronder Bibliotheek Kennemerwaard, begeleid bij de aanpassing van Wijkcentrum Overdie.

Wijkcentrum Thuis in Overdie heropend

Comments Off on Wijkcentrum Thuis in Overdie heropend
05/10/2015 · by Planadvies · Uncategorized

Glimmend van trots lopen ze rond in hun geheel gerenoveerde gebouw: de bestuursleden, de medewerkers en de vele vrijwilligers van wijkcentrum Thuis in Overdie. En terecht: niets herinnert meer aan het gedateerde, wat armoedige pand van voorheen. Daarvoor in de plaats is een uitnodigend wijkcentrum gekomen, schoon, licht en gezellig.

Brasserie Wijkcentrum Overdie Alkmaar

Het wijkcentrum moet een huiskamer zijn voor de hele wijk.

‘We zijn op de kop af een jaar aan het verbouwen geweest. In die tijd was het voor onze vaste huurders en medewerkers af en toe best afzien. Toch bleven ze hun werk doen met een lach op hun gezicht. Dat verdient echt een groot compliment’, prijst bestuursvoorzitter Paul van Meel het team en de huurders van het wijkcentrum. Het past bij het wijkcentrum nieuwe stijl dat ook de banden met de partners in de buurt worden aangehaald. Het afgelopen jaar is een prettige samenwerking ontstaan met het WijkLeerbedrijf. Diverse cliënten van NiKo maken gebruik van activiteiten in het wijkcentrum, en omgekeerd kunnen bezoekers van het wijkcentrum terecht bij NiKo.

Veelzijdigheid aan activiteiten
Verschillende gebruikers hebben in het nieuwe wijkcentrum een vaste plek gekregen. De kinderbibliotheek, (genomineerd voor de titel ‘beste bibliotheek van Nederland’) en de logopedist hebben gezelschap gekregen van het wijkteam van thuiszorgaanbieder Evean en vrijwilligersorganisatie Humanitas. Daarnaast maken vele verenigingen, clubs en docenten gebruik van de ruimtes in het gebouw. Zoals Resto van Harte, dat elke dinsdag een inloopmaaltijd biedt, diverse koren, een theaterclub en een biljartvereniging. Maar er worden ook naai-, taal-, muziek-, en computerlessen gegeven. Bij de Speel-o-Theek kunnen wijkbewoners terecht voor het lenen van alle mogelijke binnen- en buiten- speelgoed: van stelten tot skeelers, en van gezelschapsspelletjes tot verkleedkleren. Er is zelfs een collectie speelgoed speciaal voor kinderen met een visuele of verstandelijke beperking.

Daarmee biedt Wijkcentrum Overdie werkelijk voor alle leeftijden en alle doelgroepen iets wils: jong oud, hier geboren of hierheen gekomen, met of zonder beperking. ‘Een huiskamer voor de hele wijk’, volgens Paul van Meel.

Glas-in-lood
Met de onthulling van een glas-in-loodraam in de grote zaal door wethouder Anjo van de Ven is de officiële opening een feit. Het raam is afkomstig uit de Don Boscokerk, die inmiddels is gesloopt. Aanvankelijk was het de bedoeling dat op de plek van de kerk een nieuw wijkcentrum zou komen. Vanwege de economische crisis werd het nieuwbouwplan echter geschrapt en is in plaats daarvan het bestaande pand gerenoveerd. De wethouder is er achteraf niet rouwig om. ‘Ik denk dat het resultaat nu misschien nog wel beter is. Niet in de laatste plaats, omdat de bewoners dit samen voor elkaar hebben gekregen. En zij zijn het, die uiteindelijk dit wijkcentrum maken.’

Bestuur van de toekomst
Bij de onthulling van het raam krijgt de wethouder hulp van de jonge winnares van de kleurwedstrijd die ter gelegenheid van de heropening is uitgeschreven. Het meisje is met haar hele schoolklas naar de prijsuitreiking gekomen. ‘Misschien zitten hier wel de bestuursleden van de toekomst tussen’, hoopt voorzitter Paul van Meel. En dan is het tijd voor bubbels, sap of thee in de Marokkaanse theetent. Met hapjes, gemaakt door de dames van VROUWenKRACHT

Op de website van het wijkcentrum (www.thuisinoverdie.nl) is het volledige activiteitenprogramma te vinden. U kunt het natuurlijk ook komen afhalen en dan meteen een kijkje nemen in het nieuwe pand. Wijkcentrum Thuis in Overdie is dagelijks geopend van 9.00-17.00 uur. Adres: Van Maerlantstraat 8-10.

Bron: Goede Buur, het Wijkblad van Stichting Niko

Aanpassing Wijkcentrum Overdie in volle gang

Comments Off on Aanpassing Wijkcentrum Overdie in volle gang
14/01/2015 · by Planadvies · Uncategorized

Voor wie al een tijdje niet meer bij Wijkcentrum Overdie is geweest, herkent het gebouw niet meer terug. Rondom het gebouw staan bouwketen. Binnen en buiten zijn bouwvakkers hard aan het werk met het plaatsen van wanden, leggen van leidingen en stellen van kozijnen. Als alles volgens planning verloopt zal in juni het volledige aangepaste Wijkcentrum Overdie worden opgeleverd. De inwoners van de wijk Overdie en daarbuiten zullen vanaf dat moment gebruik kunnen maken van een groot aantal zalen, een bar en Grand Café/brasserie. Door de aanpassingen zal er ook een grote zaal zijn voor 350 mensen.

De eerste fase van de renovatie is op 4 december 2014 feestelijk gevierd. Dit betekende dat een eerste deel van de zalen in gebruik kon worden genomen. Ook is de bibliotheek begonnen met het uitlenen van boeken. Thuiszorgorganisatie Evean heeft een nieuw kantoor in gebruik genomen.

Welzijn
Wijkcentrum Overdie zal in de komende jaren steeds verder gaan uitgroeien tot een knooppunt voor welzijnsactiviteiten in de wijk Overdie. Voor jong en oud, voor mensen van verschillende komaf zal het een plek worden voor informatie, ontmoeting en gezelligheid. Een overzicht van activiteiten van de meer dan 60(!) gebruikers en het wijkcentrum zelf is te vinden op de website van het wijkcentrum: ‘Thuis in Overdie’.

Vol in bedrijf
Nu nog dienen de bezoekers via een aangepaste ingang aan de Ruusbroechof-zijde naar binnen te gaan. Maar vanaf juni zal de royale ingang naar de andere zijde van het gebouw in gebruik worden genomen. In de tussentijd is het wijkcentrum nog in vol bedrijf met activiteiten en blijft de bar gewoon open. Dus mensen uit de buurt kunnen lekker een kopje koffie komen drinken, en ’s avonds een borrel.

Rol Planadvies
Planadvies begeleidt het wijkcentrum en haar gebruikers bij de aanpassing van Wijkcentrum Overdie. Als eerste werd hiervoor in 2012 een haalbaarheidsonderzoek verricht naar een mogelijke nieuwbouw of renovatie van het gebouw. Centraal hierin stond een verkenning naar de exploitatieve haalbaarheid van een nieuw of aangepast wijkcentrum. Op basis van de uitkomsten van deze studie heeft Planadvies samen met de gemeente Alkmaar de kaders voor de aanpassingen gedefinieerd. Met de beoogde gebruikers werden vervolgens de kaders uitgewerkt in een concreet programma van eisen als basis voor een voorlopig ontwerp. In 2013 organiseerde Planadvies een aantal inloopbijeenkomsten waar buurtbewoners om ideeën voor de aanpassingen werden gevraagd. Hierna werkte Planadvies een voorlopig ontwerp uit, met het bijbehorende investeringsplan en duurzame exploitatieopzet.

Bezoek de website van Wijkcentrum Overdie.

Wijkcentrum Overdie naar volgende fase aanpassing en uitbreiding

Comments Off on Wijkcentrum Overdie naar volgende fase aanpassing en uitbreiding
24/01/2013 · by Planadvies · Uncategorized

Op basis van een door Planadvies uitgevoerde haalbaarheidsstudie heeft de stuurgroep Overdie onlangs besloten tot een verdere verkenning van de mogelijkheden van aanpassing en uitbreiding van Wijkcentrum Overdie, in de Alkmaarse wijk Overdie, op de huidige locatie. Op basis van de uitkomsten van deze studie zijn de kaders voor een aangepast wijkcentrum samen met de gemeente Alkmaar gedefinieerd. Met de beoogde gebruikers worden deze kaders nu uitgewerkt in een concreet programma van eisen als basis voor het voorlopig ontwerp. Planadvies zal het proces van de uitwerking tot een programma en voorlopig ontwerp gaan begeleiden.

 

Gezelligheid en persoonlijk contact in Wijkcentrum Overdie Alkmaar.

Gezelligheid en persoonlijk contact in Wijkcentrum Overdie Alkmaar.

Haalbaarheidsonderzoek Wijkcentrum Overdie in afrondende fase

Comments Off on Haalbaarheidsonderzoek Wijkcentrum Overdie in afrondende fase
20/08/2012 · by Planadvies · Uncategorized

Het haalbaarheidsonderzoek naar de toekomst van het Alkmaarse wijkcentrum Overdie is in afrondende fase terechtgekomen. In samenspraak met het bestuur van het wijkcentrum oriënteert Planadvies zich op een eventueel vervolg van het onderzoek, daarvoor is medewerking van de gemeente Alkmaar en de partners noodzakelijk. Deze medewerking wordt de komende maanden verder verkend.