De Kreek

De Kreek

 

In opdracht van de gemeente Hoorn heeft Planadvies de participanten ondersteund bij de uitwerking van het gebruik, de exploitatie en het beheer van multifunctionele accommodatie De Kreek. Daarnaast heeft Planadvies de gehele aanbestedingsprocedure voor de selectie van een exploitant voor de accommodatie gecoördineerd. In de Kreek zijn naast een sporthal ook twee basisscholen (Roald Dahl School, en later ook Socrates), een peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, een buurthuis, een bibliotheek voor en door kinderen gevestigd.

Na ingebruikname van de accommodatie gaat Planadvies de gebruikers begeleiden bij het inregelen van de gebruiksorganisatie op basis van de gemaakte afspraken. In de ogen van Planadvies een belangrijke voorwaarde voor het slagen van het beoogde multifunctioneel gebruik.