Campus De Hoef Alkmaar

Reacties uitgeschakeld voor Campus De Hoef Alkmaar
06/11/2020 · by Riemie Spinder · Uncategorized

Drie scholen, de kinderopvang en een sportzaal komen in Campus De Hoef in Alkmaar onder een gezamenlijk nieuw dak. Ze vormen een cluster om samenwerking te bevorderen. Groei en krimp kunnen daarmee beter worden opgevangen. Planadvies staat de gemeente als projectmanager en als projectcoördinator terzijde tijdens het traject van structuurontwerp naar oplevering.

Verschillende achtergronden

In Campus De Hoef gaan organisaties van diverse signatuur samenwerken. Het nieuwe gebouw krijgt een eenduidige uitstraling en pedagogisch klimaat, waarbij wel ruimte is voor de eigen identiteit en herkenbaarheid van de verschillende gebruikers. Een mooi karwei voor Planadvies om het ‘te laten werken’ wanneer scholen met zulke verschillende achtergronden onder één dak samen verder gaan.

Gemoedelijkheid en bereidwilligheid

De grootste uitdaging voor het ontwerp van Campus De Hoef is de positionering van het gebouw. Hoewel het een ruimte kavel betreft, zorgt de terreininrichting voor uitdagingen. Hoe zorg je ervoor dat er zo weinig mogelijk bomen gekapt worden? Dat je geen water hoeft te verplaatsen en dat er goede parkeervoorzieningen komen? Het is een puzzel die gelegd moest worden en dat is gelukt. We zijn trots op de bereidwilligheid van alle partijen om mee te gaan in de ontwikkeling in dit traject en de gemoedelijkheid waarmee Campus De Hoef tot stand komt.

Total engineering

Met een Europese niet-openbare aanbesteding is TenW architecten adviseurs uit Den Haag geselecteerd. Er is op ons advies gekozen voor een totaal engineeringsproject. Dat betekent dat TenW verantwoordelijk is voor het gehele ontwerpproces, inclusief constructies en installaties. Deze manier van werken borgt de integraliteit en heeft voordelen ten aanzien van inkoop en samenwerking – de teamleden kennen elkaar. Voor de opdrachtgever is er één aanspreekpunt. De rol van Planadvies is daarmee iets anders dan gebruikelijk. Wij verzorgen het projectmanagement en de projectcoördinatie aan gemeentezijde en behartigen in die rol de belangen van de gemeente.

Verbinding

We zorgen voor verbinding met enerzijds de interne gemeentelijke organisatie – waaronder de afdelingen stedenbouw, communicatie en financiën – en anderzijds de gebruikers. We nemen ook de terugkoppeling richting stuurgroep/regiegroep voor onze rekening. In meer praktische zin doen we ook de projectcoördinatie: acties en overzicht bewaken, afstemming met de architect en interne rapportages richting gemeente. Voor de schoolbesturen zijn wij het aanspreekpunt.

Als verbinder zijn wij ook de link tussen de ontwerpgroep (directeuren en facilitair managers/beheerders van de gebouwgebruikers) en de regiegroep (de (school)besturen). We ondersteunen de architect en bewaken dat alle partijen zich committeren en dat zij doen wat ze moeten doen. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn in dit project goed verdeeld en worden serieus genomen. De architect organiseerde een aantal workshops met de gebruikers. Bij thema’s als terreininrichting, sloop van de huidige gebouwen en tijdelijke huisvesting schoof Planadvies aan. We deelden hierin graag onze ervaring en kennis die we vanuit soortgelijke projecten hebben meegenomen.

Met de juiste mensen

We faciliteren de architect en zijn team, zodat zij efficiënt en effectief hun werk kunnen doen. Als projectmanager en -coördinator zorgen we ervoor dat de opdracht wordt geformuleerd. We stellen uitgangspunten op voor onder meer de planning, vergunningaanvragen, nutsaansluitingen en communicatie met en veiligheid voor omwonenden. De gemeente Alkmaar werkt volgens de participatiewet; wij schrijven de leidraad voor deze participatie. Wij zorgen ervoor dat er vanuit de gemeente de juiste mensen op het juiste moment aan tafel komen, zodat zij op het juiste moment beslissingen kunnen nemen over diverse onderdelen. In de interne projectgroep gaat het bijvoorbeeld over onderwerpen als het gebouwontwerp, en over communicatie met en participatie door de wijk.

 

Comments are closed.