Vastgoedmanagement

Een gezonde organisatie kan niet zonder degelijk en verstandig vastgoedbeheer. Zorgorganisaties, schoolbesturen en andere maatschappelijke partijen beschikken vaak niet over de specialisten om dit te doen. Planadvies Vastgoedmanagement verzorgt voor deze organisaties de volledige begeleiding rond het strategisch vastgoedbeleid, de realisatie en het beheer van het vastgoed.

Voor diverse opdrachtgevers heeft Planadvies de afgelopen jaren het strategisch vastgoedbeleid ontwikkeld en  geïmplementeerd. In grote lijnen valt dit proces in een aantal stappen te verdelen.

Als eerste ontwikkelt Planadvies in samenspraak met haar opdrachtgever een beleidsdocument waarin het strategisch vastgoedbeleid wordt geformuleerd. Dit document is een vertaling van de visie, missie en strategische doelen van de opdrachtgever naar een strategisch beleid op het gebied van vastgoed. Om het beleid zo goed mogelijk te kunnen verbeelden, wordt aan de hand van beschikbare en nog te verkrijgen informatie, een bouwkundige en financiële analyse (‘nulmeting’) van een of meerdere vastgoedlocaties gemaakt en samen met de concrete vastgoeddoelen gepresenteerd onder andere door middel van een ‘scorekaart’.

Planadvies maakt – als onderdeel van de ‘scorekaart’ per locatie – een financiële analyse waarbij een nieuwe budgetsystematiek wordt toegepast op het huidige en eventueel toekomstige situatie om te bepalen welke dekking er is voor de huisvestingslasten. Dit wordt afgezet tegen de werkelijke huisvestingslasten zodat duidelijk wordt waar financiële ruimte ontstaat en waar tekorten in de toekomst zullen optreden.

Indien gewenst brengt Planadvies een advies uit over de wijze waarop alle werkzaamheden, die te maken hebben met het vastgoedmanagement, in de organisatie van de opdrachtgever zouden moeten worden ondergebracht. Hierbij wordt vooral inzichtelijk gemaakt welke zaken centraal moeten worden gecoördineerd en welke verantwoordelijkheden decentraal moeten komen te liggen. Daarbij biedt Planadvies inzicht in welke capaciteit en taken eventueel nog ontbreken.

Meer weten over wat Planadvies voor u kan betekenen? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.