Diensten

Planadvies beschikt over specialisten die u kunnen adviseren en ondersteunen bij:

 • projectmanagement vanaf initiatief tot in de gebruiksfase
 • juridische expertise bij vastgoed gerelateerde vraagstukken
 • onderhoud en beheer van alle vormen van vastgoed
 • advisering bij ontwikkeling, beheer en exploitatie van multifunctionele accommodaties en brede scholen
 • het inventariseren van de bestaande woningvoorraad op geschiktheid en aanpasbaarheid
 • individuele woningaanpassing
 • het opplussen van een bestaande woningvoorraad tot levensloopbestendige en/of zorggeschikte woningen
 • het transformeren van zorgvastgoed tot zelfstandige verhuurbare woningen
 • het maken van strategische vastgoedplannen het doorrekenen en optimaliseren van uw vastgoedexploitatie
 • maatwerk bij het inzetten van domotica
 • het opstellen van visiedocumenten op het gebied van wonen, welzijn, onderwijs en zorg
 • bemiddeling bij het verwerven of het afstoten van vastgoed
 • interim management
 • hergebruik, aanpassing cq wegnemen van (tijdelijke) leegstand van schoolgebouwen
 • herontwikkeling van verpleeg- en verzorgingshuizen

Meer weten over wat Planadvies voor u kan betekenen? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.