Gebruiksconcepten

Bij de ontwikkeling van multifunctionele accommodaties zoals wijkknooppunten, brede scholen en cultuurhuizen gaat Planadvies-BarcC, op basis van een beproefde werkwijze, voor een te (her)ontwikkelen multifunctionele accommodatie uit van een door alle deelnemende organisaties gezamenlijk op te stellen ‘DNA’. Het DNA is feite de ‘genetische’ basis oftewel het gebruiksconcept voor de multifunctionele accommodatie.

Hiertoe worden eerst in een voorlopig gebruiksconcept een gemeenschappelijke visie, de mogelijke rechtsvorm, de exploitatiestructuur, het beheer en de dienstverlening vastgelegd. Pas daarna gaat de architect aan de slag en wordt een eerste ruimteprogramma verkend en gerelateerd aan het voorlopige gebruiksconcept. Daarna wordt het ‘DNA’ verder geconcretiseerd, de ruimtebehoefte verkleind en de gebruiksmogelijkheden geoptimaliseerd. Voordeel hiervan is dat er een veel efficiĆ«nter en betaalbaar ontwerp, een duurzaam gebruik en een evenwichtig dienstenaanbod ontstaan. Het wordt dus geen bedrijfsverzamelgebouw met gedeelde faciliteiten, maar ook visie, doelstellingen, werkwijze en soms zelfs medewerkers en kennis worden gedeeld. Uiteraard zonder dat de deelnemende organisaties de eigen identiteit en zichtbaarheid verliezen. Er ontstaat hiermee een flexibel en vraaggericht aanbod en de accommodatie wordt optimaal en duurzaam gebruikt.

Kortom, een helder en intelligent gebruiksconcept is de basis voor een succesvolle multifunctionele accommodatie. In een gebruiksconcept zijn gebruikersbelangen verankerd en een duurzame exploitatie gegarandeerd. Planadvies treedt op als adviseur of begeleidt de totstandkoming van gebruiksconcepten.

Meer weten over wat Planadvies voor u kan betekenen? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.