Identiteit voorop in zoektocht naar locatie Bibliotheek Hoorn

Reacties uitgeschakeld voor Identiteit voorop in zoektocht naar locatie Bibliotheek Hoorn
31/07/2020 · by Riemie Spinder · Uncategorized

Voor de nieuwe locatie van bibliotheek Hoorn heeft Planadvies meerdere scenario’s onderzocht. Het bestaande pand kan gerenoveerd worden. Ook standalone huisvesting op een andere locatie is mogelijk. Het voorkeursscenario is echter de huisvesting op een nieuwbouwlocatie, tezamen met een andere maatschappelijke organisatie. Een gecombineerde huisvesting waarbij meerdere gebruikers in een gebouw verenigd worden. Op een centrale plek in de Poort van Hoorn, waar de identiteit van de bibliotheek tot zijn recht komt.

Community Library

De bibliotheek van de toekomst is een Community Library. Een vraaggestuurde bibliotheek die meer en meer een maatschappelijk-educatieve organisatie wordt en waarin continu wordt nagedacht over hoe de gemeenschap maximaal kan worden bereikt. Het draait in de Community Library niet alleen om de collectie boeken, maar vooral om kennis, kunde en het delen daarvan op een zodanige manier dat het aansluit bij de doelgroep. Ontmoeting, debat, informatievoorziening, innovatie, kunst en cultuur zijn daarbij belangrijke kernwaarden.

Het beste scenario

Om die Community Library tot uiting te laten komen, maken we een vlekkenplan. Daarin verwerken we aspecten als: welke eisen stel je aan een dergelijke bibliotheek, hoeveel ruimtes van hoeveel vierkante meter en welke voorzieningen zijn daarvoor nodig? Hieruit komt een globaal programma van eisen voort waarmee verder gebouwd kan worden. Voor nu is het de uitdaging om te komen tot besluitvorming over het beste scenario. En daarin de gelijkwaardigheid te zoeken met mogelijke partners. Een centrale locatie sluit aan op de strategie en filosofie van de bibliotheek van de toekomst. Die dienstverlening en bedrijfsvoering kunnen het beste handen en voeten worden gegeven midden in de samenleving. De Poort van Hoorn is goed bereikbaar met het openbaar vervoer en daardoor toegankelijk voor iedereen. Daarom heeft die locatie de voorkeur. Tot de verhuizing van de bibliotheek is een overbruggingsregeling in werking gesteld, om de huidige locatie in goede conditie te houden.

Identiteit voorop

Voorop staat dat de bibliotheek haar identiteit op de nieuwe locatie moet kunnen vormgeven. In het scenario waarin we uitgaan van gecombineerde huisvesting met meerdere gebruikers in een gebouw betekent dat een zoektocht naar gelijkwaardigheid. Die gelijkwaardigheid moet terug te zien zijn in de uiting straks, maar ook in het besluitvormingsproces waarin het project zich nu bevindt. Planadvies is op een strategische manier betrokken in het huisvestingsproces, nog voor er operationeel gewerkt wordt. Planadvies kent de geschiedenis en de speerpunten van het traject. De juiste mensen de juiste vragen stellen en toch binnen gestelde kaders resultaat weten te halen, maakt het voor Planadvies een heel boeiend proces.

 

Comments are closed.