Werkwijze

In haar aanpak onderscheidt Planadvies zich van andere adviesbureaus. Wij staan voor een werkwijze waarin we samen met opdrachtgevers en gebruikers op basis van vraaggerichtheid, cliëntliberalisatie en duurzaamheid ontwikkelingsgerichte randvoorwaarden scheppen voor plannen. Planadvies begeleidt organisaties en gebruikers bij het creëren van gedeelde verwachtingen die worden vastgelegd in zogenaamde DNA-documenten. Dit kan een kaderdocument voor een visie zijn, een voorlopig ontwerp met ondersteunende documenten, een gids of een ander document waarin duidelijk afspraken van verschillende partijen zichtbaar zijn. Een combinatie is ook heel goed mogelijk. Als die documenten eenmaal bekrachtigd zijn, wordt samen met alle betrokken disciplines uitwerking gegeven aan de gemaakte afspraken.