Bibliotheek Hoorn

Reacties uitgeschakeld voor Bibliotheek Hoorn
19/02/2019 · by Riemie Spinder · Uncategorized

In het Noord-Hollandse Hoorn begeleiden we de bibliotheek op weg naar een nieuwe toekomst.

Deze toekomst is wat betreft huisvesting nog niet geheel uitgekristalliseerd. Verschillende opties zijn de revue gepasseerd: zelfstandig blijven op het huidige adres, onderdak op een andere locatie of wellicht “intrekken” bij de gemeente, waar ook wordt nagedacht over de mogelijkheden van een nieuwe locatie.

Bibliotheek van de toekomst

Omdat het huidige, verouderde pand écht toe is aan onderhoud, hebben we – in afwachting van de besluitvorming – voor de bibliotheek uitgebreid onderzocht wat de beste mogelijkheden zijn. Daarbij zijn we uitgekomen op een tijdelijke oplossing. Zodat in ieder geval de komende tien jaren overbrugd kunnen worden, terwijl de bibliotheek wel méé kan met de tijd. Want de “bibliotheek van de toekomst” is meer dan alleen het opslaan en uitlenen van boeken. De nieuwe bieb is digitaal bij de tijd. Het is ook een plek voor ontmoeting, een plaats waar cursussen en lezingen worden gegeven, waar debatten worden georganiseerd. Kortom: er is veel meer ruimte nodig voor interactie.

Overbruggingsplan

Om die tien jaar te kunnen overbruggen, hebben we een onderhoudsplan opgesteld dat erop is gericht het gebouw in goede conditie te houden. En we hebben voorstellen gedaan voor een andere invulling van de ruimtes, zodat ook in het huidige gebouw kan worden voldaan aan de eisen die aan een moderne bibliotheek worden gesteld. Zoals minder plek om boeken te “stallen”, maar juist meer ruimte voor de taak die de bibliotheek vervult in het sociale domein, zoals het aanpakken van laaggeletterdheid. Het plan is opgesteld met in het achterhoofd de intentie om over een jaar of tien jaar te kunnen verhuizen naar een nieuwe locatie die volledig voldoet aan de wensen en eisen van de tijd, op een locatie die uitstekend zichtbaar en bereikbaar is en waar de regionale functie van deze bibliotheek van de toekomst optimaal tot zijn recht komt.

Comments are closed.