Brede school Vroonermeer

Reacties uitgeschakeld voor Brede school Vroonermeer
01/11/2019 · by Riemie Spinder · Uncategorized

Eigen identiteiten in een gemeenschappelijk gebouw

In 2015 startte gemeente Alkmaar in samenwerking met woningcorporatie Kennemer Wonen met de conceptontwikkeling voor een toekomstgerichte en flexibel te benutten basisschool voor openbaar onderwijs. De school moest komen te staan in de nieuwbouwwijk Vroonermeer Noord. In 2017 wijzigden de plannen drastisch: in plaats van een enkele basisschool, moest er plaats worden gemaakt voor een brede school.

 Twee basisscholen en een kinderopvangorganisatie moesten daar onderdak in gaan vinden volgens het principe Samen onder één Dak (SOED). Planadvies zocht in opdracht van gemeente Alkmaar naar de gemeenschappelijke waarden en zette opnieuw een proces in gang. Behoud van bestaansrecht voor de twee scholen en de eigen identiteit in een gemeenschappelijk gebouw stonden daarin voorop. De verwachting is dat brede school Vroonermeer begin 2022 kan worden opgeleverd.

 Wijk in ontwikkeling

De nieuwbouwwijk Vroonermeer bestaat uit de delen Noord en Zuid. Beide delen zouden aanvankelijk een basisschool krijgen. Om meerdere redenen, maar vooral vanwege efficiency werd er in een raadsbesluit besloten om op het scharnierpunt van de twee wijkdelen, een schoolvoorziening voor twee basisscholen in één accommodatie te realiseren die Noord én Zuid gaat bedienen. Wijkdeel Noord is dermate in ontwikkeling, dat de brede school tevens een groeimodel moet bieden. Dat vraagt om flexibiliteit in samenwerking, ruimteverdeling en ontwikkeling ook op de werkvloer. Planadvies is daarmee voor de gemeente aan de slag gegaan.

Wijziging bestemmingsplan

Een massastudie op initiatief van alle toekomstige gebruikers heeft uitgewezen dat de eerder bedachte vorm, die veel verschillende namen kreeg maar vooral langwerpig was, losgelaten moest worden. Daarin werd meegerekend dat het gebouw door de extra gebruikers groter moest worden. Ook kon er een andere plek gevonden worden voor de aanvankelijk geplande woningbouw boven het schoolgebouw. Dat betekende stedenbouwkundig een wijziging in het bestemmingsplan waar de gebruikers, het kwaliteitsteam voor de wijk en verschillende gemeentelijke disciplines hun visie over moesten geven.

Partijen bij elkaar krijgen

Als Planadvies hebben we goed geluisterd naar de aanwezige behoeftes, zowel bij de gemeente, als bij de gebruikers. Weten wat er bestuurlijk speelt, maar ook de wens van de partners kennen, daar ligt onze kracht. Het lukte Planadvies op die manier om alle partijen op inhoudelijke punten bij elkaar te krijgen. Er werd een sfeer gecreëerd waarin vertrouwen is, een positieve basis voor het ontwerp- en bouwtraject. Omdat de scholen ieder een eigen identiteit hebben, met katholiek en openbaar onderwijs dat daaraan ten grondslag ligt, was respect voor elkaar positie een belangrijk issue. Een brede school is tenslotte een plek waar je ook inhoudelijk met elkaar samenwerkt.

Afzonderlijke PvE’s

Bijzonder aan dit traject is dat het voorlopig ontwerp gemaakt wordt op basis van de afzonderlijke programma’s van eisen. Daardoor ligt er niet, zoals gebruikelijk, een geïntegreerd programma van eisen aan het voorlopig ontwerp ten grondslag, maar is het een ruimtelijke compositie op basis van drie programma’s van eisen. De derde komt van de een kinderopvanglocatie die geïntegreerd wordt in het gebouw. Er is daarmee een directe relatie tussen de keuzes die gemaakt zijn vanuit de gebruikers, de eisen die daar bij horen en de vertaling daarvan in een ontwerp en vorm.

Frisse school

De brede school is straks een frisse school; met een gezond binnenmilieu als het gaat om luchtkwaliteit, temperatuur, comfort, licht en geluid. Brede school Vroonermeer wordt BENG gerealiseerd en krijgt energielabel B. Mocht label A betaalbaar worden dan zal dat zeker niet nagelaten worden. In de voorlopige ontwerpfase neemt Planadvies frisse scholen als onderdeel van het projectplan mee.

Comments are closed.