Centrum Jeugd en Gezin

Reacties uitgeschakeld voor Centrum Jeugd en Gezin
01/02/2019 · by Riemie Spinder · Uncategorized

Onderzoek naar de beste plek voor het CJG

Planadvies heeft voor gemeente Alkmaar een locatieonderzoek uitgevoerd voor betere huisvestingsmogelijkheden van het Centrum Jeugd & Gezin (CJG) in Alkmaar Zuid en het CJG in De Schermer. Dat was nodig om te kunnen blijven voldoen aan de eisen die het overkoepelende GGD aan huisvesting stelt. Per CJG zijn een aantal scenario’s onderzocht die de mogelijkheid bieden voor een brede invulling van het CJG. Zo kwam Planadvies voor beide locaties tot een meest optimale variant.

In het stedelijke gebied Alkmaar Zuid zijn een aantal locaties de revue gepasseerd, waarbij halverwege het onderzoek nog een extra locatie in beeld kwam. Daarin heeft Planadvies het vrijkomende kleutergebouw aan de Amalia van Solmsstraat als meest geschikte locatie aangewezen. Een onafhankelijke plek in de wijk, waar de drempel voor gezinnen laag is om naar binnen te stappen.

In de praktijk met de huisarts

In het buitengebied van de stad Alkmaar, De Schermer, levert vestiging van het CJG in het pand genaamd De Pullelat in Stompetoren de meest optimale voorziening op. De combinatie met een huisartsenpraktijk maakt deze optie sterk. Het CJG wordt in dit geval medegebruiker van het gebouw. De gemeente Alkmaar is eigenaar en verhuurt aan de huisarts. De huisarts verhuurt enkele ruimten onder aan het CJG. De huisarts en het CJG hebben samen een ruimte-indeling gemaakt, die voor beiden goed werkbaar is. Door het delen van de ruimtes wordt het gebouw efficiënter gebruikt en dat scheelt voor beide partijen in de kosten.

Weten wat er speelt

Als Planadvies hebben we goed geluisterd naar de behoeftes en ambities die er liggen, zowel procesmatig en bestuurlijk, als bij de gebruikers. Dat doen we op basis van interviews. Ieder heeft zo zijn eigen programma en doel, die proberen we goed te achterhalen. Daarnaast zoeken we relevante informatie bij elkaar, over knelpunten, kansen en gevoeligheden. Weten wat er bestuurlijk speelt, maar ook de wens van de partners kennen, daar ligt onze kracht. Daarin doorvragen en uitleg blijven geven aan alle partijen, tussentijds duidelijkheid geven, de haalbaarheid in kaart blijven brengen, dat zorgt voor stappen in het proces waarin je uiteindelijk groeit naar een optimale variant die recht doet aan alle partijen. Dat iedereen zich vervolgens gehoord voelt, is een bevestiging voor ons dat we dat goed doen.

Klaarmaken voor de toekomst

Voor beide locaties heeft Planadvies vervolgonderzoek gedaan naar de meest optimale variant voor het verduurzamen en klaarmaken van de gebouwen voor vestiging van het CJG en het onderbrengen van andere huurders. De concrete vraag van gemeente Alkmaar aan Planadvies was ‘zoek naar een goede plek voor het CJG’. Dat dat vervolgens leidt het tot een oplossing waarbij je een gebouw weer een hele nieuwe toekomst geeft is een meerwaarde voor zowel de wijk, de gemeente, als de gebruikers van het gebouw.

Comments are closed.