Twee werelden samen in een schoolgebouw in Hoorn

Reacties uitgeschakeld voor Twee werelden samen in een schoolgebouw in Hoorn
14/05/2019 · by Riemie Spinder · Uncategorized

De vraagstelling van gemeente Hoorn klinkt eenvoudig: we willen muziekschool Boedijn en cultureel centrum De Blauwe Schuit samenvoegen in een voormalig schoolgebouw, past dat?

Planadvies maakte daarvoor een Programma van Eisen en deed een onderzoek naar ruimtebehoefte. Hoewel het antwoord ‘ja’ bleek, kun je twee organisaties niet ‘zomaar’ in een gebouw stoppen. We werkten daarom een businesscase uit, met als belangrijkste speerpunt: samenwerking. We lichten de businesscase toe aan de hand van de belangrijkste uitgangspunten.

Een culturele ontmoetingsplek

De muziekschool heeft er belang bij om scholieren en cursisten naar de centrale locatie te trekken. Het cultureel centrum wil ook vanuit het pand naar bedrijven en organisaties toe om zijn werk te doen. De theaterzaal moet er zowel aantrekkelijk uitzien voor het geven van voorstellingen van de muziekschool, als praktisch voor het geven van danslessen in het cultureel centrum. Beide partijen hebben dus behoefte aan eenzelfde ruimte, maar met een ander gebruik. Uiteindelijk is de wens van gemeente Hoorn dat de plek een cultuurontmoetingsplek wordt, waar bezoekers en cursisten in aanraking komen met beide werelden.

Toekomstbestendige huisvestingssituatie

We hebben gekeken naar waar de knelpunten op financieel gebied zitten voor beide partijen. Het cultureel centrum komt uit een huursituatie met een prima businessmodel. Dat is deels te danken aan het feit dat er veel werd onderverhuurd. Dat was niet direct een doelstelling, maar er was ruimte en behoefte. De muziekschool huisde in een monumentaal pand in Hoorn. Planadvies adviseert de gemeente over een financieel plan waarin beide organisaties de lasten kunnen dragen en waarin het restdeel ondergebracht kan worden in een stichting.

Invullen van een ruimte

Natuurlijk is er de harde kant van samenwerking: de financiën, het gebouw, de verantwoordelijkheden en exploitatie. Maar invullen van een ruimte is een gevolg van hoe je met elkaar werkt. De zachte kant komt daarom feitelijk eerst. Wie ben je, wat is je visie, wie is je doelgroep, welke partijen heb je om je heen, waar bijt je elkaar en waar vul je elkaar aan in je aanbod? Als de samenwerking aan de voorkant niet goed is, dan kun je adviseren over de invulling van een gebouw, maar dan gaat het niet werken. Die twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Duurzaam vooruit denken

De gemeente heeft de ambitie om verder te gaan dan het vastgestelde label C voor dit gebouw. Bij Planadvies denken we daar net zo over. Als je een stap maakt in duurzaamheid, maak hem dan meteen voor 15 of 20 jaar, is onze gedachte. Dat werpt zijn vruchten af: in de doorrekening komen we uit op label A. De investering voor de stap naar helemaal gasloos is in dit geval te groot en lastig haalbaar voor maatschappelijke organisaties als deze.

De voorwaarden en condities

Het voorstel is dat Muziekschool Boedijn en cultureel centrum De Blauwe Schuit met elkaar een beheerstichting oprichten, waarin beide voor 50% zijn vertegenwoordigd. In die stichting werken de participanten samen en zijn ze gezamenlijk verantwoordelijk voor het beheer van de individuele en gedeelde ruimten. Dat gezamenlijk deel van de ruimte bleek in eerste instantie meer dan de helft te gaan omvatten. Planadvies beoordeelde dat als zeer risicovol. We hebben in kaart gebracht dat het slimmer zou zijn als je die ruimte beter definieert en toewijst naar een van de beide partijen. Met 20% van het gebouw in gezamenlijkheid zijn de aandelen nu dermate klein, dat zowel muziekschool als cultureel centrum voldoende body houden om hun business exploitabel te houden, mocht de andere partij onverhoopt wegvallen.

Comments are closed.