Wijkcentrum Overdie

Wijkcentrum Overdie

Wijkcentrum Overdie (WCO) is een ontmoetingsplaats voor alle bewoners van de wijk Nieuw Overdie in Alkmaar. Het centrum heeft ontmoetingsruimtes voor verschillende activiteiten. In 2012 heeft het bestuur van WCO besloten om het inmiddels verouderde gebouw te gaan vernieuwen. Dit betekent een enorme impuls voor wijk Nieuw Overdie, maar in het bijzonder het wijkcentrum zelf. Naar verwachting zullen buurtbewoners vanaf begin 2015 gebruik kunnen gaan maken van het “vernieuwbouwde” wijkcentrum.

Planadvies BV heeft in opdracht van het bestuur van WCO de volgende activiteiten verricht:

  • uitvoering haalbaarheidsonderzoek naar de exploitatieve haalbaarheid van een nieuwe of aangepaste accommodatie voor het wijkcentrum
  • uitwerking van een ontwerp met bijbehorend investeringsplan en een duurzame exploitatieopzet op basis van haalbaarheidsonderzoek
  • ondersteuning van partners in Wijkcentrum Overdie bij het maken van aanpassingen van huidige accommodatie
  • organiseren bewonersbijeenkomsten met als doel om omwonenden te informeren en betrekken bij de aanpassingen aan het wijkcentrum
  • juridische begeleiding van partners in het Wijkcentrum bij het opstellen van contracten, gebruiks- en verbruiksovereenkomsten

WCO-2014

 

 

 

 

 

Bron afbeelding: BRTArchitecten, Alkmaar.

De werkzaamheden zijn inmiddels in volle gang.

bouw WCO