Brede School Graft-De Rijp

Brede School Graft-De Rijp

Planadvies ondersteunt de gemeente Graft-De Rijp bij het opzetten van het beheer, de exploitatie en de huurcontracten voor de te realiseren Brede school in De Rijp. In de brede school komen twee basisscholen, een buitenschoolse opvang, een peuterspeelzaal, een kinderdagverblijf, een steunpunt van de bibliotheek en het Centrum voor Jeugd en Gezin. Vooruitlopend op de bouwkundige uitwerking is het gewenst dat er een nadere verkenning van het toekomstige beheer en de vastgoedexploitatie plaatsvindt. De uitkomsten hiervan worden door de raad van de gemeente gebruikt voor de besluitvorming over het vervolg van de brede school.

BSGDR-2014
 

 

 

Bron afbeelding: Breddels Architecten, Heerhugowaard.