De Daalder

De Daalder

 

Wijkknooppunt De Daalder is op 27 mei op feestelijke wijze geopend. Het hele weekend werd feest gevierd in het kader van de opening. Kern 8 organiseerde tijdens het weekend verschillende activiteiten waarbij buurtbewoners en gebruikers van De Daalder elkaar konden ontmoeten.

Het multifunctionele centrum is gebouwd door woningcorporatie Kennemer Wonen. Vereniging De Daalder bracht vervolgens verschillende groepen uit de Alkmaarse samenleving bij elkaar en nu samen onder één dak. Huurders van appartementen, kinderen van openbare basisschool De Cilinder en kinderopvang Kits Oonlie, ouderen uit verpleeghuis Lauwershof, mensen met een verstandelijke beperking en bezoekers van het centrum wonen, werken en recreëren in de Daalder.

Achterzijde van De Daalder

Planadvies heeft in opdracht Kennemer Wonen samen met de toekomstige huurders het bedrijfsmodel van De Daalder opgezet en verankerd. Hiervoor is door Planadvies-BarcC BV eerst het gebruiksconcept (het ‘dna’ van de accommodatie) ontwikkeld om daarna dit uit te werken tot een structuur voor het beheer en de exploitatie. Vervolgens is op basis van het bedrijfsmodel het ontwerp voor de multifunctionele accommodatie, een stallinggarage, 24 zorgeenheden en 28 huurwoningen gemaakt. Planadvies heeft het volledige projectmanagement verzorgd. De werkzaamheden zijn gestart in het najaar van 2006. Nu, bijna 4,5 jaar later, is het op 27 mei 2011 op feestelijke wijze geopend.