GGZ Heiloo

GGZ Noord-Holland Noord onderzoekt als eigenaar de mogelijkheden van herbestemming van het monumentale Hoofdgebouw op het terrein in Heiloo. Door veranderingen in de geestelijke gezondheidszorg is de functie van het gebouw veranderd. Planadvies heeft onder andere een haalbaarheidsstudie verricht en de verkenningen naar nieuwe gebruiksmogelijkheden uitgevoerd. Medio 2011 neemt GGZ Noord-Holland Noord een besluit over het gebruik van de beide vleugels en het middenstuk van het hoofdgebouw.