Posts Tagged ‘haalbaarheidsonderzoek’

Haalbaarheidsonderzoek bibliotheek Hoorn naar Noorderkerk

Reacties uitgeschakeld voor Haalbaarheidsonderzoek bibliotheek Hoorn naar Noorderkerk
09/05/2016 · by Planadvies · Uncategorized

Bibliotheek Hoorn wil een zichtbaar, toegankelijk en laagdrempelig knooppunt voor kennis, contact en cultuur zijn. Dit wil de bibliotheek doen door zich te transformeren tot een moderne sociaal-culturele marktplaats, het kloppend hart van de gemeenschap. Dit vraagt een zichtbare, centrale, goed bereikbare en zo mogelijk karakteristieke locatie in Hoorn. De huidige locatie aan de Wisselstraat voldoet hier niet aan. Daarbij komt dat de afgelopen jaren veel onderhoud is uitgesteld en de indeling aangepast zou moeten worden waardoor een voorgezet gebruik dwingt tot forse investeringen in de komende jaren.

Begin 2016 werd bekend dat de in 1519 afgebouwde Noorderkerk aan Kleine Noord 3, een rijksmonument in eigendom van de Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker, beschikbaar komt. De kerk beschikt over prachtige ruimtes, een mooie tuin en kent door zijn centrale ligging en diverse entrees op het eerste gezicht veel mogelijkheden voor een transitie naar de bibliotheekvoorziening die het bestuur voor ogen heeft.

Namens de bibliotheek heeft Planadvies heeft een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een bibliotheekvoorziening in de Noorderkerk.

Wijkcentrum Overdie naar volgende fase aanpassing en uitbreiding

Reacties uitgeschakeld voor Wijkcentrum Overdie naar volgende fase aanpassing en uitbreiding
24/01/2013 · by Planadvies · Uncategorized

Op basis van een door Planadvies uitgevoerde haalbaarheidsstudie heeft de stuurgroep Overdie onlangs besloten tot een verdere verkenning van de mogelijkheden van aanpassing en uitbreiding van Wijkcentrum Overdie, in de Alkmaarse wijk Overdie, op de huidige locatie. Op basis van de uitkomsten van deze studie zijn de kaders voor een aangepast wijkcentrum samen met de gemeente Alkmaar gedefinieerd. Met de beoogde gebruikers worden deze kaders nu uitgewerkt in een concreet programma van eisen als basis voor het voorlopig ontwerp. Planadvies zal het proces van de uitwerking tot een programma en voorlopig ontwerp gaan begeleiden.

 

Gezelligheid en persoonlijk contact in Wijkcentrum Overdie Alkmaar.

Gezelligheid en persoonlijk contact in Wijkcentrum Overdie Alkmaar.

Planadvies verricht haalbaarheidsonderzoek Wijkcentrum Overdie

Reacties uitgeschakeld voor Planadvies verricht haalbaarheidsonderzoek Wijkcentrum Overdie
23/02/2012 · by Planadvies · Uncategorized

In opdracht van het bestuur van Wijkcentrum Overdie (WCO) gaat Planadvies BV een haalbaarheidsonderzoek doen. Samen met gemeente Alkmaar, Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland, bestaande en nieuwe partners zal een gedragen en breed onderzoek worden uitgevoerd naar de haalbaarheid van nieuwbouw of verbouw van het huidige wijkcentrum. Hierbij is de visie van WCO, “Optimaal faciliteren van allen die zich inzetten voor het welzijn van de bewoners van Overdie”, leidend. Planadvies zal in haar haalbaarheidsonderzoek onder andere een verkenning uitvoeren naar de exploitatieve haalbaarheid van een nieuwe of aangepaste accommodatie voor het wijkcentrum. Naar verwachting zal het onderzoek medio juli 2012 zijn afgerond.

Wijkcentrum Overdie is een ontmoetingsplaats voor alle bewoners van de wijk Nieuw Overdie en daarbuiten. Het centrum heeft zalen voor verschillende activiteiten, waaronder toneel en zang. Ook is er een ontmoetingsruimte waar buurtbewoners een kop koffie kunnen drinken en een aparte biljartzaal met drie biljarts. Het Wijkcentrum is integraal toegankelijk met een lift en invalidentoilet.

Bron foto: Website Wijkcentrum Overdie.

Langedijk onderzoekt huisvesting maatschappelijke organisaties

Reacties uitgeschakeld voor Langedijk onderzoekt huisvesting maatschappelijke organisaties
05/12/2011 · by Planadvies · Uncategorized

De gemeente Langedijk is onlangs gestart met een haalbaarheidsonderzoek naar een plan voor nieuwe huisvesting voor een aantal maatschappelijke organisaties in Sint Pancras op het Vrone-terrein. Het onderzoek loopt door tot de zomer van 2012. Het onderzoek richt zich specifiek op wat de gevolgen zijn voor de verhuizing van de organisaties, de geschiktheid van de locatie, de verkeersstromen en de financiële consequenties.

Planadvies begeleidt samen met haar partner BarcC de maatschappelijke organisaties bij het formuleren van een gemeenschappelijk visie. Doel is om te verkennen of een gemeenschappelijk en algemeen gedragen visie als basis voor een eventuele verhuizing naar het Vrone-terrein mogelijk is zodat er een efficiënt plan mogelijk wordt. De uitkomsten van de verkenning zullen worden gepresenteerd aan de gemeente Langedijk en kunnen worden gebruikt bij het gemeentelijk haalbaarheidsonderzoek.