Posts Tagged ‘obs socrates’

Serviceorganisatie De Kreek succesvol aanbesteed aan Infacilities

Comments Off on Serviceorganisatie De Kreek succesvol aanbesteed aan Infacilities
16/08/2012 · by Planadvies · Uncategorized

De serviceorganisatie van multifunctionele accommodatie De Kreek in Hoorn is succesvol aanbesteed. Infacilities uit Zwolle heeft aanbesteding gewonnen en gaat vanaf half augustus zowel het facilitair beheer als het volledig onderhoud van de accommodatie verzorgen. In De Kreek worden naast een sporthal, een peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, een buurthuis, een bibliotheek voor en door kinderen ook twee basisscholen (Roald Dahl, en later ook Socrates) gevestigd.

Planadvies heeft samen met de  toekomstige gebruikers de gebruiksorganisatie ingericht en de begeleiding van de totstandkoming van het bestek en alle contracten begeleid. Daarnaast ook Planadvies ook zorg gedragen voor het proces van de aanbesteding van het facilitair beheer en onderhoud.

Planadvies begeleidt Hoorn bij realisatie gebruiksconcept MFA De Kreek

Comments Off on Planadvies begeleidt Hoorn bij realisatie gebruiksconcept MFA De Kreek
19/01/2012 · by Planadvies · Uncategorized

In opdracht van de gemeente Hoorn gaat Planadvies toekomstige participanten ondersteunen bij de uitwerking van het gebruik, de exploitatie en het beheer van multifunctionele accommodatie De Kreek. Daarnaast zal Planadvies de gehele aanbestedingsprocedure voor de selectie van een exploitant voor de accommodatie coördineren. De accommodatie wordt na de zomervakantie van 2012 in gebruik genomen.

In de Kreek zal naast een sporthal ook twee basisscholen (Roald Dahl, en later ook Socrates), een peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, een buurthuis, een bibliotheek voor en door kinderen komen.

Na ingebruikname van de accommodatie gaat Planadvies de gebruikers begeleiden bij het inregelen van de gebruiksorganisatie op basis van de gemaakte afspraken. In de ogen van Planadvies een belangrijke voorwaarde voor het slagen van het beoogde multifunctioneel gebruik.