Posts Tagged ‘overdie’

Bibliotheek Overdie Alkmaar: kanshebber ‘Beste bibliotheek Nederland’

Reacties uitgeschakeld voor Bibliotheek Overdie Alkmaar: kanshebber ‘Beste bibliotheek Nederland’
25/11/2015 · by Planadvies · Uncategorized

Planadvies wil Bibliotheek Alkmaar Overdie, een van de vestigingen van Bibliotheek Kennemerwaard, feliciteren met haar nominatie voor Beste Bibliotheek 2015. De bibliotheek in Alkmaar Overdie is samen met vijf andere bibliotheken genomineerd voor Beste Bibliotheek van Nederland 2015. Vanuit de nieuw ingerichte jeugdbibliotheek in het Wijkcentrum Overdie worden er ook veel activiteiten ondernomen in de wijk. Er zijn verschillenden taalprojecten en er is een intensieve samenwerking met scholen. Wilt u op Bibliotheek Alkmaar Overdie stemmen, dan kan dat tot en met 26 november op www.bibliotheekblad.nl.

Nieuwbouw WCO 2015 2

Planadvies heeft wijkcentrum Overdie en haar gebruikers, waaronder Bibliotheek Kennemerwaard, begeleid bij de aanpassing van Wijkcentrum Overdie.

Wijkcentrum Thuis in Overdie heropend

Reacties uitgeschakeld voor Wijkcentrum Thuis in Overdie heropend
05/10/2015 · by Planadvies · Uncategorized

Glimmend van trots lopen ze rond in hun geheel gerenoveerde gebouw: de bestuursleden, de medewerkers en de vele vrijwilligers van wijkcentrum Thuis in Overdie. En terecht: niets herinnert meer aan het gedateerde, wat armoedige pand van voorheen. Daarvoor in de plaats is een uitnodigend wijkcentrum gekomen, schoon, licht en gezellig.

Brasserie Wijkcentrum Overdie Alkmaar

Het wijkcentrum moet een huiskamer zijn voor de hele wijk.

‘We zijn op de kop af een jaar aan het verbouwen geweest. In die tijd was het voor onze vaste huurders en medewerkers af en toe best afzien. Toch bleven ze hun werk doen met een lach op hun gezicht. Dat verdient echt een groot compliment’, prijst bestuursvoorzitter Paul van Meel het team en de huurders van het wijkcentrum. Het past bij het wijkcentrum nieuwe stijl dat ook de banden met de partners in de buurt worden aangehaald. Het afgelopen jaar is een prettige samenwerking ontstaan met het WijkLeerbedrijf. Diverse cliënten van NiKo maken gebruik van activiteiten in het wijkcentrum, en omgekeerd kunnen bezoekers van het wijkcentrum terecht bij NiKo.

Veelzijdigheid aan activiteiten
Verschillende gebruikers hebben in het nieuwe wijkcentrum een vaste plek gekregen. De kinderbibliotheek, (genomineerd voor de titel ‘beste bibliotheek van Nederland’) en de logopedist hebben gezelschap gekregen van het wijkteam van thuiszorgaanbieder Evean en vrijwilligersorganisatie Humanitas. Daarnaast maken vele verenigingen, clubs en docenten gebruik van de ruimtes in het gebouw. Zoals Resto van Harte, dat elke dinsdag een inloopmaaltijd biedt, diverse koren, een theaterclub en een biljartvereniging. Maar er worden ook naai-, taal-, muziek-, en computerlessen gegeven. Bij de Speel-o-Theek kunnen wijkbewoners terecht voor het lenen van alle mogelijke binnen- en buiten- speelgoed: van stelten tot skeelers, en van gezelschapsspelletjes tot verkleedkleren. Er is zelfs een collectie speelgoed speciaal voor kinderen met een visuele of verstandelijke beperking.

Daarmee biedt Wijkcentrum Overdie werkelijk voor alle leeftijden en alle doelgroepen iets wils: jong oud, hier geboren of hierheen gekomen, met of zonder beperking. ‘Een huiskamer voor de hele wijk’, volgens Paul van Meel.

Glas-in-lood
Met de onthulling van een glas-in-loodraam in de grote zaal door wethouder Anjo van de Ven is de officiële opening een feit. Het raam is afkomstig uit de Don Boscokerk, die inmiddels is gesloopt. Aanvankelijk was het de bedoeling dat op de plek van de kerk een nieuw wijkcentrum zou komen. Vanwege de economische crisis werd het nieuwbouwplan echter geschrapt en is in plaats daarvan het bestaande pand gerenoveerd. De wethouder is er achteraf niet rouwig om. ‘Ik denk dat het resultaat nu misschien nog wel beter is. Niet in de laatste plaats, omdat de bewoners dit samen voor elkaar hebben gekregen. En zij zijn het, die uiteindelijk dit wijkcentrum maken.’

Bestuur van de toekomst
Bij de onthulling van het raam krijgt de wethouder hulp van de jonge winnares van de kleurwedstrijd die ter gelegenheid van de heropening is uitgeschreven. Het meisje is met haar hele schoolklas naar de prijsuitreiking gekomen. ‘Misschien zitten hier wel de bestuursleden van de toekomst tussen’, hoopt voorzitter Paul van Meel. En dan is het tijd voor bubbels, sap of thee in de Marokkaanse theetent. Met hapjes, gemaakt door de dames van VROUWenKRACHT

Op de website van het wijkcentrum (www.thuisinoverdie.nl) is het volledige activiteitenprogramma te vinden. U kunt het natuurlijk ook komen afhalen en dan meteen een kijkje nemen in het nieuwe pand. Wijkcentrum Thuis in Overdie is dagelijks geopend van 9.00-17.00 uur. Adres: Van Maerlantstraat 8-10.

Bron: Goede Buur, het Wijkblad van Stichting Niko

Minster Blok bezoekt Wijkcentrum Overdie

Reacties uitgeschakeld voor Minster Blok bezoekt Wijkcentrum Overdie
31/03/2015 · by Planadvies · Uncategorized

Minster Stef Blok (Wonen en Rijksdienst) heeft op 30 maart het in renovatie zijnde Wijkcentrum Overdie in Alkmaar bezocht. Naast het bezoek aan het wijkcentrum, maakte de minster een fietstocht door de wijk waarbij hij ook andere projecten bezocht. Tijdens zijn bezoek ging Blok in gesprek met bewoners, wethouders en coöperaties over de ontwikkelingen in de wijk.

Wijkcentrum Overdie: fase 2 bijna afgerond

Reacties uitgeschakeld voor Wijkcentrum Overdie: fase 2 bijna afgerond
30/03/2015 · by Planadvies · Uncategorized

De aanpassingen van Wijkcentrum Overdie in Alkmaar zijn nog steeds in volle gang bezig. Inmiddels is de gevelbeplating rondom het hele gebouw grotendeels aangebracht. Ook kan, op een aantal installatie-activiteiten na, de gehele eerste verdieping in gebruik worden genomen. De biljartverenigingen hebben overigens als eerste op de verdieping het spits mogen afbijten. Hun biljarttafels staan al klaar en de scoreborden hangen aan de muur.

Aan de oostelijke zijde is de gevel ook zichtbaar gewijzigd. Via grote ramen is er nu zicht op de ruimte waar de professionele keuken van Wijkcentrum Overdie gaat komen. Hier zijn inmiddels ook al de koeling en vriezer geplaatst.

Binnenkort wordt gestart met fase 3 van de renovatie van het wijkcentrum. Dan zal gewerkt worden aan een nieuwe en royale entree aan de oostelijke zijde. Ook zal op de plek van de huidige bar en keuken een grote brasserie ‘verrijzen’.

Planadvies ondersteunt Alkmaars Wijkcentrum Overdie en Uitvaartverzorging Duin

Reacties uitgeschakeld voor Planadvies ondersteunt Alkmaars Wijkcentrum Overdie en Uitvaartverzorging Duin
21/11/2013 · by Planadvies · Uncategorized

Wijkcentrum Overdie en Uitvaartverzorging Duin worden door Planadvies ondersteund bij het maken de aanpassing van hun huidige accommodatie. Op 6 november as wordt de omwonenden via een inloopbijeenkomst om ideeën voor de aanpassing gevraagd. Daarna worden een voorlopig ontwerp met bijbehorend investeringsplan en een duurzame exploitatieopzet uitgewerkt. Beide organisaties streven ernaar dat de aanpassing van beide accommodaties medio 2014 plaatsvindt. Begin 2015 kunnen dan de verbeterde accommodaties in gebruik worden genomen.

Wijkcentrum Overdie naar volgende fase aanpassing en uitbreiding

Reacties uitgeschakeld voor Wijkcentrum Overdie naar volgende fase aanpassing en uitbreiding
24/01/2013 · by Planadvies · Uncategorized

Op basis van een door Planadvies uitgevoerde haalbaarheidsstudie heeft de stuurgroep Overdie onlangs besloten tot een verdere verkenning van de mogelijkheden van aanpassing en uitbreiding van Wijkcentrum Overdie, in de Alkmaarse wijk Overdie, op de huidige locatie. Op basis van de uitkomsten van deze studie zijn de kaders voor een aangepast wijkcentrum samen met de gemeente Alkmaar gedefinieerd. Met de beoogde gebruikers worden deze kaders nu uitgewerkt in een concreet programma van eisen als basis voor het voorlopig ontwerp. Planadvies zal het proces van de uitwerking tot een programma en voorlopig ontwerp gaan begeleiden.

 

Gezelligheid en persoonlijk contact in Wijkcentrum Overdie Alkmaar.

Gezelligheid en persoonlijk contact in Wijkcentrum Overdie Alkmaar.

Haalbaarheidsonderzoek Wijkcentrum Overdie in afrondende fase

Reacties uitgeschakeld voor Haalbaarheidsonderzoek Wijkcentrum Overdie in afrondende fase
20/08/2012 · by Planadvies · Uncategorized

Het haalbaarheidsonderzoek naar de toekomst van het Alkmaarse wijkcentrum Overdie is in afrondende fase terechtgekomen. In samenspraak met het bestuur van het wijkcentrum oriënteert Planadvies zich op een eventueel vervolg van het onderzoek, daarvoor is medewerking van de gemeente Alkmaar en de partners noodzakelijk. Deze medewerking wordt de komende maanden verder verkend.

Planadvies verricht haalbaarheidsonderzoek Wijkcentrum Overdie

Reacties uitgeschakeld voor Planadvies verricht haalbaarheidsonderzoek Wijkcentrum Overdie
23/02/2012 · by Planadvies · Uncategorized

In opdracht van het bestuur van Wijkcentrum Overdie (WCO) gaat Planadvies BV een haalbaarheidsonderzoek doen. Samen met gemeente Alkmaar, Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland, bestaande en nieuwe partners zal een gedragen en breed onderzoek worden uitgevoerd naar de haalbaarheid van nieuwbouw of verbouw van het huidige wijkcentrum. Hierbij is de visie van WCO, “Optimaal faciliteren van allen die zich inzetten voor het welzijn van de bewoners van Overdie”, leidend. Planadvies zal in haar haalbaarheidsonderzoek onder andere een verkenning uitvoeren naar de exploitatieve haalbaarheid van een nieuwe of aangepaste accommodatie voor het wijkcentrum. Naar verwachting zal het onderzoek medio juli 2012 zijn afgerond.

Wijkcentrum Overdie is een ontmoetingsplaats voor alle bewoners van de wijk Nieuw Overdie en daarbuiten. Het centrum heeft zalen voor verschillende activiteiten, waaronder toneel en zang. Ook is er een ontmoetingsruimte waar buurtbewoners een kop koffie kunnen drinken en een aparte biljartzaal met drie biljarts. Het Wijkcentrum is integraal toegankelijk met een lift en invalidentoilet.

Bron foto: Website Wijkcentrum Overdie.