Posts Tagged ‘wijkscan’

Planadvies zet bestaande verzorgingshuizen om naar zelfstandige woningen

Reacties uitgeschakeld voor Planadvies zet bestaande verzorgingshuizen om naar zelfstandige woningen
15/01/2013 · by Planadvies · Uncategorized

Planadvies werkt in het kader van de extramuralisering, het scheiden van wonen en zorg, op enkele locaties aan de omzetting van bestaande verzorgingshuizen naar zelfstandige woningen voor mensen in de lagere zorgzwaartes (ZZP 1,2 en 3). Onlangs is in dat verband in opdracht van de verzorgingshuizen Nieuwpoort en Kooimeer in Alkmaar gestart met een wijkscan en aanvullend onderzoek naar de woonwensen en –behoeften van de bewoners van de wijk Alkmaar-Zuid. Doel is om door deze gebiedsanalyse een basis te leggen voor een geïntegreerd zorgaanbod op wijk- en buurtniveau. Hierbij zal met andere zorg- en welzijnsaanbieders, op basis van de behoeften van de wijkbewoners, zorg en ondersteuning kunnen worden geboden.


Zorgcentrum Kooimeer
Zorgcentrum Nieuwpoort