Toekomstbestendig wonen bij woonzorgcentrum De Nieuwpoort

Reacties uitgeschakeld voor Toekomstbestendig wonen bij woonzorgcentrum De Nieuwpoort
05/10/2015 · by Planadvies · Uncategorized

Stichting zorgorganisatie NiKo en woningstichting Van Alckmaer voor Wonen hebben de handen ineen geslagen om het huisvestingsaanbod voor alle ouderen in de wijk Alkmaar Zuid kwalitatief toekomstbestendig te maken. Op 27 augustus is door de besturen van beide organisaties de intentieovereenkomst aangaande deze samenwerking en ambitie ondertekend.

Ondertekening door Lia Lantink-Prins van Stichting NiKo en Fons Köster van Van Alckmaer voor Wonen

Ondertekening door Lia Lantink-Prins van Stichting NiKo en Fons Köster van Van Alckmaer voor Wonen.

De aanleiding is de hervorming van de Wet Langdurige Zorg (voorheen AWBZ), waarbij ouderen met een minder intensieve zorgvraag worden geacht langer thuis te wonen. Daarnaast wil Van Alckmaer voor Wonen dat de kwaliteit van de seniorenwoningen beter aansluit bij de huidige woonwensen van haar huurders. Comfort, veiligheid, duurzaamheid en zelfstandigheid spelen daarbij een grote rol.

Verbouwing Nieuwpoort
In dit kader start NiKo in het najaar van 2015
 met de verbouwing van woonzorgcentrum
 De Nieuwpoort, welke 
gerealiseerd gaat worden door Stichting Huisvesting De Nieuwpoort. 
Er komen appartementen bij en bestaande appartementen worden gemoderniseerd. De
verwachting is dat de werkzaamheden eind 
2018 gereed zijn. De huidige bewoners en hun 
familieleden zijn door NiKo geïnformeerd.

Nieuwe zorgwoningen
Naast De Nieuwpoort realiseert Van Alckmaer voor Wonen 104 nieuwe zorgwoningen. Van de bestaande 66 aanleunwoningen worden er 37 gerenoveerd en 29 gesloopt. Na de sloop volgt er nieuwbouw van 67 zelfstandige zorgwoningen. Van Alckmaer voor Wonen start medio 2016 met de renovatie. In de loop van 2017 is de sloop van de overige aanleunwoningen met aansluitend de nieuwbouw van de zelfstandige zorgwoningen. De gehele transitie zal in 2019 zijn afgerond. De nieuwe woningen blijven binnen het sociale huursegment. De huidige huurders zijn inmiddels door Van Alckmaer geïnformeerd.

Toekomstbestendig wonen in Alkmaar Zuid
De herhuisvesting van de bewoners zal de komende jaren met de noodzakelijke aandacht en zorg worden georganiseerd. Stichting NiKo en woningstichting Van AIckmaer voor Wonen gaan vol vertrouwen bouwen aan toekomstbestendig wonen in Alkmaar Zuid voor de ouderen in De Kooimeer, Overdie en het Stadhouderskwartier.

Bron: Goede Buur, het Wijkblad van Stichting Niko

Comments are closed.