Groepswoningen mogelijk in Aloysiusvleugel GGZ NHN

Reacties uitgeschakeld voor Groepswoningen mogelijk in Aloysiusvleugel GGZ NHN
19/09/2011 · by Planadvies · Uncategorized

De GGZ NHN heeft het afgelopen half jaar gezamenlijk de mogelijkheden tot het inpassen van enkele groepswoningen in de Aloysiusvleugel (rechter vleugel) van het hoofdgebouw verkend. Dit is gedaan door het programma van eisen van MagentaZorg voor kleinschalig groepswoningen te spiegelen aan onder andere de beschikbare ruimte, de bouwkundige aanpassingsmogelijkheden, de constructie en de monumentale status. Uit dit onderzoek is gebleken dat het programma onder voorwaarden van handhaving van het monumentale karakter inpasbaar is. In augustus hebben MagentaZorg en GGZ Noord-Holland Noord daarom een samenwerkingsovereenkomst getekend. Op dit moment wordt gewerkt aan het voorlopig ontwerp. Als dit haalbaar is wordt aansluitend de aanvraag van de omgevingsvergunning voorbereid. Het streven is dat deze vergunning in het tweede kwartaal van 2012 wordt aangevraagd. Na de daaropvolgende aanbesteding en de verhuizing van de huidige gebruikers kan de renovatie starten. Het inhuizen van de bewoners zal naar verwachting half 2013, circa 3 jaar na de toewijzing, plaatsvinden.

Planadvies verzorgt onder andere de haalbaarheidsstudie en de verkenningen naar nieuwe gebruiksmogelijkheden van de Aloysiusvleugel.

Comments are closed.