Meer maatschappelijk vastgoed dan kantoren en winkels in Nederland

Reacties uitgeschakeld voor Meer maatschappelijk vastgoed dan kantoren en winkels in Nederland
17/10/2011 · by Planadvies · Uncategorized

Er is meer maatschappelijk vastgoed in Nederland dan kantoren en winkels bij elkaar. Dat is de uitkomst van een verkenning die op initiatief van Bouwstenen door bbn adviseurs is uitgevoerd.

Het is voor het eerst dat de totale omvang van het maatschappelijk vastgoed in beeld is gebracht. Met de verkenning willen Bouwstenen en bbn adviseurs laten zien dat de huisvesting van scholen, kinderopvang, cultuur, sport, zorg en andere maatschappelijke diensten niet alleen maatschappelijk, maar ook economisch relevant is.

Er gaat jaarlijks een bedrag van € 14,3 miljard in het maatschappelijk vastgoed om. Dat is bijna € 2.000 per huishouden. Het totale oppervlak maatschappelijk vastgoed beslaat circa 83,5 miljoen vierkante meter. Ongeveer 70% heeft een onderwijs- of zorgfunctie.

Het onderzoek
De verkenning is uitgevoerd aan de hand van een nieuwe benadering. Eerdere verkenningen hadden betrekking op deelgebieden, waaronder het gemeentelijke vastgoed en het maatschappelijk vastgoed van woningcorporaties. In deze verkenning is uitgegaan van de omzet van maatschappelijke dienstverleners. Aan de hand van beschikbare kengetallen zijn de huisvestingslasten per jaar bepaald en vervolgens zijn deze op basis van kostenkengetallen omgezet in het vermoedelijke vloeroppervlak. De cijfers zijn indicatief.

Maatschappelijk vastgoed verdient meer aandacht. Uit eerder onderzoek blijkt dat de bezetting en de kwaliteit van maatschappelijk vastgoed verre van optimaal is. Op 8 november 2011 stelt het werkveld een Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2012 op.

De cijfers
Maatschappelijk vastgoed wordt in de verkenning gedefinieerd als huisvesting voor alle dienstverlening die geheel of grotendeels publiek wordt gefinancierd. Het gaat om vastgoed voor scholen, kinderopvang, cultuur, sport, zorg, welzijn en overige maatschappelijke dienstverlening. Vastgoed dat door privaat gefinancierde partijen wordt gebruikt, denk aan kerken, particuliere scholen en gemeenschapshuizen, is buiten beschouwing gelaten, evenals de kantoren die gebruikt worden door de Rijksoverheid.

Bekijk hier het volledige cijferoverzicht Maatschappelijk Vastgoed 2011.

Bron: Bouwstenen voor sociaal

Comments are closed.