Sluiting dreigt voor ruim 800 ouderenzorglocaties

Reacties uitgeschakeld voor Sluiting dreigt voor ruim 800 ouderenzorglocaties
22/02/2013 · by Planadvies · Uncategorized

Het aantal 80-plussers stijgt terwijl het aantal verzorgingshuizen daalt. Door veranderingen in het zorgbeleid van de overheid zal de verpleeg- en verzorgingshuiscapaciteit de komende jaren met ongeveer 40% afnemen. Dit blijkt uit een recent onderzoek van bureau Berenschot.

De extramularisering van de zzp’s 1 t/m 4 versnelt deze capaciteitsafname. Uit onderzoek van Berenschot blijkt dat de ouderenzorgcapaciteit de afgelopen drie decennia met 20 procent is gedaald; de komende vijf jaar zal die bij ongewijzigd beleid met nog eens ruim 40 procent afnemen. Voor 800 van de bijna 2000 verpleeg- en verzorgingstehuizen dreigt sluiting, omdat het scheiden van wonen en zorg in deze locaties financieel niet rendabel is. Ten eerste zijn in veel gevallen de kosten per vierkante meter van de woonruimten van cliënten hoger dan de huur die per vierkante meter aan nieuwe bewoners kan worden gevraagd. Ten tweede is het ruimtegebrek in veel locaties inefficiënt vanwege de grote omvang van gemeenschappelijke ruimten. Ten slotte komt een deel van de leegstand vanaf 2018 geheel voor rekening van de zorgaanbieder door het volledig afbouwen van de nacalculatie.

Een adviseur van Berenschot geeft aan dat veel verpleeg- en verzorgingshuizen de scheiding van wonen en zorg alleen succesvol kunnen doorvoeren wanneer ze rigoureus op de boekwaarde van de locaties afschrijven.

Op 20 februari 2012 maakte Nieuwsuur een item over dit onderwerp. Start met kijken vanaf 10.12 minuten.

Comments are closed.