Woonzorgopgave gemeente Alkmaar

Reacties uitgeschakeld voor Woonzorgopgave gemeente Alkmaar
18/12/2016 · by Planadvies · Uncategorized

De gemeente Alkmaar zet in het WMO Beleidskader 2015-2018 in op het faciliteren van de beweging van veld 3 naar veld 2 (van ondersteuning en verblijf naar ondersteuning thuis). Om de hiermee verband houdende opgave te kunnen bepalen is door Planadvies een kwalitatieve en een kwantitatieve verkenning uitgevoerd. Deze verkenning is gemaakt met de betrokken partners.

De verkenning heeft input geleverd voor de toekomstvisie Beschermd Wonen.

Comments are closed.