Posts Tagged ‘gemeente alkmaar’

Woonzorgopgave gemeente Alkmaar

Reacties uitgeschakeld voor Woonzorgopgave gemeente Alkmaar
18/12/2016 · by Planadvies · Uncategorized

De gemeente Alkmaar zet in het WMO Beleidskader 2015-2018 in op het faciliteren van de beweging van veld 3 naar veld 2 (van ondersteuning en verblijf naar ondersteuning thuis). Om de hiermee verband houdende opgave te kunnen bepalen is door Planadvies een kwalitatieve en een kwantitatieve verkenning uitgevoerd. Deze verkenning is gemaakt met de betrokken partners.

De verkenning heeft input geleverd voor de toekomstvisie Beschermd Wonen.

Afronding Brede School de Pauw in Graft-De Rijp nabij

Reacties uitgeschakeld voor Afronding Brede School de Pauw in Graft-De Rijp nabij
25/11/2015 · by Planadvies · Uncategorized

Pauw - bibliotheek

 

 

 

 

 

 

De bouwketen zijn al weg, de bouwhekken ook bijna en er arriveren dagelijks steeds minder busjes en werklieden op de locatie. Dit betekent dat de afronding van de Brede School de Pauw in Graf-De Rijp nabij is.

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de schoolpleinen, toegangsweg en parkeerplekken. Daarnaast zijn het Centrum voor Jeugd en Gezin, Forte Kinderopvang en Bibliotheek Kennemerwaard hun deel van het gebouw aan het inrichten. Tijdens de kerstvakantie verhuizen basisscholen De Balein en De Tweemaster naar de Pauw, dus de kinderen krijgen vanaf januari les in een spiksplinternieuw klaslokalen.

Pauw - aanleg straat

 

 

 

 

 

 

De eerste gebruikers van De Pauw zijn kinderdagverblijf De Pauw en peuterspeelzaal De Pauw. Zij zijn op 16 november al begonnen met de opvang van kinderen. Op 21 december start ook buitenschoolse opvang De Pauw in het nieuwe gebouw.

Bibliotheek Kennemerwaard zal op 1 december haar servicepunt openen. De nieuwe vestiging richt zich kinderen van 0-12 jaar met hun ouders en oudere volwassenen die minder makkelijk naar een grotere bibliotheek kunnen. In het servicepunt is een ruime leestafel met een grote collectie kranten en tijdschriften. Hier is ook een digitale werkplek gecreëerd. Ook is een goede gratis WIFI-verbinding beschikbaar.

Vanuit de behoefte om zo duurzaam mogelijk gebruik te maken van Brede School De Pauw is het gebouw voorzien van een zeer hoogwaardige en comfortabele klimaatinstallatie. De keten van duurzaamheid is gebaseerd op de Trias Energetica. Dat betekent als eerste een beperking van de energievraag. Daarnaast dient er zoveel mogelijk duurzaam opgewekte energie gebruikt te worden. En als er fossiele brandstoffen worden gebruikt voor de opwekking van energie, dan moet dit zo schoon mogelijk gebeuren.

Pauw - kunstwerk

 

 

 

 

 

Tenslotte, De Pauw zal ook herkenbaar zijn aan een prachtig kunstwerk. Kunstenares Marjet Wessels-Boer ontwierp een pauwenpaar voor de twee dakpunten van de voorgevels. De pauwen zijn gemaakt van gecoat aluminium, een zeer licht materiaal. Vanuit budget van de gemeente Alkmaar en met een extra financiële ondersteuning van de architect en de aannemer kon het ontwerp vervaardigd en geplaatst worden.

Haalbaarheidsonderzoek Wijkcentrum Overdie in afrondende fase

Reacties uitgeschakeld voor Haalbaarheidsonderzoek Wijkcentrum Overdie in afrondende fase
20/08/2012 · by Planadvies · Uncategorized

Het haalbaarheidsonderzoek naar de toekomst van het Alkmaarse wijkcentrum Overdie is in afrondende fase terechtgekomen. In samenspraak met het bestuur van het wijkcentrum oriënteert Planadvies zich op een eventueel vervolg van het onderzoek, daarvoor is medewerking van de gemeente Alkmaar en de partners noodzakelijk. Deze medewerking wordt de komende maanden verder verkend.

Planadvies begeleidt participanten De Alkenhorst bij gebruiksstructuur

Reacties uitgeschakeld voor Planadvies begeleidt participanten De Alkenhorst bij gebruiksstructuur
08/08/2012 · by Planadvies · Uncategorized

Planadvies begeleidt momenteel de nieuwe gebruikers van wijksteunpunt De Alkenhorst bij het opzetten van de gebruiksstructuur. Primair doel is om De Alkenhorst te laten uitgroeien tot een belangrijk wijksteunpunt voor Alkmaar west met een breed aanbod van maatschappelijke functies.

Op de begane grond van de Alkenhorst is het wijksteunpunt gevestigd. Daarboven gelegen zijn woningen die geschikt zijn voor mensen met een zorgbehoefte. De locatie vormt samen met woon- en zorgcentrum De Vleugels een voorziening waar Zorgcirkel samen met de partijen in het steunpunt aan bewoners in de hele wijk formele en informele zorgondersteuning biedt.

De gemeente Alkmaar richt in woonzorgcentrum De Alkenhorst een ‘Appartement van de Toekomst‘ in. Dit appartement zal tonen hoe technologie en dienstverlening steeds meer zullen gaan bijdragen aan de zelfstandigheid van ouderen en mensen met een handicap. De officiële opening van De Alkenhorst staat in oktober gepland.