Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Planadvies ondersteunt Bewonersonderneming De Alkenhorst

Comments Off on Planadvies ondersteunt Bewonersonderneming De Alkenhorst
22/11/2013 · by Planadvies · Uncategorized

In de gemeente Alkmaar is door het huidige college gekozen voor het zelfbeheer van buurt- en wijkaccommodaties op basis van actieve bewonersparticipatie. De gemeente steunt startende organisaties enkele jaren bij het transformeren naar bewonersondernemingen. Vanaf ongeveer 2017 dienen de bewonersondernemingen zelfstandig te kunnen functioneren waarbij zij zich richten op de fysieke, sociale en economische ontwikkeling van de eigen wijk. Planadvies ondersteunt in de wijk Alkmaar-West Bewonersonderneming De Alkenhorst. De bewonersonderneming opereert vanuit ‘Huis van de Wijk’ De Alkenhorst. De bewoners worden begeleid bij het opstellen van een ondernemingsplan, het vinden van bestuursleden, de oprichting en gerichte communicatie. Daarnaast wordt met de gemeente en andere partners binnen de accommodatie gewerkt aan een adequaat en duurzaam beheer van de accommodatie.

Planadvies ondersteunt Alkmaars Wijkcentrum Overdie en Uitvaartverzorging Duin

Comments Off on Planadvies ondersteunt Alkmaars Wijkcentrum Overdie en Uitvaartverzorging Duin
21/11/2013 · by Planadvies · Uncategorized

Wijkcentrum Overdie en Uitvaartverzorging Duin worden door Planadvies ondersteund bij het maken de aanpassing van hun huidige accommodatie. Op 6 november as wordt de omwonenden via een inloopbijeenkomst om ideeën voor de aanpassing gevraagd. Daarna worden een voorlopig ontwerp met bijbehorend investeringsplan en een duurzame exploitatieopzet uitgewerkt. Beide organisaties streven ernaar dat de aanpassing van beide accommodaties medio 2014 plaatsvindt. Begin 2015 kunnen dan de verbeterde accommodaties in gebruik worden genomen.

Kaderdag SBO-NH in het teken van ‘scheiden van wonen en zorg’

Comments Off on Kaderdag SBO-NH in het teken van ‘scheiden van wonen en zorg’
16/09/2013 · by Planadvies · Uncategorized

Namens Planadvies spreekt Peter Twisk op vrijdag 22 november 2013 op de kaderdag van SBO-NH over de veranderingen als gevolg van scheiding van van ‘wonen en zorg’. Naast de heer Twisk zal ook de heer L. Ruth, directeur van ViVa Zorggroep spreken. Beiden zullen het thema belichten vanuit hun perspectief en met de aanwezigen en met elkaar in gesprek gaan.

De SBO-NH heeft een notitie scheiden van wonen en zorg gemaakt met daarin knelpunten en aanbevelingen en de actiepunten voor de lokale ouderenbonden. De inhoud van de notitie zal centraal staan in het gesprek wat op 22 november gevoerd zal gaan worden.

Aanmelden voor de kaderdag van SBO-NH kan via dit formulier.

Planadvies begeleidt realisering brede school Hillegom

Comments Off on Planadvies begeleidt realisering brede school Hillegom
04/09/2013 · by Planadvies · Uncategorized

In Hillegom hebben de Stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek en de Aloysius Stichting besloten om met Stichting de Theepot voor de buitenschoolse opvang gezamenlijk een nieuwe accommodatie volgens het brede schoolconcept te realiseren. In opdracht van de twee schoolbesturen heeft Planadvies samen met partner BK Certijn en in samenspraak met de toekomstige gebruikers de samenwerkingscontracten, de gebruiksexploitatie, het beheermodel en het hieruit voortvloeiende programma van eisen voor de ontwikkeling van een brede school in Hillegom uitgewerkt.

panorama BSH 2

Planadvies voert financiële verkenning uit voor Stichting NiKo

Comments Off on Planadvies voert financiële verkenning uit voor Stichting NiKo
30/08/2013 · by Planadvies · Uncategorized

Zorginstellingen krijgen als gevolg van het scheiden van wonen en zorg te maken met een enorme extramuraliseringsopgave waardoor leegstand of zelfs sloop van bestaande verzorgingshuizen zal optreden. Samen met Stichting NiKo en Bosscher &  De Witte voert Planadvies op dit moment een financiële verkenning uit naar de toekomst van het vastgoed van de verzorgingshuizen Nieuwpoort en Kooimeer in Alkmaar. Dit moet leiden tot een indicatief ‘Programma van Eisen’ voor de toekomstige vastgoedopgave.

Zorgcentrum Kooimeer logo nieuwpoort alkmaar

Planadvies ondersteunt gemeente Graft-De Rijp bij realisering brede school in De Rijp

Comments Off on Planadvies ondersteunt gemeente Graft-De Rijp bij realisering brede school in De Rijp
26/08/2013 · by Planadvies · Uncategorized

Planadvies ondersteunt de gemeente Graft-De Rijp bij het opzetten van het beheer, de exploitatie en de huurcontracten voor de te realiseren Brede school in De Rijp. In de  brede school komen twee basisscholen, een buitenschoolse opvang, een peuterspeelzaal, een kinderdagverblijf, een steunpunt van de bibliotheek en het Centrum voor Jeugd en Gezin. Vooruitlopend op de bouwkundige uitwerking is het gewenst dat er een nadere verkenning van het toekomstige beheer en de vastgoedexploitatie plaatsvindt. De uitkomsten hiervan worden door de raad van de gemeente gebruikt voor de besluitvorming over het vervolg van de brede school.

Planadvies ondersteunt Hollands Kroon bij verwerving grond voor ‘Brede school Den Oever’

Comments Off on Planadvies ondersteunt Hollands Kroon bij verwerving grond voor ‘Brede school Den Oever’
22/08/2013 · by Planadvies · Uncategorized

logo gemeente Hollands Kroon

 

 

 

Aan de Robbenoordstraat in Den Oever wordt in opdracht van de gemeente Hollands Kroon ‘Brede school Den Oever’ ontwikkeld. De gebruikers van de nieuwe school worden een openbare fusiebasisschool, Protestant Christelijke school De Branding, kinderdagopvang Hollands Kroon en Peuterspeelzalen Wieringen. Om in de toekomst te komen tot een optimaal gebruik van de locatie en de omliggende gronden zijn een grondruil en verwerving van aanliggende percelen gewenst. De gemeente heeft Planadvies gevraagd de gemeente hierbij te ondersteunen. Grondverwerving is, naast interim- en projectmanagement, de ontwikkeling van zorgwoningen en het samen met de gebruikers creëren van gebruiksconcepten voor multifunctionele accommodaties zoals brede scholen, één van de diensten van Planadvies BV.

 

Conferentie: Hoe houden we de transitie van zorgvastgoed betaalbaar?

Comments Off on Conferentie: Hoe houden we de transitie van zorgvastgoed betaalbaar?
16/07/2013 · by Planadvies · Uncategorized

Hoe houden we de transitie van zorgvastgoed betaalbaar? Dat is één van de centrale vragen van de conferentie ‘Bezuinigingen AWBZ vragen om creativiteit en duurzame oplossingen’ op 18 september 2013 in Mare Nostrum te Alkmaar. Door de dubbele vergrijzing en het massale gebruik van AWBZ-gelden zijn de zorgkosten fors gestegen. De overheid heeft ingrijpende maatregelen genomen om de uitgaven te beheersen. De belangrijkste daarvan zijn de scheiding van wonen en zorg en de verregaande extramuralisering.

beatrix opent verpleeghuis

Archieffoto: Prinses Beatrix aanwezig bij de opening van een nieuw verpleeghuis.

Vakkundige sprekers
Deskundigen uit de zorg, vastgoed en zorgfinanciering belichten vanuit verschillende invalshoeken de problematiek waar u mee te maken gaat krijgen, of wellicht al hebt gekregen. Ook dragen zij concrete oplossingen aan hoe deze ingewikkelde opdracht aan te pakken.

 

Wat levert het u op?
Als deelnemer van deze conferentie krijgt u zicht op de onontkoombare opgave waarvoor we staan, de afwegingen die daarbij gemaakt dienen te worden en direct inzetbare handreikingen voor mogelijke oplossingen. De conferentie helpt u verder om uw positie en de grote uitdaging, samen met organisaties in uw eigen werkgebied, helder te krijgen en een stap verder te brengen.

Voor wie?
De conferentie is in het bijzonder bedoeld voor vertegenwoordigers van zorginstellingen, woningbouwcorporaties en gemeenten uit Noord-Holland. Maar ook vertegenwoordigers van organisaties die vanuit hun maatschappelijke of beleidsmatige taak- en of doelstelling met dit onderwerp te maken krijgen, zijn van harte welkom.

De kosten voor deelname aan de conferentie zijn € 75 per persoon.
De organisatoren van de conferentie hopen u op de 18 september te ontmoeten.

Peter Twisk (Planadvies BV)
Arend de Geus (VeelHooi)
Wim van Veen (Adviesbureau Wim van Veen)

De inschrijving voor de conferentie is gesloten.

 

 

Nieuwe De Loet moet ‘eigen huis’ uitstralen

Comments Off on Nieuwe De Loet moet ‘eigen huis’ uitstralen
14/04/2013 · by Planadvies · Uncategorized

In het Noordhollands Dagblad is op 12 april een artikel verschenen over de voortgang van de bouw van De Loet, een modern zorgcentrum in Heiloo. Inmiddels is de bouw gestart met het slaan van de eerste paal in het bijzijn van de Heiloose wethouder Jacob Oudekerken.

NHD---Eerste-paal-De-Loet-Heiloo

Sluiting dreigt voor ruim 800 ouderenzorglocaties

Comments Off on Sluiting dreigt voor ruim 800 ouderenzorglocaties
22/02/2013 · by Planadvies · Uncategorized

Het aantal 80-plussers stijgt terwijl het aantal verzorgingshuizen daalt. Door veranderingen in het zorgbeleid van de overheid zal de verpleeg- en verzorgingshuiscapaciteit de komende jaren met ongeveer 40% afnemen. Dit blijkt uit een recent onderzoek van bureau Berenschot.

De extramularisering van de zzp’s 1 t/m 4 versnelt deze capaciteitsafname. Uit onderzoek van Berenschot blijkt dat de ouderenzorgcapaciteit de afgelopen drie decennia met 20 procent is gedaald; de komende vijf jaar zal die bij ongewijzigd beleid met nog eens ruim 40 procent afnemen. Voor 800 van de bijna 2000 verpleeg- en verzorgingstehuizen dreigt sluiting, omdat het scheiden van wonen en zorg in deze locaties financieel niet rendabel is. Ten eerste zijn in veel gevallen de kosten per vierkante meter van de woonruimten van cliënten hoger dan de huur die per vierkante meter aan nieuwe bewoners kan worden gevraagd. Ten tweede is het ruimtegebrek in veel locaties inefficiënt vanwege de grote omvang van gemeenschappelijke ruimten. Ten slotte komt een deel van de leegstand vanaf 2018 geheel voor rekening van de zorgaanbieder door het volledig afbouwen van de nacalculatie.

Een adviseur van Berenschot geeft aan dat veel verpleeg- en verzorgingshuizen de scheiding van wonen en zorg alleen succesvol kunnen doorvoeren wanneer ze rigoureus op de boekwaarde van de locaties afschrijven.

Op 20 februari 2012 maakte Nieuwsuur een item over dit onderwerp. Start met kijken vanaf 10.12 minuten.

« Older Entries
Newer Entries »