Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Wijkcentrum Overdie: fase 2 bijna afgerond

Comments Off on Wijkcentrum Overdie: fase 2 bijna afgerond
30/03/2015 · by Planadvies · Uncategorized

De aanpassingen van Wijkcentrum Overdie in Alkmaar zijn nog steeds in volle gang bezig. Inmiddels is de gevelbeplating rondom het hele gebouw grotendeels aangebracht. Ook kan, op een aantal installatie-activiteiten na, de gehele eerste verdieping in gebruik worden genomen. De biljartverenigingen hebben overigens als eerste op de verdieping het spits mogen afbijten. Hun biljarttafels staan al klaar en de scoreborden hangen aan de muur.

Aan de oostelijke zijde is de gevel ook zichtbaar gewijzigd. Via grote ramen is er nu zicht op de ruimte waar de professionele keuken van Wijkcentrum Overdie gaat komen. Hier zijn inmiddels ook al de koeling en vriezer geplaatst.

Binnenkort wordt gestart met fase 3 van de renovatie van het wijkcentrum. Dan zal gewerkt worden aan een nieuwe en royale entree aan de oostelijke zijde. Ook zal op de plek van de huidige bar en keuken een grote brasserie ‘verrijzen’.

Hoogste punt brede school Graft-De Rijp

Comments Off on Hoogste punt brede school Graft-De Rijp
30/03/2015 · by Planadvies · Uncategorized

Op vrijdag 27 maart is het hoogste punt bereikt van de brede school in Graft-De Rijp. Na een korte toespraak voor belangstellenden ‘plaatste’ Elly Konijn, onderwijswethouder van de gemeente Alkmaar, de laatste dakplaat. Hierna kregen belangstellenden een rondleiding door het gebouw. Naar verwachting is de bouw van de school medio september 2015 afgerond.

hoogste punt BSGDR 2015

Naast de bouw verlopen ook de voorbereidingen voor het gebruik van de brede school voorspoedig. Zo zijn enige tijd geleden  de huurcontracten met alle huurders al vastgesteld. Dat biedt zowel de gemeente Alkmaar als de huurders veel zekerheid bij het toekomstige gebruik en exploitatie. Door al in een vroeg stadium afspraken te maken over het gebruik van de brede school weten alle partijen waar ze aan toe zijn. Ook is er hierdoor sprake van gelijkgestemde verwachtingen en dat zorgt voor tevreden huurders, een optimaal gebruik van de accommodatie en een goede start bij de ingebruikname.

Planadvies heeft de gemeente Alkmaar en eerder gemeente Graft-De Rijp, ondersteund bij het opzetten van het beheer, de exploitatie en de huurcontracten voor de brede school in De Rijp.

Aanpassing Wijkcentrum Overdie in volle gang

Comments Off on Aanpassing Wijkcentrum Overdie in volle gang
14/01/2015 · by Planadvies · Uncategorized

Voor wie al een tijdje niet meer bij Wijkcentrum Overdie is geweest, herkent het gebouw niet meer terug. Rondom het gebouw staan bouwketen. Binnen en buiten zijn bouwvakkers hard aan het werk met het plaatsen van wanden, leggen van leidingen en stellen van kozijnen. Als alles volgens planning verloopt zal in juni het volledige aangepaste Wijkcentrum Overdie worden opgeleverd. De inwoners van de wijk Overdie en daarbuiten zullen vanaf dat moment gebruik kunnen maken van een groot aantal zalen, een bar en Grand Café/brasserie. Door de aanpassingen zal er ook een grote zaal zijn voor 350 mensen.

De eerste fase van de renovatie is op 4 december 2014 feestelijk gevierd. Dit betekende dat een eerste deel van de zalen in gebruik kon worden genomen. Ook is de bibliotheek begonnen met het uitlenen van boeken. Thuiszorgorganisatie Evean heeft een nieuw kantoor in gebruik genomen.

Welzijn
Wijkcentrum Overdie zal in de komende jaren steeds verder gaan uitgroeien tot een knooppunt voor welzijnsactiviteiten in de wijk Overdie. Voor jong en oud, voor mensen van verschillende komaf zal het een plek worden voor informatie, ontmoeting en gezelligheid. Een overzicht van activiteiten van de meer dan 60(!) gebruikers en het wijkcentrum zelf is te vinden op de website van het wijkcentrum: ‘Thuis in Overdie’.

Vol in bedrijf
Nu nog dienen de bezoekers via een aangepaste ingang aan de Ruusbroechof-zijde naar binnen te gaan. Maar vanaf juni zal de royale ingang naar de andere zijde van het gebouw in gebruik worden genomen. In de tussentijd is het wijkcentrum nog in vol bedrijf met activiteiten en blijft de bar gewoon open. Dus mensen uit de buurt kunnen lekker een kopje koffie komen drinken, en ’s avonds een borrel.

Rol Planadvies
Planadvies begeleidt het wijkcentrum en haar gebruikers bij de aanpassing van Wijkcentrum Overdie. Als eerste werd hiervoor in 2012 een haalbaarheidsonderzoek verricht naar een mogelijke nieuwbouw of renovatie van het gebouw. Centraal hierin stond een verkenning naar de exploitatieve haalbaarheid van een nieuw of aangepast wijkcentrum. Op basis van de uitkomsten van deze studie heeft Planadvies samen met de gemeente Alkmaar de kaders voor de aanpassingen gedefinieerd. Met de beoogde gebruikers werden vervolgens de kaders uitgewerkt in een concreet programma van eisen als basis voor een voorlopig ontwerp. In 2013 organiseerde Planadvies een aantal inloopbijeenkomsten waar buurtbewoners om ideeën voor de aanpassingen werden gevraagd. Hierna werkte Planadvies een voorlopig ontwerp uit, met het bijbehorende investeringsplan en duurzame exploitatieopzet.

Bezoek de website van Wijkcentrum Overdie.

Succesvolle grondverwerving brede school Den Oever

Comments Off on Succesvolle grondverwerving brede school Den Oever
08/01/2015 · by Planadvies · Uncategorized

Planadvies heeft gemeente Hollands Kroon begeleid bij het verwerven van de grond voor de aanleg van een parkeerplaats en een ‘kiss and ride’-zone voor de brede school Den Oever in Wieringen. Nu de verwerving is afgerond, kan begonnen worden met de sloop van de bestaande gebouwen en aanleg van het parkeerterrein.

BSDO

Eerste paal brede school De Pauw in Graft-De Rijp

Comments Off on Eerste paal brede school De Pauw in Graft-De Rijp
24/10/2014 · by Planadvies · Uncategorized

Met het slaan van de eerste heipaal is op 23 oktober 2014 de nieuwbouw van brede school De Pauw in Graft-De Rijp gestart. Wethouder Klukhuhn verrichtte in het bijzijn van kinderen, leerkrachten en genodigden de eerste handeling door de heistelling te bedienen.

Planadvies heeft in opdracht van de voormalige gemeente Graft-De Rijp de toekomstige gebruikers inhoudelijk begeleid bij het ontwikkelen van het gebruiksconcept. Van daaruit kon de stap worden gemaakt om het beheer en exploitatie uit te werken, en contracten tussen alle partijen onderling aan te gaan. Doel is om voor de gebruikers de kosten in de gebruiksfase ruimschoots binnen de beschikbare middelen te brengen, teneinde een duurzame exploitatie te realiseren.

bsgdr-flore

Foto: Stichting Flore

 

Opening Batter: fotoverslag

Comments Off on Opening Batter: fotoverslag
02/10/2014 · by Planadvies · Uncategorized

Onder grote belangstelling had op woensdag 1 oktober 2014 de opening van Batter, de brede school in Ursem plaats.

Start werkzaamheden Wijkcentrum Overdie Alkmaar

Comments Off on Start werkzaamheden Wijkcentrum Overdie Alkmaar
28/08/2014 · by Planadvies · Uncategorized

Wethouder Anjo van de Ven zal op vrijdag 29 augustus de eerste steen leggen voor de ‘vernieuwbouw’ van Wijkcentrum Overdie (WCO) in Alkmaar. Dit zal gebeuren door het leggen van een betonplaat.

Met deze handeling worden de werkzaamheden gestart om het wijkcentrum ook voor de komende jaren haar functie als spil van de wijk te behouden en verder vorm te geven.

Planadvies, als adviseur betrokken bij aanpassing en uitbreiding van het wijkcentrum, wenst alle aanwezigen een feestelijke start van de werkzaamheden.

Het Alkmaarse bouwbedrijf Ooijevaar heeft de aanbesteding voor het project gewonnen en zal verantwoordelijk zijn voor de bouwwerkzaamheden.

Lees voor een uitgebreid verslag van de vernieuwing van Wijkcentrum Overdie het artikel
‘Wethouder plaatst vloerplaat nieuw Wijkcentrum Overdie’
op de website van de gemeente Alkmaar.

bouw WCO

Aandacht voor WoonGraag in Noordhollands Dagblad: ‘Oud worden op plek Hiëronymus’

Comments Off on Aandacht voor WoonGraag in Noordhollands Dagblad: ‘Oud worden op plek Hiëronymus’
09/05/2014 · by Planadvies · Uncategorized

In de krant van donderdag 9 mei besteedde het Noordhollands Dagblad aandacht aan het ‘Hof van Wognum’.

Aan de Kerkstraat in Wognum ontwikkelt WoonGraag op de plek van de voormalige Hiëronymusschool het ‘Hof van Wognum’ met 20 luxe, levensloopbestendige koopwoningen voor senioren met verkoopprijzen vanaf € 188.000,- v.o.n.. Het gaat om 8 appartementen en 12 grondgebonden woningen die georganiseerd zijn in de vorm van een hofje. De woningen en de appartementen die op de begane grond zijn gelegen, beschikken over een eigen tuin, 4 appartementen beschikken over een beschut terras van 15 m2 op het zuiden. Bij voldoende interesse kunnen de appartementen eventueel ook in huur gerealiseerd worden.

Het ‘Hof van Wognum’ is een initiatief van Planadvies.

HvW in DVWF

Hof van Wognum: start verkoop

Comments Off on Hof van Wognum: start verkoop
10/04/2014 · by Planadvies · Uncategorized

Aan de Kerkstraat in Wognum ontwikkelt WoonGraag, een initiatief van Planadvies BV,  het ‘Hof van Wognum’ met 20 luxe levensloopbestendige woningen voor ouderen. Het gaat om 8 appartementen en 12 grondgebonden woningen die georganiseerd zijn in de vorm van een hofje. De woningen en de appartementen die op de begane grond zijn gelegen beschikken over een eigen tuin, de overige 6 appartementen beschikken over een beschut terras van 15 m2.

Hof-van-Wognum---vogelvlucht-impressie-zuidoost

De ontwikkeling van de woningen is vraaggestuurd op basis van de persoonlijke woonwensen. De woningen worden waar gewenst uitgerust met extra’s en zijn conform de nieuwe wetgeving geschikt om altijd in te blijven wonen, ook als er onverhoopt zorg nodig is. WoonGraag hanteert hiervoor een kwaliteitskeurmerk (WoonKeur met pluspakket Zorg).

Het Hof van Wognum is zeer gunstig gelegen in Wognum. Het bevindt zich nabij winkels voor de dagelijkse boodschappen, kent een integraal toegankelijke omgeving en ligt dicht bij een zorgsteunpunt. Een ov-opstappunt (Connexxion) is zeer nabij.

De woningen kunnen zowel worden gehuurd als gekocht. De prijs voor de vrije sector huur- en koopwoningen, is afhankelijk van de stichtingskosten van een woning. Die is afhankelijk van de wensen van de toekomstige bewoners.

Hof-van-Wognum---verkaveling

Op dit moment worden de woningen als eerste aangeboden aan de reeds bestaande klanten van WoonGraag. Indien er daarna nog woningen vrij zijn, zullen deze vrij op de markt worden aangeboden.

Neem voor meer informatie over het Hof van Wognum contact op met WoonGraag.
Telefoon: 072-5321493
Email: info@woongraag.nl

Planadvies analyseert toekomst onderwijshuisvesting in Avenhorn/De Goorn

Comments Off on Planadvies analyseert toekomst onderwijshuisvesting in Avenhorn/De Goorn
26/11/2013 · by Planadvies · Uncategorized

In opdracht van de gemeente Koggenland analyseert Planadvies de toekomst van de onderwijshuisvesting in Avenhorn/De Goorn. Samen met de betrokken schoolbesturen en de gemeente wordt in beeld gebracht welke inspanningen er nodig zijn om de bestaande accommodaties aan Het Veer in Avenhorn geschikt te maken voor eventueel voortgezet gebruik. De uitkomsten van het onderzoek zullen door de raad van Koggenland worden betrokken bij de keuze voor een duurzame oplossing voor het onderwijs in Avenhorn/De Goorn.

« Older Entries
Newer Entries »