Corporaties investeren meer in maatschappelijk vastgoed

Reacties uitgeschakeld voor Corporaties investeren meer in maatschappelijk vastgoed
17/11/2011 · by Planadvies · Uncategorized

In 2010 hebben corporaties fors meer geïnvesteerd in de nieuwbouw en aankoop van maatschappelijk vastgoed. Het grootste deel is besteed aan vastgoed voor zorg en gezondheid. Dat blijkt uit het rapport Volkshuisvestelijke trends 2006-2010 van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). Daarnaast is de woningvoorraad voor bijzondere doelgroepen uitgebreid en de fysieke toegankelijkheid van het woningbezit verbeterd.

In 2010 is in totaal bijna 396 miljoen euro geïnvesteerd in de nieuwbouw en aankoop van maatschappelijk vastgoed. Dat is fors meer dan vorig jaar (292 miljoen), waarmee de jaarlijkse groei van deze investeringen verder doorzet. Ongeveer 44 procent is in 2010 besteed aan vastgoed voor zorg en gezondheid. De investeringen in wijk- en buurtcentra maakten in 2010 13 procent uit van het totale investeringsbedrag aan maatschappelijk vastgoed.
Woningvoorraad voor bijzondere doelgroepen

Corporaties hebben de afgelopen vijf jaar meer woonruimte beschikbaar gemaakt voor bijzondere doelgroepen. Inmiddels bestaat 15,5 procent van de woningvoorraad uit woningen die de corporatie bij vrijkomen met voorrang toewijst aan een 55-plus huishouden of aan een gehandicapte. Het aantal eenheden voor overige bijzondere doelgroepen zoals (ex-)psychiatrische patiënten, ex-dak-en thuislozen omvat in 2010 2,3 procent van de corporatievoorraad.
Toegankelijke woningen

De fysieke toegankelijkheid van het woningbezit is de afgelopen jaren aanmerkelijk verbeterd. Inmiddels is 29% van de totale corporatievoorraad geschikt voor minder valide huurders tegenover 25,6 procent in 2006. De groei is des te opmerkelijk omdat de gehanteerde definitie voor toegankelijkheid in 2007 aangescherpt is.

Bron: Stedebouw & Architectuur

Comments are closed.