Posts Tagged ‘alkmaar’

Wijkcentrum Overdie: fase 2 bijna afgerond

Comments Off on Wijkcentrum Overdie: fase 2 bijna afgerond
30/03/2015 · by Planadvies · Uncategorized

De aanpassingen van Wijkcentrum Overdie in Alkmaar zijn nog steeds in volle gang bezig. Inmiddels is de gevelbeplating rondom het hele gebouw grotendeels aangebracht. Ook kan, op een aantal installatie-activiteiten na, de gehele eerste verdieping in gebruik worden genomen. De biljartverenigingen hebben overigens als eerste op de verdieping het spits mogen afbijten. Hun biljarttafels staan al klaar en de scoreborden hangen aan de muur.

Aan de oostelijke zijde is de gevel ook zichtbaar gewijzigd. Via grote ramen is er nu zicht op de ruimte waar de professionele keuken van Wijkcentrum Overdie gaat komen. Hier zijn inmiddels ook al de koeling en vriezer geplaatst.

Binnenkort wordt gestart met fase 3 van de renovatie van het wijkcentrum. Dan zal gewerkt worden aan een nieuwe en royale entree aan de oostelijke zijde. Ook zal op de plek van de huidige bar en keuken een grote brasserie ‘verrijzen’.

Hoogste punt brede school Graft-De Rijp

Comments Off on Hoogste punt brede school Graft-De Rijp
30/03/2015 · by Planadvies · Uncategorized

Op vrijdag 27 maart is het hoogste punt bereikt van de brede school in Graft-De Rijp. Na een korte toespraak voor belangstellenden ‘plaatste’ Elly Konijn, onderwijswethouder van de gemeente Alkmaar, de laatste dakplaat. Hierna kregen belangstellenden een rondleiding door het gebouw. Naar verwachting is de bouw van de school medio september 2015 afgerond.

hoogste punt BSGDR 2015

Naast de bouw verlopen ook de voorbereidingen voor het gebruik van de brede school voorspoedig. Zo zijn enige tijd geleden  de huurcontracten met alle huurders al vastgesteld. Dat biedt zowel de gemeente Alkmaar als de huurders veel zekerheid bij het toekomstige gebruik en exploitatie. Door al in een vroeg stadium afspraken te maken over het gebruik van de brede school weten alle partijen waar ze aan toe zijn. Ook is er hierdoor sprake van gelijkgestemde verwachtingen en dat zorgt voor tevreden huurders, een optimaal gebruik van de accommodatie en een goede start bij de ingebruikname.

Planadvies heeft de gemeente Alkmaar en eerder gemeente Graft-De Rijp, ondersteund bij het opzetten van het beheer, de exploitatie en de huurcontracten voor de brede school in De Rijp.

Aanpassing Wijkcentrum Overdie in volle gang

Comments Off on Aanpassing Wijkcentrum Overdie in volle gang
14/01/2015 · by Planadvies · Uncategorized

Voor wie al een tijdje niet meer bij Wijkcentrum Overdie is geweest, herkent het gebouw niet meer terug. Rondom het gebouw staan bouwketen. Binnen en buiten zijn bouwvakkers hard aan het werk met het plaatsen van wanden, leggen van leidingen en stellen van kozijnen. Als alles volgens planning verloopt zal in juni het volledige aangepaste Wijkcentrum Overdie worden opgeleverd. De inwoners van de wijk Overdie en daarbuiten zullen vanaf dat moment gebruik kunnen maken van een groot aantal zalen, een bar en Grand Café/brasserie. Door de aanpassingen zal er ook een grote zaal zijn voor 350 mensen.

De eerste fase van de renovatie is op 4 december 2014 feestelijk gevierd. Dit betekende dat een eerste deel van de zalen in gebruik kon worden genomen. Ook is de bibliotheek begonnen met het uitlenen van boeken. Thuiszorgorganisatie Evean heeft een nieuw kantoor in gebruik genomen.

Welzijn
Wijkcentrum Overdie zal in de komende jaren steeds verder gaan uitgroeien tot een knooppunt voor welzijnsactiviteiten in de wijk Overdie. Voor jong en oud, voor mensen van verschillende komaf zal het een plek worden voor informatie, ontmoeting en gezelligheid. Een overzicht van activiteiten van de meer dan 60(!) gebruikers en het wijkcentrum zelf is te vinden op de website van het wijkcentrum: ‘Thuis in Overdie’.

Vol in bedrijf
Nu nog dienen de bezoekers via een aangepaste ingang aan de Ruusbroechof-zijde naar binnen te gaan. Maar vanaf juni zal de royale ingang naar de andere zijde van het gebouw in gebruik worden genomen. In de tussentijd is het wijkcentrum nog in vol bedrijf met activiteiten en blijft de bar gewoon open. Dus mensen uit de buurt kunnen lekker een kopje koffie komen drinken, en ’s avonds een borrel.

Rol Planadvies
Planadvies begeleidt het wijkcentrum en haar gebruikers bij de aanpassing van Wijkcentrum Overdie. Als eerste werd hiervoor in 2012 een haalbaarheidsonderzoek verricht naar een mogelijke nieuwbouw of renovatie van het gebouw. Centraal hierin stond een verkenning naar de exploitatieve haalbaarheid van een nieuw of aangepast wijkcentrum. Op basis van de uitkomsten van deze studie heeft Planadvies samen met de gemeente Alkmaar de kaders voor de aanpassingen gedefinieerd. Met de beoogde gebruikers werden vervolgens de kaders uitgewerkt in een concreet programma van eisen als basis voor een voorlopig ontwerp. In 2013 organiseerde Planadvies een aantal inloopbijeenkomsten waar buurtbewoners om ideeën voor de aanpassingen werden gevraagd. Hierna werkte Planadvies een voorlopig ontwerp uit, met het bijbehorende investeringsplan en duurzame exploitatieopzet.

Bezoek de website van Wijkcentrum Overdie.

Start werkzaamheden Wijkcentrum Overdie Alkmaar

Comments Off on Start werkzaamheden Wijkcentrum Overdie Alkmaar
28/08/2014 · by Planadvies · Uncategorized

Wethouder Anjo van de Ven zal op vrijdag 29 augustus de eerste steen leggen voor de ‘vernieuwbouw’ van Wijkcentrum Overdie (WCO) in Alkmaar. Dit zal gebeuren door het leggen van een betonplaat.

Met deze handeling worden de werkzaamheden gestart om het wijkcentrum ook voor de komende jaren haar functie als spil van de wijk te behouden en verder vorm te geven.

Planadvies, als adviseur betrokken bij aanpassing en uitbreiding van het wijkcentrum, wenst alle aanwezigen een feestelijke start van de werkzaamheden.

Het Alkmaarse bouwbedrijf Ooijevaar heeft de aanbesteding voor het project gewonnen en zal verantwoordelijk zijn voor de bouwwerkzaamheden.

Lees voor een uitgebreid verslag van de vernieuwing van Wijkcentrum Overdie het artikel
‘Wethouder plaatst vloerplaat nieuw Wijkcentrum Overdie’
op de website van de gemeente Alkmaar.

bouw WCO

Planadvies ondersteunt Bewonersonderneming De Alkenhorst

Comments Off on Planadvies ondersteunt Bewonersonderneming De Alkenhorst
22/11/2013 · by Planadvies · Uncategorized

In de gemeente Alkmaar is door het huidige college gekozen voor het zelfbeheer van buurt- en wijkaccommodaties op basis van actieve bewonersparticipatie. De gemeente steunt startende organisaties enkele jaren bij het transformeren naar bewonersondernemingen. Vanaf ongeveer 2017 dienen de bewonersondernemingen zelfstandig te kunnen functioneren waarbij zij zich richten op de fysieke, sociale en economische ontwikkeling van de eigen wijk. Planadvies ondersteunt in de wijk Alkmaar-West Bewonersonderneming De Alkenhorst. De bewonersonderneming opereert vanuit ‘Huis van de Wijk’ De Alkenhorst. De bewoners worden begeleid bij het opstellen van een ondernemingsplan, het vinden van bestuursleden, de oprichting en gerichte communicatie. Daarnaast wordt met de gemeente en andere partners binnen de accommodatie gewerkt aan een adequaat en duurzaam beheer van de accommodatie.

Planadvies ondersteunt Alkmaars Wijkcentrum Overdie en Uitvaartverzorging Duin

Comments Off on Planadvies ondersteunt Alkmaars Wijkcentrum Overdie en Uitvaartverzorging Duin
21/11/2013 · by Planadvies · Uncategorized

Wijkcentrum Overdie en Uitvaartverzorging Duin worden door Planadvies ondersteund bij het maken de aanpassing van hun huidige accommodatie. Op 6 november as wordt de omwonenden via een inloopbijeenkomst om ideeën voor de aanpassing gevraagd. Daarna worden een voorlopig ontwerp met bijbehorend investeringsplan en een duurzame exploitatieopzet uitgewerkt. Beide organisaties streven ernaar dat de aanpassing van beide accommodaties medio 2014 plaatsvindt. Begin 2015 kunnen dan de verbeterde accommodaties in gebruik worden genomen.

Planadvies voert financiële verkenning uit voor Stichting NiKo

Comments Off on Planadvies voert financiële verkenning uit voor Stichting NiKo
30/08/2013 · by Planadvies · Uncategorized

Zorginstellingen krijgen als gevolg van het scheiden van wonen en zorg te maken met een enorme extramuraliseringsopgave waardoor leegstand of zelfs sloop van bestaande verzorgingshuizen zal optreden. Samen met Stichting NiKo en Bosscher &  De Witte voert Planadvies op dit moment een financiële verkenning uit naar de toekomst van het vastgoed van de verzorgingshuizen Nieuwpoort en Kooimeer in Alkmaar. Dit moet leiden tot een indicatief ‘Programma van Eisen’ voor de toekomstige vastgoedopgave.

Zorgcentrum Kooimeer logo nieuwpoort alkmaar

Conferentie: Hoe houden we de transitie van zorgvastgoed betaalbaar?

Comments Off on Conferentie: Hoe houden we de transitie van zorgvastgoed betaalbaar?
16/07/2013 · by Planadvies · Uncategorized

Hoe houden we de transitie van zorgvastgoed betaalbaar? Dat is één van de centrale vragen van de conferentie ‘Bezuinigingen AWBZ vragen om creativiteit en duurzame oplossingen’ op 18 september 2013 in Mare Nostrum te Alkmaar. Door de dubbele vergrijzing en het massale gebruik van AWBZ-gelden zijn de zorgkosten fors gestegen. De overheid heeft ingrijpende maatregelen genomen om de uitgaven te beheersen. De belangrijkste daarvan zijn de scheiding van wonen en zorg en de verregaande extramuralisering.

beatrix opent verpleeghuis

Archieffoto: Prinses Beatrix aanwezig bij de opening van een nieuw verpleeghuis.

Vakkundige sprekers
Deskundigen uit de zorg, vastgoed en zorgfinanciering belichten vanuit verschillende invalshoeken de problematiek waar u mee te maken gaat krijgen, of wellicht al hebt gekregen. Ook dragen zij concrete oplossingen aan hoe deze ingewikkelde opdracht aan te pakken.

 

Wat levert het u op?
Als deelnemer van deze conferentie krijgt u zicht op de onontkoombare opgave waarvoor we staan, de afwegingen die daarbij gemaakt dienen te worden en direct inzetbare handreikingen voor mogelijke oplossingen. De conferentie helpt u verder om uw positie en de grote uitdaging, samen met organisaties in uw eigen werkgebied, helder te krijgen en een stap verder te brengen.

Voor wie?
De conferentie is in het bijzonder bedoeld voor vertegenwoordigers van zorginstellingen, woningbouwcorporaties en gemeenten uit Noord-Holland. Maar ook vertegenwoordigers van organisaties die vanuit hun maatschappelijke of beleidsmatige taak- en of doelstelling met dit onderwerp te maken krijgen, zijn van harte welkom.

De kosten voor deelname aan de conferentie zijn € 75 per persoon.
De organisatoren van de conferentie hopen u op de 18 september te ontmoeten.

Peter Twisk (Planadvies BV)
Arend de Geus (VeelHooi)
Wim van Veen (Adviesbureau Wim van Veen)

De inschrijving voor de conferentie is gesloten.

 

 

Wijkcentrum Overdie naar volgende fase aanpassing en uitbreiding

Comments Off on Wijkcentrum Overdie naar volgende fase aanpassing en uitbreiding
24/01/2013 · by Planadvies · Uncategorized

Op basis van een door Planadvies uitgevoerde haalbaarheidsstudie heeft de stuurgroep Overdie onlangs besloten tot een verdere verkenning van de mogelijkheden van aanpassing en uitbreiding van Wijkcentrum Overdie, in de Alkmaarse wijk Overdie, op de huidige locatie. Op basis van de uitkomsten van deze studie zijn de kaders voor een aangepast wijkcentrum samen met de gemeente Alkmaar gedefinieerd. Met de beoogde gebruikers worden deze kaders nu uitgewerkt in een concreet programma van eisen als basis voor het voorlopig ontwerp. Planadvies zal het proces van de uitwerking tot een programma en voorlopig ontwerp gaan begeleiden.

 

Gezelligheid en persoonlijk contact in Wijkcentrum Overdie Alkmaar.

Gezelligheid en persoonlijk contact in Wijkcentrum Overdie Alkmaar.

Wegnemen van opstartproblemen brede scholen

Comments Off on Wegnemen van opstartproblemen brede scholen
18/01/2013 · by Planadvies · Uncategorized

Er zijn helaas veel voorbeelden waarbij de ingebruikname van een brede school of ander type multifunctionele accommodatie, ondanks de lange en vaak gedegen voorbereiding, verre van vlekkeloos verloopt. In de waan van de dag zijn de gebruikers vaak het zicht kwijtgeraakt op de oorspronkelijke intenties en gemaakte afspraken. De ‘opstart’ verloopt met irritaties en gaat er veel energie zitten in het wegnemen van hindernissen en bijsturing van de gebruiksorganisatie. Planadvies heeft enige jaren geleden een succesvolle methode ontwikkeld om die hindernissen wegnemen en het krachtige en positieve gevoel van het voortraject mee te nemen naar het eerste gebruik van de accommodatie. Bij ‘Huis van de wijk’ De Alkenhorst in Alkmaar heeft Planadvies onlangs de hoofdgebruikers (WonenPlus Alkmaar en Stichting Servicepunt voor Welzijn en Cultuur) volgens deze methodiek opnieuw op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds belang ‘in kracht gebracht’.

Alkenhorst Alkmaar op dag van feestelijke opening

‘Huis van de Wijk’  De Alkenhorst in Alkmaar op dag van feestelijke opening.

« Older Entries
Newer Entries »