Posts Tagged ‘brede school’

Uitwerking eigendom, bouwheerschap en beheer brede school Avenhorn / De Goorn

Reacties uitgeschakeld voor Uitwerking eigendom, bouwheerschap en beheer brede school Avenhorn / De Goorn
17/10/2016 · by Planadvies · Uncategorized

Planadvies heeft in opdracht van de gemeente Koggenland de juridische en financiële implicaties voor de voorbereiding, realisatie en het beheer van de nieuwe brede school in Avenhorn/De Goorn in beeld gebracht.

Brede school De Pauw in De Rijp opstarten en inrichten exploitatie en beheer

Reacties uitgeschakeld voor Brede school De Pauw in De Rijp opstarten en inrichten exploitatie en beheer
16/04/2016 · by Planadvies · Uncategorized

Planadvies heeft de gebruikers na de ingebruikname van de nieuwe brede school ondersteund bij het inregelen van het gebruik en het beheer door onder andere het opstellen van formats voor de huurcontracten, een verhuurreglement, huisregels, een takenpakket voor de conciërge, etc.

Afronding Brede School de Pauw in Graft-De Rijp nabij

Reacties uitgeschakeld voor Afronding Brede School de Pauw in Graft-De Rijp nabij
25/11/2015 · by Planadvies · Uncategorized

Pauw - bibliotheek

 

 

 

 

 

 

De bouwketen zijn al weg, de bouwhekken ook bijna en er arriveren dagelijks steeds minder busjes en werklieden op de locatie. Dit betekent dat de afronding van de Brede School de Pauw in Graf-De Rijp nabij is.

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de schoolpleinen, toegangsweg en parkeerplekken. Daarnaast zijn het Centrum voor Jeugd en Gezin, Forte Kinderopvang en Bibliotheek Kennemerwaard hun deel van het gebouw aan het inrichten. Tijdens de kerstvakantie verhuizen basisscholen De Balein en De Tweemaster naar de Pauw, dus de kinderen krijgen vanaf januari les in een spiksplinternieuw klaslokalen.

Pauw - aanleg straat

 

 

 

 

 

 

De eerste gebruikers van De Pauw zijn kinderdagverblijf De Pauw en peuterspeelzaal De Pauw. Zij zijn op 16 november al begonnen met de opvang van kinderen. Op 21 december start ook buitenschoolse opvang De Pauw in het nieuwe gebouw.

Bibliotheek Kennemerwaard zal op 1 december haar servicepunt openen. De nieuwe vestiging richt zich kinderen van 0-12 jaar met hun ouders en oudere volwassenen die minder makkelijk naar een grotere bibliotheek kunnen. In het servicepunt is een ruime leestafel met een grote collectie kranten en tijdschriften. Hier is ook een digitale werkplek gecreëerd. Ook is een goede gratis WIFI-verbinding beschikbaar.

Vanuit de behoefte om zo duurzaam mogelijk gebruik te maken van Brede School De Pauw is het gebouw voorzien van een zeer hoogwaardige en comfortabele klimaatinstallatie. De keten van duurzaamheid is gebaseerd op de Trias Energetica. Dat betekent als eerste een beperking van de energievraag. Daarnaast dient er zoveel mogelijk duurzaam opgewekte energie gebruikt te worden. En als er fossiele brandstoffen worden gebruikt voor de opwekking van energie, dan moet dit zo schoon mogelijk gebeuren.

Pauw - kunstwerk

 

 

 

 

 

Tenslotte, De Pauw zal ook herkenbaar zijn aan een prachtig kunstwerk. Kunstenares Marjet Wessels-Boer ontwierp een pauwenpaar voor de twee dakpunten van de voorgevels. De pauwen zijn gemaakt van gecoat aluminium, een zeer licht materiaal. Vanuit budget van de gemeente Alkmaar en met een extra financiële ondersteuning van de architect en de aannemer kon het ontwerp vervaardigd en geplaatst worden.

Hoogste punt brede school Graft-De Rijp

Reacties uitgeschakeld voor Hoogste punt brede school Graft-De Rijp
30/03/2015 · by Planadvies · Uncategorized

Op vrijdag 27 maart is het hoogste punt bereikt van de brede school in Graft-De Rijp. Na een korte toespraak voor belangstellenden ‘plaatste’ Elly Konijn, onderwijswethouder van de gemeente Alkmaar, de laatste dakplaat. Hierna kregen belangstellenden een rondleiding door het gebouw. Naar verwachting is de bouw van de school medio september 2015 afgerond.

hoogste punt BSGDR 2015

Naast de bouw verlopen ook de voorbereidingen voor het gebruik van de brede school voorspoedig. Zo zijn enige tijd geleden  de huurcontracten met alle huurders al vastgesteld. Dat biedt zowel de gemeente Alkmaar als de huurders veel zekerheid bij het toekomstige gebruik en exploitatie. Door al in een vroeg stadium afspraken te maken over het gebruik van de brede school weten alle partijen waar ze aan toe zijn. Ook is er hierdoor sprake van gelijkgestemde verwachtingen en dat zorgt voor tevreden huurders, een optimaal gebruik van de accommodatie en een goede start bij de ingebruikname.

Planadvies heeft de gemeente Alkmaar en eerder gemeente Graft-De Rijp, ondersteund bij het opzetten van het beheer, de exploitatie en de huurcontracten voor de brede school in De Rijp.

Succesvolle grondverwerving brede school Den Oever

Reacties uitgeschakeld voor Succesvolle grondverwerving brede school Den Oever
08/01/2015 · by Planadvies · Uncategorized

Planadvies heeft gemeente Hollands Kroon begeleid bij het verwerven van de grond voor de aanleg van een parkeerplaats en een ‘kiss and ride’-zone voor de brede school Den Oever in Wieringen. Nu de verwerving is afgerond, kan begonnen worden met de sloop van de bestaande gebouwen en aanleg van het parkeerterrein.

BSDO

Eerste paal brede school De Pauw in Graft-De Rijp

Reacties uitgeschakeld voor Eerste paal brede school De Pauw in Graft-De Rijp
24/10/2014 · by Planadvies · Uncategorized

Met het slaan van de eerste heipaal is op 23 oktober 2014 de nieuwbouw van brede school De Pauw in Graft-De Rijp gestart. Wethouder Klukhuhn verrichtte in het bijzijn van kinderen, leerkrachten en genodigden de eerste handeling door de heistelling te bedienen.

Planadvies heeft in opdracht van de voormalige gemeente Graft-De Rijp de toekomstige gebruikers inhoudelijk begeleid bij het ontwikkelen van het gebruiksconcept. Van daaruit kon de stap worden gemaakt om het beheer en exploitatie uit te werken, en contracten tussen alle partijen onderling aan te gaan. Doel is om voor de gebruikers de kosten in de gebruiksfase ruimschoots binnen de beschikbare middelen te brengen, teneinde een duurzame exploitatie te realiseren.

bsgdr-flore

Foto: Stichting Flore

 

Planadvies begeleidt realisering brede school Hillegom

Reacties uitgeschakeld voor Planadvies begeleidt realisering brede school Hillegom
04/09/2013 · by Planadvies · Uncategorized

In Hillegom hebben de Stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek en de Aloysius Stichting besloten om met Stichting de Theepot voor de buitenschoolse opvang gezamenlijk een nieuwe accommodatie volgens het brede schoolconcept te realiseren. In opdracht van de twee schoolbesturen heeft Planadvies samen met partner BK Certijn en in samenspraak met de toekomstige gebruikers de samenwerkingscontracten, de gebruiksexploitatie, het beheermodel en het hieruit voortvloeiende programma van eisen voor de ontwikkeling van een brede school in Hillegom uitgewerkt.

panorama BSH 2

Planadvies ondersteunt Hollands Kroon bij verwerving grond voor ‘Brede school Den Oever’

Reacties uitgeschakeld voor Planadvies ondersteunt Hollands Kroon bij verwerving grond voor ‘Brede school Den Oever’
22/08/2013 · by Planadvies · Uncategorized

logo gemeente Hollands Kroon

 

 

 

Aan de Robbenoordstraat in Den Oever wordt in opdracht van de gemeente Hollands Kroon ‘Brede school Den Oever’ ontwikkeld. De gebruikers van de nieuwe school worden een openbare fusiebasisschool, Protestant Christelijke school De Branding, kinderdagopvang Hollands Kroon en Peuterspeelzalen Wieringen. Om in de toekomst te komen tot een optimaal gebruik van de locatie en de omliggende gronden zijn een grondruil en verwerving van aanliggende percelen gewenst. De gemeente heeft Planadvies gevraagd de gemeente hierbij te ondersteunen. Grondverwerving is, naast interim- en projectmanagement, de ontwikkeling van zorgwoningen en het samen met de gebruikers creëren van gebruiksconcepten voor multifunctionele accommodaties zoals brede scholen, één van de diensten van Planadvies BV.

 

Wegnemen van opstartproblemen brede scholen

Reacties uitgeschakeld voor Wegnemen van opstartproblemen brede scholen
18/01/2013 · by Planadvies · Uncategorized

Er zijn helaas veel voorbeelden waarbij de ingebruikname van een brede school of ander type multifunctionele accommodatie, ondanks de lange en vaak gedegen voorbereiding, verre van vlekkeloos verloopt. In de waan van de dag zijn de gebruikers vaak het zicht kwijtgeraakt op de oorspronkelijke intenties en gemaakte afspraken. De ‘opstart’ verloopt met irritaties en gaat er veel energie zitten in het wegnemen van hindernissen en bijsturing van de gebruiksorganisatie. Planadvies heeft enige jaren geleden een succesvolle methode ontwikkeld om die hindernissen wegnemen en het krachtige en positieve gevoel van het voortraject mee te nemen naar het eerste gebruik van de accommodatie. Bij ‘Huis van de wijk’ De Alkenhorst in Alkmaar heeft Planadvies onlangs de hoofdgebruikers (WonenPlus Alkmaar en Stichting Servicepunt voor Welzijn en Cultuur) volgens deze methodiek opnieuw op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds belang ‘in kracht gebracht’.

Alkenhorst Alkmaar op dag van feestelijke opening

‘Huis van de Wijk’  De Alkenhorst in Alkmaar op dag van feestelijke opening.

Raad Koggenland akkoord met ontwikkeling BSU

Reacties uitgeschakeld voor Raad Koggenland akkoord met ontwikkeling BSU
09/05/2012 · by Planadvies · Uncategorized

Niets staat de ontwikkeling van de brede school in Ursem meer in de weg, nu de gemeenteraad van Koggenland vanavond heeft besloten hiervoor een kleine zes miljoen euro uit te trekken.

Bron: Noordhollands Dagblad.

 

« Older Entries