Posts Tagged ‘woongraag’

Aandacht voor WoonGraag in Noordhollands Dagblad: ‘Oud worden op plek Hiëronymus’

Reacties uitgeschakeld voor Aandacht voor WoonGraag in Noordhollands Dagblad: ‘Oud worden op plek Hiëronymus’
09/05/2014 · by Planadvies · Uncategorized

In de krant van donderdag 9 mei besteedde het Noordhollands Dagblad aandacht aan het ‘Hof van Wognum’.

Aan de Kerkstraat in Wognum ontwikkelt WoonGraag op de plek van de voormalige Hiëronymusschool het ‘Hof van Wognum’ met 20 luxe, levensloopbestendige koopwoningen voor senioren met verkoopprijzen vanaf € 188.000,- v.o.n.. Het gaat om 8 appartementen en 12 grondgebonden woningen die georganiseerd zijn in de vorm van een hofje. De woningen en de appartementen die op de begane grond zijn gelegen, beschikken over een eigen tuin, 4 appartementen beschikken over een beschut terras van 15 m2 op het zuiden. Bij voldoende interesse kunnen de appartementen eventueel ook in huur gerealiseerd worden.

Het ‘Hof van Wognum’ is een initiatief van Planadvies.

HvW in DVWF

Hof van Wognum: start verkoop

Reacties uitgeschakeld voor Hof van Wognum: start verkoop
10/04/2014 · by Planadvies · Uncategorized

Aan de Kerkstraat in Wognum ontwikkelt WoonGraag, een initiatief van Planadvies BV,  het ‘Hof van Wognum’ met 20 luxe levensloopbestendige woningen voor ouderen. Het gaat om 8 appartementen en 12 grondgebonden woningen die georganiseerd zijn in de vorm van een hofje. De woningen en de appartementen die op de begane grond zijn gelegen beschikken over een eigen tuin, de overige 6 appartementen beschikken over een beschut terras van 15 m2.

Hof-van-Wognum---vogelvlucht-impressie-zuidoost

De ontwikkeling van de woningen is vraaggestuurd op basis van de persoonlijke woonwensen. De woningen worden waar gewenst uitgerust met extra’s en zijn conform de nieuwe wetgeving geschikt om altijd in te blijven wonen, ook als er onverhoopt zorg nodig is. WoonGraag hanteert hiervoor een kwaliteitskeurmerk (WoonKeur met pluspakket Zorg).

Het Hof van Wognum is zeer gunstig gelegen in Wognum. Het bevindt zich nabij winkels voor de dagelijkse boodschappen, kent een integraal toegankelijke omgeving en ligt dicht bij een zorgsteunpunt. Een ov-opstappunt (Connexxion) is zeer nabij.

De woningen kunnen zowel worden gehuurd als gekocht. De prijs voor de vrije sector huur- en koopwoningen, is afhankelijk van de stichtingskosten van een woning. Die is afhankelijk van de wensen van de toekomstige bewoners.

Hof-van-Wognum---verkaveling

Op dit moment worden de woningen als eerste aangeboden aan de reeds bestaande klanten van WoonGraag. Indien er daarna nog woningen vrij zijn, zullen deze vrij op de markt worden aangeboden.

Neem voor meer informatie over het Hof van Wognum contact op met WoonGraag.
Telefoon: 072-5321493
Email: info@woongraag.nl

Wethouder Kasper Gutter ontvangt WoonGraag-krant editie Medemblik

Reacties uitgeschakeld voor Wethouder Kasper Gutter ontvangt WoonGraag-krant editie Medemblik
31/01/2013 · by Planadvies · Uncategorized

Wethouder Kasper Gutter van de gemeente Medemblik heeft woensdag 30 januari de WoonGraag-krant editie Medemblik ontvangen uit de handen van Peter Twisk van WoonGraag. WoonGraag verricht op dit moment een animo-inventarisatie in de gemeente Medemblik waarbij de woonbehoeften en woonwensen van ouderen in kaart worden gebracht. Uiteindelijk doel is om op basis van de inventarisatie op vraaggestuurde manier levensloopbestendige en zorgvoorbereide huur- en koopwoningen voor ouderen in Medemblik te realiseren.

Wethouder Gutter- overhandiging WG-krant

Wethouder Gutter is positief over het initiatief van WoonGraag. In zijn column in de speciale WoonGraag-krant zegt hij hierover: “Het is fantastisch dat via particulier initiatief en kosten alle gegevens in kaart worden gebracht. Want wat willen de (aanstaande) senioren voor woning in Medemblik? Natuurlijk hebben we wel een indicatie, maar om hoeveel mensen gaat het? En welke woonwensen hebben de senioren? Het mes snijdt aan meerdere kanten: de senioren worden op hun wenken bediend en voor hen komen woningen die aan hun wensen voldoen. Er komen woningen waarnaar bij voorbaat vraag is.”

Ouderen van Medemblik worden door wethouder Gutter daarom verzocht om de vragenlijst in de WoonGraag-krant (verschenen als bijlage van de Medemblikker Courant op 31 januari) in te vullen. Ook is de vragenlijst te vinden op www.woongraag.nl/medemblik. Voor meer informatie en/of een extra exemplaar van de WoonGraag-krant kan ook direct contact opgenomen worden met WoonGraag via info@woongraag.nl en 072-5321493.

Onderzoek naar vraaggestuurd bouwen in Noord-Holland

Reacties uitgeschakeld voor Onderzoek naar vraaggestuurd bouwen in Noord-Holland
28/01/2013 · by Planadvies · Uncategorized

De provincie Noord-Holland heeft het Arnhemse adviesbureau Companen een onderzoek laten doen naar de toekomstige vraag naar woonmilieus in Noord-Holland. Het onderzoek heeft een belangrijke functie in de complexe ruimtelijke afwegingen binnen de provincie.

Companen heeft onder andere onderzocht hoe de prognoses voor vraaggestuurd bouwen zich verhouden tot de behoefteontwikkeling op basis van het huidige beleid. Op korte termijn zijn dit de Regionale actieplannen en gemeentelijke woonvisies op langere termijn is dit de Structuurvisie Noord-Holland.

Een van de conclusies is dat de behoefte voor vraaggestuurd bouwen op basis van de door de provincie opgestelde bevolkings- en behoefteprognose tot 2040 wordt geschat op bijna 240.000 woningen. Het accent van deze behoefte ligt daarbij in het zuiden van de provincie. In het noordelijk deel van de provincie vlakt de groei van de woningbehoefte af. Verder wordt de vraag gesteld hoe ‘je kan zorgen voor een goede afronding van steden en dorpen’. Daar moet voorkomen worden dat steden en dorpen zich verkeerd ontwikkelen en verschralen ten faveure van uitleggebieden.

Planadvies is in dat verband onlangs met haar initiatief WoonGraag gestart met een animo-inventarisatie naar het op een vraaggestuurde wijze realiseren van levensloopbestendige koop- en huurwoningen met de mogelijkheid van zorg- en welzijnsondersteuning.

Verzorgingshuizen lopen leeg

Reacties uitgeschakeld voor Verzorgingshuizen lopen leeg
26/01/2013 · by Planadvies · Uncategorized

Guus Schrijvers, voormalig hoogleraar Public Health bij het Utrechts Medisch Centrum, ziet de verzorgingshuizen in Nederland steeds verder leeglopen. Hij schrijft hier het volgende over in een bericht op zijn blog:

“Sinds jaar en dag staat de scheiding van wonen en zorg op de beleidsagenda van regering, parlement en tal van beleidsinstanties. Want de AWBZ is voor zorg en niet voor wonen. De zittende regering tracht deze scheiding te realiseren door hoge eigen bijdragen te vragen voor verblijf in verzorgingshuizen en verpleeghuizen. Die worden voor mensen met een modaal of hoger inkomen zo hoog, dat vele partners en kinderen zich gaan inspannen om thuiszorg zo te arrangeren dat ernstig behoeftige mensen toch thuis kunnen blijven wonen. Want thuis betaalt men een veel lagere eigen bijdrage. Dit houdt in dat vanaf 2014 verzorgingshuizen leeg gaan lopen. Die trend is nu al zichtbaar. Dit leeglopen is een gewenst gevolg van het beleid van een aantal achtereenvolgende regeringen en van vele beroepsgroepen: zorg dichtbij huis en zo lang mogelijk thuis, dat willen we toch? Ook verpleeghuizen krijgen te maken met de gevolgen van de hoge eigen bijdragen voor verblijf. Want mensen met somatische aandoeningen zullen zo lang mogelijk thuis willen blijven. Wat resteert zijn dementerenden. Want die vragen bij zwerfgedrag en apathie zo veel zorg en bewaking, dat thuiszorg niet meer is op te brengen, ook niet voor de rijkeren onder ons.”

Planadvies ziet met WoonGraag, een vraaggerichte methode voor de realisering van zorgvoorbereide huur- en koopwoningen, deze tendens ook. Deelnemers van WoonGraag zijn zich, nog meer dan vroeger, bewust van de door Guus Schrijvers geschetste problematiek: steeds hogere eigen bijdragen en toelatingseisen voor een plek in het verzorgingstehuis. Dit houdt in dat – nu nog vitale ouderen – op tijd nadenken over de voorwaarden waar hun woning aan moet voldoen zodat ze bij een eventuele zorgvraag van zichzelf of partner niet meer hoeven te verhuizen.

 

Planadvies met WoonGraag aan de slag in Medemblik

Reacties uitgeschakeld voor Planadvies met WoonGraag aan de slag in Medemblik
19/12/2012 · by Planadvies · Uncategorized

Voor ouderen in Medemblik die worstelen met de vraag of ze in de huidige woning oud kunnen worden, heeft Planadvies vanaf nu een passende alternatief: WoonGraag.

woongraag-logo
WoonGraag is een intelligente totaalaanpak voor het vraaggericht realiseren van passende huur- en koopwoningen in verschillende types en categorieën voor senioren met en zonder zorgvraag. WoonGraag begeleidt daarbij het gehele proces vanaf het eerste initiatief tot oplevering en verhuizing. Desgewenst kan WoonGraag de verkoop of verhuur van uw huidige woning coördineren. Ook in de gebruiksfase wordt ondersteuning geboden, bijvoorbeeld bij de coördinatie van zorg of bij het inschakelen van ondersteunende diensten die het wonen comfortabel maken. WoonGraag-woningen staan op de beste plaatsen en zijn geschikt om tot op zeer hoge leeftijd fijn in te blijven wonen.

Ouderen krijgen allemaal, vroeger of later met een van onderstaande vraagstukken te maken:

1. Uw huidige woning staat niet op de ideale plek om oud in te worden, is niet geschikt in verband met afnemende mobiliteit, en er is een kans op eenzaamheid of een (toenemende) zorgvraag. U blijft graag wonen in uw bestaande woonplaats dichtbij winkels en voorzieningen. U wilt misschien niet alleen geholpen worden bij het vinden van een geschikte woning met wellicht lagere woonlasten, maar ook bij de coördinatie van praktische dienstverlening in en om het huis en/of van zorg- en gemaksdiensten.
2. U hebt met vrienden het idee opgevat – of zoekt medebewoners – om samen een woningbouwproject te starten of u kent een aantrekkelijke locatie waar u na aanpassing in een levensloopbestendige woning oud wilt worden en waarbij u voor elkaar zorgt. Als dat niet (meer) mogelijk is, moet de woning geschikt zijn om thuis zorg te ontvangen zodat u er gewoon kunt blijven wonen.
3. U hebt een leeftijd bereikt waarin u wilt gaan genieten van het leven en wenst tijdig en weloverwogen keuzes te maken over het vervolg van uw wooncarri̬re. U denkt na over een verantwoorde besteding van uw inkomen en vermogen. Een woning die aan al uw voorwaarden voldoet, op een geschikte plek staat Рen waar u ook zorg kunt ontvangen, als dat nodig is Рis belangrijk.
4. Uw kinderen geven al een tijdje aan dat het verstandig is om na te denken over de mogelijkheden om met of zonder partner zelfstandig te blijven wonen als de gezondheid wat gaat afnemen. Ook denkt u regelmatig na over uw nalatenschap en wilt u tijdig maatregelen treffen om uw kinderen na uw overlijden niet op te zadelen met problemen bij het verkopen van de achterblijvende woning en de betaling van successierechten.

Meer informatie over WOONGRAAG is te vinden op de website www.woongraag.nl. U kunt ook de brochure downloaden.

WOONGRAAG is een door Planadvies ontwikkelde werkwijze voor het vraaggericht realiseren van woningen voor senioren met diensten op maat.