Onderzoek naar vraaggestuurd bouwen in Noord-Holland

Reacties uitgeschakeld voor Onderzoek naar vraaggestuurd bouwen in Noord-Holland
28/01/2013 · by Planadvies · Uncategorized

De provincie Noord-Holland heeft het Arnhemse adviesbureau Companen een onderzoek laten doen naar de toekomstige vraag naar woonmilieus in Noord-Holland. Het onderzoek heeft een belangrijke functie in de complexe ruimtelijke afwegingen binnen de provincie.

Companen heeft onder andere onderzocht hoe de prognoses voor vraaggestuurd bouwen zich verhouden tot de behoefteontwikkeling op basis van het huidige beleid. Op korte termijn zijn dit de Regionale actieplannen en gemeentelijke woonvisies op langere termijn is dit de Structuurvisie Noord-Holland.

Een van de conclusies is dat de behoefte voor vraaggestuurd bouwen op basis van de door de provincie opgestelde bevolkings- en behoefteprognose tot 2040 wordt geschat op bijna 240.000 woningen. Het accent van deze behoefte ligt daarbij in het zuiden van de provincie. In het noordelijk deel van de provincie vlakt de groei van de woningbehoefte af. Verder wordt de vraag gesteld hoe ‘je kan zorgen voor een goede afronding van steden en dorpen’. Daar moet voorkomen worden dat steden en dorpen zich verkeerd ontwikkelen en verschralen ten faveure van uitleggebieden.

Planadvies is in dat verband onlangs met haar initiatief WoonGraag gestart met een animo-inventarisatie naar het op een vraaggestuurde wijze realiseren van levensloopbestendige koop- en huurwoningen met de mogelijkheid van zorg- en welzijnsondersteuning.

Comments are closed.