‘Volwaardig burgerschap’ uitgangspunt bij Magentazorg

Reacties uitgeschakeld voor ‘Volwaardig burgerschap’ uitgangspunt bij Magentazorg
15/09/2011 · by Planadvies · Uncategorized

Zorgorganisatie MagentaZorg heeft in haar strategische visie het uitgangspunt ‘de klant centraal’ gekozen en wenst daarbij uit te gaan van volwaardig burgerschap voor kwetsbare groepen met de aandacht gericht op de (nog) aanwezige mogelijkheden waarbij de kwaliteit van leven centraal staat. Door de inzet van kleinschalige groepswoningen en mantelzorg in de eigen natuurlijke (groene) omgeving wordt het bestaande sociale netwerk zoveel mogelijk gehandhaafd. Deze kleinschalige groepswoningen aangevuld met een vraaggericht zorg- en welzijnsaanbod zijn bij voorkeur zodanig gesitueerd dat ook bewoners van de omliggende wijk gebruik kunnen maken van de aanwezige voorzieningen.

Planadvies is betrokken bij diverse projecten van Magentazorg. Zo begeleidt Planadvies onder andere de ontwikkeling van een woonzorgcomplex in Oudkarspel, een zorglocatie in Oudorp en heeft het een projectplan opgesteld voor de ontwikkeling van een kleinschalig steunpunt met zorg- en welzijnsfuncties en groepswoningen in Heiloo.

Comments are closed.